Skip to main content

Kan stress vara en resurs?

Stress är en del av vardagen. Faktum är att ett liv utan stress skulle vara tråkigt och människan är unik eftersom hon kan anpassa sig efter omständigheterna.

Stressade blir vi när vår anpassningsförmåga inte räcker till. När vi har tillräckliga resurser att uppleva och komma över den stress vi utsätts för är livet en njutning!

Stressresponsen är en resurs, en kraftsamling för överlevnad. Om vi kan balansera kroppen, det vill säga anpassa den efter omständigheterna, så frigörs energi som kan användas till annat.
Hur blir det bättre än så?

Vårt mål är att hjälpa dig att uppnå optimal anpassningsförmåga – och använda stressen som en möjlighet istället för ett hinder.

Vad händer när man är stressad?

Stress är en respons, inte orsaken till hur vi mår. När man blir uppmärksam på sin egen respons så kan man aktivt välja strategi för att anpassa sig.

Om du är stressad och håller kvar vid ”stressresponsen” under en längre tid så kan du utveckla det som kallas ”försvarshållning”. När din kropp och hjärna är fastlåst i stressfysiologi reagerar du som om du fortfarande var utsatta för samma situation som förorsakade den – även om det var länge sedan det hände.

Stressresponsen påverkar dig på alla plan både fysiskt, mentalt och emotionellt. Du kan få minskad sexlust, spända muskler, ökat blodtryck. I det tillståndet är hälsa och läkande inte möjligt och din livskvalitet minskar drastiskt. Enligt många stressforskare är den här funktionen – bibehållen stressrespons – skälet till så mycket som 95% av alla sjukdomar.

På Welledge har vi flera olika verktyg som underlättar för dig att röra sig från stress till ett tillstånd av trygghet och tillväxt. Börja med att boka en tid för ett stress och återhämtningstest här

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.