Skip to main content

Vad är Welledge?

Welledge mål är att träna och utbilda våra kunder – privatpersoner och företag – samt ge dem kraftfulla verktyg att själva uppnå vad de vill med sina liv. Det handlar för oss inte om att vara sjuk eller frisk, utan om människans förmåga att leva livsbejakande.

Welledge erbjuder människor effektiva verktyg för utveckling, som främjar att med större lätthet kunna välja att leva ett friskt och härligt liv. Vi använder oss b la av det kiropraktiska systemet Network Spinal Analysis, stressprofiler, neurofeedback och biofeedback.

Vi erbjuder skräddarsydda paketlösningar med utbildning och träning på individ, grupp och organisations nivå. Många av Welledge program är skapta utifrån en kommunikologisk kompetens och förståelse.

Vad ska till för att du ska ge dig själv större frihet, mer lekfullhet och fler möjligheter att välja det liv du vill leva tillsammans med andra?

 

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.