Skip to main content

Utveckla din Hälsa för att vara i ditt esse

Din kropp ersätter ständigt miljontals celler varje sekund. Ohälsosamma celler ersätts med friska celler. Varför fortsätter du då att uppleva kroniska hälsoproblem?

Skulle det inte vara rimligt att dina symtom skulle försvinna med ankomsten av nya friska celler?

Kanske din kropp ersätter ohälsosamma celler med ohälsosamma celler. Detta skulle kunna förklara varför dina symtom kvarstår och till och med förvärras med tiden. Vad är det som gör att detta händer?
Och vad krävs för att få dina celler att fungera optimalt och vara friska?

En förklaringsmodell

Din kropp är indelad i sex regulatoriska zoner enligt Dr Thurman Fleet: KÖRTELSYSTEM, UTRENSNINGSSYSTEM, NERVSYSTEM, MATSMÄLTNINGSSYSTEM, MUSKULÄRTSYSTEM och CIRKULATORISKASYSTEM. Varje cell i din kropp hamnar i en av dessa regleringszoner. Alla sjukdomstillstånd, värk, smärta och andra obehag som din kropp upplever kan tillskrivas en eller flera störningar i de sex regleringszonerna. Var och en av dessa zoner styrs av ett hjärncentrum.

När alla hjärncentra sänder de rätta signalerna kan varje cell i de sex zonerna fungera till 100 %. Tänk på det: när varje cell fungerar perfekt är inga symtom (dvs sjukdom) möjliga.

Om å andra sidan signalerna som kommer från hjärnans centra störs så kommer informationen som kommer till cellerna i motsvarande zon att inte vara perfekt, och dysfunktion och över tid blir sjukdom resultatet.

Eftersom din kropp kan ses som en ”elektrisk maskin”, representerar dessa sex hjärncentra den positiva polen i din kropp, medan specifika punkter i ryggmärgen representerar den negativa polen.

Med hjälp av zontekniken och dessa analys identifieras vilken zon och motsvarande hjärncentrum som är ur balans och sedan stimuleras motsvarande punkter kring ryggraden för att energin längs ryggmärgen (negativ pol) till korrekt hjärncentra (positiva polen) kan optimeras. De balanserade hjärncentra kan sedan skicka ut de optimala signaler till din kropps system – vilket gör att din kropp kan läka sig själv.

Läkning sker inifrån och ut, inte utifrån och in. När din kropp är ordentligt balanserad och varje cell fungerar effektivare, kan resultaten vara häpnadsväckande och kan ske mycket snabbt. Det slutliga målet är perfekt cellhälsa, vilket är lika med perfekt hälsa.

Lika viktigt är våra inre trossystem som verkar genom vårt omedvetna. Även detta adresseras vid en session. Visionen är att låta ett friskt medvetande genomsyra och förkroppsliga individens fulla potential.

Sessioner hos kiropraktor Martin Fransson är vanligtvis schemalagda en till två gånger i veckan tills zonerna är balanserade och symtomen inte längre är närvarande. Detta kan ta en session, fem sessioner, tio sessioner, eller längre. Alla läker i olika takt.

Det handlar dock inte om att bli av med symtom utan om läkning på djupet som möjliggör att symtomen försvinner och att fungera i sitt esse. Många kommer utan symtom till oss för att de märker hur de kan prestera bättre oberoende område och mår än bättre.

Det gäller att stämma vårt instrument dvs vår kropps olika system till att arbeta som den mest finstämda symfoniorkestern om vi vill vara och prestera i vårt esse, från ”The Zone”.

Du kan boka en första konsultation till Kiropraktor Martin Fransson via knappen Boka tid längst upp till höger på denna sida.

Lär dig mer i nedan video.

Lär dig om Zon-Hälsa

Så här fungerar våra hälsas zoner enligt Dr Thurman Fleet utvecklare av Zon Therapy och Concept Therapy.

