Skip to main content

StressResponsEvaluering (SRE)

Stressforskare anser idag att 95 % av alla symptom och sjukdomar vi upplever har sin orsak i olika former av stressbelastningar som vi inte lyckats återhämta oss från.

Symtom är dock inte det mest tillförlitliga för att bedöma graden av stress och ohälsa. Vi kan vara helt symtomfria och ha hög grad av stress och dålig återhämtningsförmåga, vilket lägger grunden för sjukdom. Vi på Welledge kan mäta hur ditt nervsystem fungerar mer exakt och dess förutsättningar för hälsa och vitalitet.

Hälsa mäts genom att se om du har ett balanserat nervsystem som responderar optimalt på belastningar i din miljö.

SRE

Vad är en Stress Respons Evaluering (SRE)?

Ett av de bästa verktygen vi har på Welledge kallas NeuroInfiniti. Med hjälp av det kan vi göra en stressprofil och utläsa hur ditt aktuella tillstånd är, det vill säga hur stressad du blir av stressande situationer och din förmåga till återhämtning direkt efter. Det handlar om hur snabbt och effektivt vi kan återhämta oss från stressande situationer. Vår mätning ger kunskap som sedan ligger till grund för vad vi rekommenderar för just dig. Så du kan vara ditt bästa utan att bränna ut dig. Utbrändhet och utmattning går att mäta på hur dina värden ligger i förhållande till förväntade.

 

 

 

Hur går mätningen till?

NeuroInfiniti stressutvärdering är en effektiv och noggrann sätt för att mäta din fysiologiska stressrespons. Sensorer fästs på huden vid dina axelmuskler, uppe på huvudet, på dina underarmar och på händerna. Från detta datoriserade prov kan vi jämföra neurologiska responser och din återhämtningsförmåga på tre typer av stressutmaningar, mot förväntade värden. Vi analyserar tillståndet i nervsystemet på sju olika nivåer. En mer noggrant stresstest finner du inte. 

Med NeuroInfiniti kan vi tydligt mäta och följa förbättringar i förmågan att reagera på stress och hur snabbt och väl du klarar av att återhämta dig från stressen.

För att göra detta, innehåller NeuroInfiniti olika instrumentet som var och en ger en god indikation om hur ditt nervsystem hanterar stressbelastningar.
Vi mäter: 

  • EEG (hjärnans elektriska aktivitet) mäts av vänster och höger hjärnhalva,
  • sEMG (muskel responsen, hur spänd du är), handtemperatur,
  • Hudkonduktans (GSR, handfuktighet),
  • Andningsbälte (andningstempo),
  • Puls och hjärtfrekvensvariation (HRV, hur din hjärtrytm samstämmer med b la din andning).

Vi har utrustningen för att återträna ditt nervsystems stressrespons och återhämtningsförmåga. Genom att integrerar biofeedback och neurofeedback med kiropraktik i våra program som vi sätter samman i den totala åtgärdsplanen baserad på dina test resultat.

Målet för oss på Welledge är att du ska kunna röra dig från stress- och försvarsfysiologi till ett tillstånd av läkning och återhämtning. Vi arbetar med Neurologiskt Baserad Kiropraktik.

I vårt arbete är stress en resurs istället för hinder och vi är specialiserade på stress och återhämtning för förbättrad läkning och prestation.

Vem är testet för?

Vi utför detta test på personer med stress och smärtproblematik, såväl som på de som är symtomfria och vill utvärdera sin kapacitet att möta nya stressutmanningar (nytt jobb, förändring av livssituation etc) och återhämta sig effektivt från dessa.

Flera företag anlitar oss för sina anställdas räkning kring smärt och stress problematik. Även idrottare, dansare, musiker och andra som behöver prestera på topp var dag och vill förbättra sin prestationsförmåga. 

Vad ingår?

Utöver testet får du fylla i en självevalueringsenkät som täcker hur du har det inom olika livsområden kring din hälsa och vitalitet samt dina målsättningar. Vid ett separat möte genomgås din SRE, din enkät och en analys av din ryggrads spänningsmönster relaterat till dina förutsättningar och vart du vill. En åtgärdsplan presenteras med olika program förslag beroende på din engagemangsnivå.

Var vi finns

Welledge ligger centralt på hörnet Lilla Nygatan och Kornhamnstorg med egen ingång, som en oas med ljusa rymliga lokaler som vetet mot vattnet vid slussen.

Kontakta oss på info@welledge.se för att boka en tid för en Stress Respons Evaluering med NeuroInfiniti.

Adress: Kornhamnstorg 6, Gamla stan, 111 27 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 796 96 88
E-post: info@welledge.se

Nedan korta filmer visar hur en stressprofil går till.


 

 

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.