logotype

Assist your brain to thrive with Brain First Chiropractic –Functional Neurology

We are all familiar with the work of a medical neurologist, the human nervous system specialist. Unfortunately, medical neurology is often an « all or nothing » specialty. Either the neurologist confirms you are suffering from pathology or he finds nothing. In-between those two extremes is a vast domain that can bring about new clinical insights and answers: functional neurology. Let’s discover together this new field of health care.

Läs mer

Förbättra din koordination

Din ryggrads funktion påverkar din hjärnas funktion. När din ryggrad inte rör sig korrekt så påverkar det hur din ryggrad sänder information till din hjärna. Och påverkar därmed hur väl din hjärna kan veta vad som händer i din ryggrad och kan styra din ryggrad. Vilket behövs för att du skall kunna röra dig så som du önskar med elegans och energieffektivitet. Så kan möta olika situationer i vardagen, så som springa, sitta, gå och lyfta. Lär dig mer om denna relation.

Läs mer

Symtom kan vara toppen på isberget

Symtom kan vara toppen på isberget

Många är symtom orienterade. Att enkom fokusera på att bli kvitt symptom kan dock leda till att missar vad som igentlingen ligger till grund under ytan till symtomen. Värt att inte ”döda” budbäraren form av symtom utan använda de till att lösa grund orsaken. i den här videon får du förklarat att symtom kan ses som brandalarmet som går igång. För att få det att verkligen tystna så behöver vi släcka branden, inte bara stänga av brandvarnaren…

Läs mer

CHIROPRACTIC & OLDER ADULTS

CHIROPRACTIC & OLDER ADULTS

We highlight how Chiropractic Care can benefit older adults who tend to favour more traditional medical practice. We take a closer look at a couple of recent studies that indicate Chiropractic care can have a protective role in preserving functional ability.

Läs mer

Hitta oss på sociala medier