Skip to main content

Biofeedback och Neurofeedback på Welledge

MUSE_gril Vill du lära dig varva ner snabbare och återhämta dig effektivare, vara med fokuserad och närvarande i vardagen? Då är biofeedback och neurofeedback ett stöd för den som vill öka den förmågan och få kvitto direkt på hur bra det går. Därmed lär du dig snabbare och det är mycket roligare. Många talar om och testar Mindfullness och andra former av meditation. De positiva effekterna är otaliga och bekräftas i den ena forskningsrapporten efter den andra. Hos oss kan du lära dig och accelerera den processen så du kan skörda frukterna av meditation snabbare. Vi använder olika former av biofeedback och neurofeedback i våra program.
  • Neurofeedback genom att registrera hjärnas aktivitet och få den återkopplad som påverkan av ljud och bilder kan vi lära oss att snabbare upptäcka vad som krävs för att komma i ett gynnsamt tillstånd.
  • Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) träning, genom att mäta andningstempo (vilken är för hög hos de flesta med stress) och pulsens variation och få dessa visade på en dataskärm, kan vi lära oss att försätta oss i ett tillstånd av ökad balans i nervsystemet. De flesta smärt- och stresstillstånd är förknippade med låg HRV. Läkning och återhämtning är kopplat till hög HRV.
  • Temperaturträning, många med stress har en låg handtemperatur, genom att mäta handtemperaturen och få den återkopplad i realtid samtidigt som lär sig strategier för avspänning fås en snabbare och mer långvarig effekt.
  • Handfuktighet mäts med GSR (Galvanic Skin Resistance), obalans i nervsystemet är kopplat till för hög eller låg handfuktighet, genom att mäta och se vilken nivå som har kan träning ske som förbättrar till balanserade värden. Oberoende formen av biofeedback eller neurofeedback så är syftet att det leder till reglering av de bakomliggande obalanserna i hjärnan och övriga nervsystemet. Att träna förmågan till självreglering genom tillgång till annars subtil information från vår fysiologi.
Som exempel på hur vår fysiologi påverkas av neurofeedback och biofeedback kan nämnas vagusnerven, den långa nerv som går från hjärnstammen ner till vår mage och som reglerar hjärtrytm, andning, immunsystem, reproduktion och matsmältning. Vagusnerven är den nerv som främst främjar lugn-och-ro-systemet, det parasympatiska nervsystemet som ansvarar för läkning, och hjälper till att reglera smärta och inflammationer. Forskning visar att det råder en direkt koppling mellan den del av hjärnan där vagusnerven har sin början, och vårt immunsystem. Meningen är att denna koppling reflexmässigt aktiveras vid inflammationer. När det inte sker, som vid långvarig stress, kan inflammationer löpa amok. Att träna neurofeedback och biofeedback hjälper dig alltså inte bara med lugn och ro, utan också med din läkning.

Hälsa mäts genom att se om du har ett balanserat nervsystem som responderar optimalt på belastningar i sin miljö.

Att våga veta, eller sapere aude som det heter på latin, är att visa sig själv vägen till något nytt, till nya möjligheter. För att få en god förståelse av vilken typ av åtgärd som passar dig bäst rekommenderar vi en första konsultation för att utvärdera hur din hjärna och övriga fysiologi fungerar och hur snabbt du klarar av att återhämta dig. Boka en konsultation til Kiropraktor Martin Fransson via denna länk här Boka tid Nedan video förklarar mer om biofeedback.

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.