Återbesök

Detta kan komma att ingå i de olika programmen hos Martin Fransson

  • Kiropraktik sker främst i grupprum (avsätt ca 45 – 60 min för hela ditt besök).
  • Individuella besök bokas vid behov (ca 15 min)
  • Utvärderingar – av din utveckling med enkäter, hållningsprofil & stresstest.
  • Workshop & Webinar på annonserade kvällar, får du lära dig hur att underlätta för dig att effektivare uppnå dina uppsatta mål.
  • Utbildning via nyhetsbrev innehållande video och artiklar.
  • Monokrom färg & ljus session (vid behov)
  • Biofeedback, Neurofeedback, MindAlive och BrainTap samt andra teknologier kan komma att rekommenderas för balansering av ditt nervsystem.
    Läs mer här
  • Boken ”Din hälsokälla är Du” med tillhörande internetmaterial

Du kan läsa mer om vad som kan komma att ingå vid dina besök här

Praktiska detaljer kring dina besök

Dina besök kommer att ske med kläderna på i en öppen planlösning med andra (om inte annat har överenskommit och individuella tider bokas) som samtidigt mottar sin Welledgeträning i form av b la kiropraktiska justeringar (entrainments). Om du vill diskutera konfidentiell information, så prata med vår reception för att boka ett individuellt besök. Om du under ditt program är med om någon olycka (så som en trafikolycka eller allvarligt fall) så förväntar vi oss att du bokar en ny individuell konsultation med din kiropraktor.

Det är viktigt att du förstår att inga resultat kan garanteras av oss och att din medverkan är av essens för att uppnå bästa resultat. Vi förväntar oss att du följer vår rekommendation av antal och frekvens på besök efter bästa förmåga, vilket möjliggör för bästa resultat. Vi ser det som att du gett ditt medgivande och samstämmer till denna klinikpolicy och är redo att påbörja ditt Welledge program i det att vi fakturerar och bokar in tider enligt vår rekommendation.

Behandlingen & träningen

Detta gör vi genom nervsystemjusteringar (entrainment=utveckla samstämmighet i organismen) av främst din ryggrad men även via andra delar av kroppen, för att återställa förbättrad funktion i ditt nervsystems förmåga till självreglering och anpassning till stress (fysisk, emotionell, mental och kemisk).

Våra justeringar är mjuka och lätta för att stärka det friska inuti dig och utveckla din förmåga till självreglering, upp ifrån din hjärna och inifrån din ryggmärg och ut till alla dina kroppsdelar.

Vår ambition

Vi vill stödja din utveckling för att uppnå nya nivåer av hälsa och välbefinnande, inte bara ”återställa” dig till där du var innan eventuella symtom och sjukdom.

Vi vill ge dig chansen att använda dina eventuella symtom som en möjlighet att utveckla en ännu mer hälsosam och medveten livsstil som främjar att du mår bra och är på topp varaktigt genom hela livet och i livets alla skeden.

Vi stödjer din utveckling genom att lära din kropp och dess nervsystem att reglera subluxationer (obalans i nervsystemets integritet och kommunikation mellan hjärnan och kroppens olika system).

Kontakta oss

Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
Hitta oss på sociala medier

Copyright Welledge ©
web by Marc Neander