Dr. Fleet lärde ut följande – ”Det finns bara sex slags obalanser som kan påverka människokroppen. Dessa är i något av följande system eller zoner: körtlar (GLANDULAR), utrensning (ELIMINATIV), nervsystemet (NERVOUS), matsmältning (DIGESTIVE), muskel (MUSCULAR) och cirkulation (CIRCULATORY). Alla sjukdomstillstånd, värk och smärta och andra obehag som upplevs av kroppen kan tillskrivas obalanser i funktionen i en eller flera av ovanstående av kroppens sex system eller zoner.”

Enligt Dr. Fleet består den mänskliga hjärnan av många centra. Dessa centra bildas i det embryonala stadiet i livet och utvecklas från det dorso-mediala ektodermet av embryot. Det finns ett centrum som styr kroppens körtlar, ett centrum som är förknippat med eliminationsorganen, ett centrum som reglerar det centrala nervsystemet och som är differentierat som en ektodermal neuralplatta i den dorso-mediala regionen i ektodermet.

Matsmältningsorganen regleras av ett hjärncentrum. I hjärnans motoriska cortex hittar vi ett centrum som styr alla kroppens muskler, och i caudatkärnorna (båda) hittar vi centrum som reglerar vätskeströmningen (cirkulation) genom kroppen.

Eftersom kroppen kan klassificeras som elektrisk, representerar dessa sex hjärncentra kroppens positiva pol, och specifika relaterade punkter i ryggmärgen representerar kroppens negativa pol. Stress kan leda till en obalans och störning i funktionen i en eller flera av dessa centra, viket påverkar funktionen i någon av de kroppsliga områdena som styrs av dess centra.

Det har skett en störning av den normala funktionen i dessa hjärncentra på grund av effekten av emotionell, fysisk eller kemisk stress.

Vi undersöker patienten för att avgöra vilka hjärncentra som inte är i balans med de system de kontrollerar. Detta görs genom olika tester b la genom specifika reflex punkter. Dessa punkter är relaterade till de sex hjärncentra.

När ett hjärncentra inte skickar rätt signaler till sitt system, lider alla kroppsliga funktioner som är associerade med det systemet. För att korrigera detta stimuleras specifika punkter i kring ryggraden.

Det finns sex uppsättningar med fyra punkter i ryggmärgen (negativ pol) som är relaterade till de sex hjärncentra (positiv pol). Stimulering av de rätta punkterna skickar energi upp längs ryggmärgen till de hjärncentra som behöver balanseras. De balanserade hjärncentra kan då skicka ut de rätta signalerna till kroppens system och kroppen kan bättre läka sig själv.

Dr Fleet (1895-1983) var kanske en genom tiderna mest framgångsrika kiropraktorer och ”healer”. Det har inte gjorts någon forskning ännu specifikt på detta system, men det är resultaten som talar för sig själva.

Varför zon teknik-systemet?

Resultat talar för sig själva. Visst får vi fantastiska resultat med smärtproblematik såsom muskel- och skelettbesvär, dock kommer cirka 80% av våra patienter till oss för obalans i hälsan kopplat till kronisk stress som de bli hjälpta med.

Kom ihåg att det handlar om att stödja så att hjärnan och övriga kroppen kan samverka mer effektivt igen, då förbättras hälsan av sig själv inifrån ut. När den inneboende intelligens som finns inom varje cell får organiseras optimalt via nervsystem. Det sker genom Zon-tekniken i kombination med skifte av inre perspektiv och valda sanningar.

Kiropraktor Martin Fransson är certifierad i The Zone Technique utav Dr. Pete Goldman. Han använder olika kiropraktiska system och andra modaliteter i en integrerad helhet för att ge den bästa och mest effektiva vården. Boka en första konsultation för att finna ut hur du kan få hjälp.

Om du vill boka en konsultationstid klicka här

Boka tid

Se nedan intervju där Dr Pete Goldman berättar om Zon Tekniken och Principer för Läkning utifrån sitt perspektiv.

hälsa, kiropraktik, stress, the zone technique


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.