Skip to main content

Höstens program

Vad vill du uppnå i höst?
Mer energi?
Bättre balans?
Bättre hållning?
Reglera stress så olika symtom kan läka?
Förbättra ditt välbefinnande?

Finn ut vilket program som passar dig bäst!
Kiropraktor Martin Fransson, erbjuder följande möjligheter för dig…

The Health Zone –Get Well Adjusted:
Med hjälp av zontekniken och dess analys identifieras vilken zon och motsvarande hjärncentrum som är ur balans och sedan stimuleras motsvarande punkter kring ryggraden specifikt med NeuroStim (lätta vibrationer) för att energin längs ryggmärgen (negativ pol) till korrekt hjärncentra (positiva polen) kan optimeras. De balanserade hjärncentra kan sedan skicka ut de optimala signalerna till din kropps system – vilket gör att din kropp kan läka sig själv.

Läkning sker inifrån och ut, inte utifrån och in. När din kropp är ordentligt balanserad och varje cell fungerar effektivare, kan resultaten vara häpnadsväckande och kan ske mycket snabbt. Det slutliga målet är perfekt cellhälsa, vilket är lika med perfekt hälsa.

Sessioner är vanligtvis schemalagda en till två gånger i veckan tills zonerna är balanserade och symtomen inte längre är närvarande. Detta kan ta en session, fem sessioner, tio sessioner, eller längre. Alla läker i olika takt och har olika mycket med sig i bagaget som behöver regleras.
Läs mer

Boka en första Konsultation där går igenom dina mål med programmet och lägger en plan för dig.

Well-Balanced & Well-Energised:
Det blir allt vanligare med att uppleva sig ha låg energi, sova dåligt och ha en kavalkad av symptom som kommer som en konsekvens av ett dys-reglerat nervsystem.

Genom att identifiera vad som stör ditt nervsystems funktion och korrigera dessa obalanser genom ett Kiropraktisk system mest lämpat för detta ges din inneboende intelligens ökad kapacitet att reglera och återfå ökad balans, energi, vitalitet och Hälsa. 

Sessionerna kombineras med Monokromatiska färger & ljus som är som en energi boost där ditt ”batteri” kan laddas upp.
Inkluderar ett Online program med hemövningar som ger dig verktyg att öka din inre balans och energi. Det bästa som jag lärt mig och praktiserat sedan över 40 år.

Rekommendation minimum 1-2 besök per vecka tills uppnått önskade resultat.

Boka en Konsultation där går igenom dina mål med programmet och lägger en plan för dig.

Well-Recoverd & Rejuvenated:
Återhämta din hjärna och övriga kropp, förnya dig med Welledge 12-veckorsprogram.
Läs mer på https://welledge.nu/fran-stressad-till-lugn-12-veckorsprogram/

Well-Posture & Balance:
Ett program för dig som vill primärt förbättra din hållning och balans med dess olika fördelar. Kiropraktiska tekniker används som är extra effektiva på att optimera hållningen och balansen. I kombination med SpineGym, balans träning och hållningskuddar vid dina besök. Din hållning fotograferas och analyseras i ett digitalt Hållningsprogram samt din balans testas innan start av programmet och efter tre, sex månader samt tolv månader.

Rekommendation är 1-2 återbesök per vecka beroende på kvaliteten på ens hållning och balans. Längden på program bestäms tillsammans vid första besöket när lagt grunden för vilka förutsättningar du har och vad som är möjligt att förbättra och vilka resultat du önskar uppnå.
Läs mer här

Boka en Konsultation där går igenom dina mål med programmet och lägger en plan för dig.

Well-Being:
När mår bra och vill fortsätta att må bra och förbättra sitt välbefinnande än mer genom att förlösa ackumulerad stress som sitter som ”fryst” energi o information i vävnaden hållet av nervsystemet via hjärnan. Rekommendation att komma på återbesök 1-2 gånger i månaden. 

Boka en Konsultation där går igenom dina mål och vilket av programmen som passar dig bäst och lägger en plan för dig. Du får fylla i ett formlär som ligger som underlag för att följa dina framsteg.


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.