Kiropraktik i Gamla stan, Stockholm

Vi vet alla att motion, bra matvanor och en livsstil där riskbeteenden undviks, bidrar till ökat välbefinnande. Det är kanske inte alla gånger så lätt att göra det som vet borde göra för sin hälsa. 

Vårt koncept ger dig verktyg för att hantera orsaken till eventuella symtom, din undeliggande stress effektivare och få kontakt med din egen kropps naturliga rytmer. Därigenom blir det lättare att välja det som är bra för dig och välja bort det som inte är det. Inte bara bli kvitt dina eventuella ryggbesvär och stress symtom. Vad mer är möjligt för dig då?

Vi arbetar med kiropraktor system här i Gamla stan för ökat välbefinnande och kroppsmedvetenhet. Lätta exakta justeringar med kontakter längs ryggraden verka förmå hjärnan att skapa nya strategier som ökar medvetenheten om och förmågan att släppa på spänningsmönster som ligger till grund för olika symtom. 

När vi arbetar som kiropraktorer på Welledge utgår vi från hur ryggradens funktion är nära kopplat till nervsystemets funktion, såväl som en port till att förbättra ditt hälsotillstånd. Stress som vi inte fullt ut mäktar att integrera och anpassa oss till konstruktivt tar sig uttryck i nedsatt ryggradsfunktion i något vi kiropraktorer kallar en subluxation.
 
En subluxation kan betraktas som uppdämd energi och information från fysiska, mentala, emotionella, kemiska såväl som elektrosmog (EMF) som inte vi klarat av ännu att processa och integrera på egen hand.
 
Genom att vår kiropraktiska analys kan vi identifiera subluxationsmönstren och hur de uttrycker sig i vår kropps funktion b la som förhöjd eller nedsatt rörlighet och spänningar kring ryggraden och övriga kroppen.
 
Då kan vi även hitta de mest effektiva fönstren in till att kommunciera med den del av nervsystemet som håller kvar subluxationsmönstren så den positiva energin och intentionen bakom subluxationen kan tillvaratas, integreras och uttryckas på ett i nuet mer gynnsamt sätt.
 
Som kiropraktor kommunicerar vi via våra händer med den delen av hjärnan som håller kvar subluxationen i psyket och kroppen med det språk som den förstår, nämligen rörelse och beröring och genom närvaro ges möjligheten att själv-reglera uppifrån & ner och inifrån och ut med stöd av kiropraktorn.
 
Vi är flockdjur som mest effektivt återställer vår inre balans i närvaron av någon anan som är i trygghet och ingjuter tillit till att det är ok att släppa på det som inte längre tjänar oss och använda den energin på ett för oss mer uppbyggligt sätt i livet.
 

Hur fungerar det i praktiken?

Kiropraktorn kombinerar sin kliniska utvärdering av ryggradens funktion med kundens egen bedömning av sitt välbefinnande och beteendeförändringar. Med Kiropraktik är det möjligt att:

  • Minska spänningen och smärtan i rygg och nervsystem
  • Få förbättring av kroppens egna naturliga självreglerande rytmer
  • Uppleva ökat välbefinnande
  • Skapa en mer självkorrigerande och flexibel ryggrad

 

Fördelar med Kiropraktik
En studie av 2 818 personer visade att Kiropraktik ger dramatiska och statistiskt signifikanta förbättringar både fysiskt, psykiskt och mentalt. 76 procent av de människor som var med i studien rapporterade förbättringar inom alla i studien undersökta områden.

Utifrån studien kunde forskarna slå fast att Kiropraktik fungerar som ett slags förstärkare av välbefinnandet. Man kunde i resultatet se en ökning till det dubbla av de positiva effekterna från en redan hälsosam livsföring. Forskarna noterade också att Kiropraktik, förutom denna förstärkande inverkan, har en betydande indirekt effekt på välbefinnandet genom att det verkar främja hälsosamma livsstilsval.

Boka tid för att få en bedömning om dina besvär kan åtgärdas med Kiropraktik. Vi har över 20-års erfarenhet av att ta hand om patienter med gott resultat.

Nyhetsbrev

Prenumerera på Welledge nyhetsbrev och få en kostnadsfri serie av rygg & stress-hanterings övningar

Events av Welledge

No Events Found

Hälsoenkät

Fyll i enkäten genom att klicka på länken nedan.

Genom dina svar kan vi ge dig vägledning till vad just du behöver.

Gå till enkät

Kontakta oss

Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
Hitta oss på sociala medier

Copyright Welledge ©
web by Marc Neander