Skip to main content

Hur arbetar en kiropraktor?

Om du frågar människor vad kiropraktorers primära uppgift är, så svarar de flesta; ”fixa dåliga ryggar eller ta bort ryggsmärta ”. Och visst, det kan vara en effekt av en kiropraktisk behandling. Det som många missar är att en kiropraktiks livsstil innebär så mycket mer.

Målet med en kiropraktisk livsstil är helt enkelt att du skall få en långsiktigt god hälsa istället för att vara beroende av återkommande punktinsatser för att få bukt med symptom som skapas av en ohälsosam livsstil.

Effekt i hela kroppen

Kiropraktorer arbetar i första hand med ryggraden men många studier indikerar att effekten av kiropraktik kan påverkar hela kroppens och själens välbefinnande.

Många människor är idag omedvetna om det intima samband som finns mellan ryggraden och nervsystemet, och mellan nervsystemet och alla andra system i kroppen. Om nervsystemet fungerar bra har en otroligt stor inverkan på kroppen och hälsan.

Kiropraktorn fokuserar på vikten av en försämrad funktion av ryggraden och nervsystemet i relation till andra system i kroppen. Genom att din ryggrad fungerar bra, fungerar hela din kropp bättre.

Alla är idag medvetna om hur viktigt det är att gå till tandläkaren regelbundet. Vi vet också att våra barn med jämna mellanrum skall gå till barnavårdscentralen eller skolläkare.

Vad du kanske inte vet är att det är klokt att få din ryggrad undersökt regelbundet av en kiropraktor. Utöver att jobba mot tyngdlagens kraft, utsätts våra ryggar även för de stressmoment som orsakas av dagens livsstil.

Legitimerade kiropraktorer har skyddad yrkestitel

Riksdagen beslutade 2006 att kiropraktorer, som redan idag är legitimerade, också får en skyddad yrkestitel.

Beslutet innebär att ingen som inte är legitimerad och inte har genomgått en av staten fastställd och godkänd
utbildning har rätt att använda denna yrkestitel. Hundratals, kanske tusentals terapeuter som tidigare rubricerats sig som kiropraktor, får inte längre arbeta under kiropraktikens fana. Detta är ett mycket viktigt beslut som leder till kvalitetsgaranti och därmed en förbättrad patientsäkerhet.

Kiropraktorer utbildas utomlands

En kiropraktor har en fem år lång utbildning där även tjänstgöring på sjukhus ingår. För närvarande finns ingen skola i Sverige som uppfyller de akademiska utbildningskraven fastställda av ECCE. Samtliga kiropraktorer verksamma på Welledge är utbildade i utlandet och  har en akademiskt och internationellt erkänd examen.

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.