Vad kan vi erbjuda ditt företag?

Vad skulle vara möjligt om du kunde ge varje anställd kapacitet att vara sitt allra bästa jag - varje dag?

Det är där Welledge kommer in. Vi hjälper dig att höja effektiviteten i ditt företag genom att höja din personals välbefinnande och förmåga att hantera stress. I förlängningen kan detta minska sjukfrånvaron och öka din och dina medarbetares kreativitet, kapacitet och engagemang.  Hur blir det bättre än så?

Ditt företag är unikt och vi har programmet för just dig
Alla företag har olika förutsättningar och olika behov. Därför sätter vi samman ett specialprogram som passar just dig och ditt företag. Vad ska till för att du ska komma in och berätta för oss vad du vill ha hjälp med?

Tre sätt som vi arbetar:

Skulle något av dem kunna vara utgångspunkten för ett program för just ditt företag?

 • Träning för människors stressrelaterade besvär
  Vi börjar med en individuell konsultation med varje medarbetare. Vi mäter personens stressnivå och förmåga till återhämtning med vår StressResponsEvaluering. Dessutom undersöker och arbetar vi med ryggen med hjälp av det kiropraktiska systemet Network Care. I nästa steg sätter vi upp individuellt anpassade program för varje medarbetare, med regelbunden utvärdering. Ett vanligt program kan pågå under till exempel en, tre, sex eller tolv månader.
  Du kan läsa om vad vi väver in i våra program här
 • Kurser i hur stress påverkar kroppen
  Under kurserna får du och dina medarbetare chansen att lära er att känna igen stressens varningssignaler. Ni får också öva in enkla sätt att använda stressen som möjlighet istället för begränsning. Kurserna hålls på Welledge men vi kommer gärna ut till ert företag om det är enklare. 
 • Individuell coaching
  Målet för våra coacher är att dina medarbetare ska få kompetens i hur han eller hon ska tänka,agera och ställa frågor för att må optimalt, och nå sina mål. Vi utgår från kommunikologin och arbetar med coaching i form av samtal, reflektion, filtrering och metaforer, samt med konkreta övningar som hjälper till att integrera målen.

Vilka är våra kunder idag?
Welledge har uppnått goda resultat tillsammans med många företag, små som stora, bland annat JM
och TNG Group AB. Läs mer om vad våra kunder tycker här.

Vad som sagts om Welledge 

 1. “Jag har använt Martin såväl för egen räkning som remitterat anställda till honom. Han har åstadkommit mycket bra resultat. Jag kan varmt rekommendera honom.”
  – Gun Ternstedt, Personalchef Handelsbanken IT.
 2. ”Att gå till Welledge har blivit en positiv vana som jag blivit beroende av. Jag tycker att det är ett fantastiskt bra sätt att balansera hjärnan och kroppen. Efter mina besök hos Welledge känner jag mig mer balanserad, full av energi och jag använder mina resurser på ett bättre sätt. eWork har anlitat Welledge för sina medarbetare och även som en del av internutbildningen.”
  – Sofie König, Personalchef och vice VD eWork
 3.  ”Welledge arbetsmetodik har varit ett effektivt komplement till den medicinska vården, vilket lett till ett gott och hållbart resultat i återgång till arbete för den enskilde medarbetaren.”
  – Gunilla Stenback rehabansvarig på JM
 4. ”Martin och jag har samarbetat i projekt för att hantera personer som haft både medicinska problem och stressrelaterade symtom. Martin har med hjälp av sin metod, på ett systematiskt sätt hjälpt dem till att leva ett mer innehållsrikt och frisk liv, med mycket goda resultat. Jag rekommenderar därför varmt Welledge och Martin både på företagsnivå och till individuella behandlingar!” 
  – Madeléne Granath, HR chef RNB – Retail and Brands AB.


Ditt företags framgång hänger samman med hur bra dina medarbetare mår.
Utmaningen är ett långsiktigt hälsostrategiskt arbete som integrerar reaktiva och proaktiva lösningar i ett. Welledge har de lösningarna.

Nyhetsbrev

Prenumerera på Welledge nyhetsbrev och få en kostnadsfri serie av rygg & stress-hanterings övningar

Hälsoenkät

Fyll i enkäten genom att klicka på länken nedan.

Genom dina svar kan vi ge dig vägledning till vad just du behöver.

Gå till enkät

Kontakta oss

Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
Hitta oss på sociala medier

Copyright Welledge ©
web by Marc Neander