Skip to main content

Hjärnskakning –symtom, orsak och behandling

Recover and restore your Brain after Traumatic Brain Injury (TBI)

Effekten av hjärnskador är otaliga och vi lär oss allt mer om detta, inte minst vad även milda skador gör. Under mars månad när denna artikel skrivs så är fokuset ökad medvetenhet om hjärnan och vad som kan påverka dess funktion till det bättre och sämre.

Hjärnskador är ett område som vi tittar på i denna artikel. Enligt en studie av Centers for Disease Control (CDC) drabbas nästan 3 miljoner individer i USA per år av en traumatisk hjärnskada (TBI) och psykiatriska störningar är de vanligaste. Symtom efter TBI är inte bara vanliga utan också besvärliga, hjälp finns dock att få.

På Welledge arbetar vi med effekten av olika former av trauma. Som kiropraktor, har jag arbetar framgångsrikt med patienter som sökt hjälp efter olika former av  hjärnskakning. Hjärnskakning kan man få utan att ha slagit i huvudet. Om du känner igen dig i nedan symtom och vet att du slagit i huvudet eller varit med om bilolycka eller annan typ av fall så är du varmt välkommen att boka en tid för en konsultation för att finna ut hur att bäst hjälpa dig bli bra.

Vad är hjärnskakning (concussion)?

Vid kraftiga slag mot huvudet eller övriga kroppen som kan hjärnan komma i så mycket i rörelse att den slår i insidan av skallbenet. Det kallas hjärnskakning. Det är vanligt att få en kortvarig medvetslöshet i samband med en hjärnskakning. Du behöver dock inte bli medvetslös för att ha fått en hjärnskakning.

Det finns olika namn (arbetsdiagnoser) som kommer figurera i denna artikel kring hjärnan, olika sätt att beskriva vad som sker med hjärnan och övriga kroppens funktion, när den störts av olika former av trauma med tillhörande stress responser som föranleder till vad som b la kallas Minimal Brain Dysfunction (MBD) i olika former.

Dysfunktion och disorganisation av hjärnans olika funktioner kan yttra sig med otaliga symtom vissa mer framträdande och störande för att kunna ha en önskad vardag.  Andra är mer subtila och som kanske inte nödvändigtvis påverkar vardagen, men är dock tecken på en obalans i hjärnans funktion. 

Vår hjärna är väl skyddad i vårt kranium där den flyter i cerebrospinalvätska (CSF) hållen av de olika hjärnhinnorna. Hjärnans förlängning ryggmärgen skyddas av de samma hinnors förlängning och CSF samt ryggradens övriga strukturer. Tilltrots detta skydd drabbas många av fysiska trauman som påverkar hjärnans funktion till det sämre.

Det finns två typer av hjärnskador
En huvudskada kan vara antingen traumatisk eller förvärvad. Traumatiska hjärnskador uppstår när en yttre kraft är i spel, som en bilolycka eller faller och slår i huvudet och för en hjärnskakning som även kallas (Traumatic Brain Injury -TBI). Medans förvärvade hjärnskador uppstår när något internt orsakar hjärnskador, som en blodpropp, tumör eller en stroke.

Vid mild och måttlig TBI från hjärnskakning visar ordinarie undersökningar inom vården oftast inte på något onormalt och en magnetröntgen är oftast helt normal. Kvar är dock symtomen som visar att nått inte står rätt till. Medicinering hjälper många men inte alla och är ingen rehabilitering av hjärnan. Upptill 15% av alla med även mild TBI har kvardröjande symtom efter 1år.

TBI och barn
Barns hjärnor är extra känsliga för hjärnskakningar och kan försena eller leda till att olika utvecklingsfaser hoppas över. Genom tidiga åtgärder kan deras hjärnor rehabiliteras.

Här nedan kan du läsa mer om olika syndrom med tillhörande symtom som kommer som en följd av en stress och trauma som påverkat hjärnans funktion. 

Post-Concussion Syndrome (PCS) är de kvardröjande kroniska effekterna efter en hjärnskakning. Ihållande symtom efter hjärnskakning kan inkludera:

 • Huvudvärk
 • Värk i nacke och rygg
 • Yrsel
 • Trötthet
 • Irritabilitet
 • Ångest
 • Sömnlöshet
 • Förlust av koncentration och minne
 • Tinnitus -ringer i öronen

Efter mild TBI utvecklar somliga även PTSD beroende på omständigheterna.

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) 
Kan yttra sig i grava eller milda symtom. Förändringar i fysiska och känslomässiga reaktioner som är större än vad som är funktionellt av en stimuli (även kallade ”arosual” symptom), vilket kan inkludera:

 • Lätt skrämd eller rädd
 • Överdrivet på vakt för fara
 • Självdestruktivt beteende, som att dricka för mycket eller köra för fort
 • Sömnproblem
 • Koncentrationsproblem
 • Irritabilitet, vredes utbrott eller aggressivt beteende
 • Överväldigande skuld eller skam
 • Värk och smärta i kroppen
 • Huvudvärk

Somliga utvecklar efter TBI även POTSPOTS (Postural ortostatisk takykardisyndrom) är en annan form av dysautonomi. Dysautonomi innebär att det finns en störning i det autonoma (icke-viljestyrda) nervsystemets funktion. Som b la kan uppstå efter trauma mot huvud och nacke så som efter en bilolycka. POTS kännetecknas av följande symtom:

 • Onormalt ökad hjärtfrekvens när ställer sig upp
 • Andningssvårigheter
 • Smärta/tryck över bröstet
 • Yrsel och ostadighet
 • Svimning eller svimningskänsla
 • Hjärndimma
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Diarré och/eller förstoppning
 • Darrig och ibland Skakningar
 • Allmän svaghet i kroppen
 • Synpåverkan som tunnelseende och dimsyn
 • Sömnrubbningar
 • Trötthet eller utmattning
 • Tål inte pulshöjande motion/rörelse
 • Rubbning av normal svettning
 • Urinbesvär
 • Värk och stelhet i kroppen


Welledge behandlingsalternativ
Oberoende symtomen och många andra symtom uppdagas först när får göra en funktionell neurologi bedömning och fylla i ett hjärnfunktionsformulär, så finns det lösningar som hjälper hjärnan att återhämta sig efter mild till måttlig hjärnskakning och bli mer tålig mot stress. 

På Welledge strävar vi efter att stödja individens hjärna och övriga kropp att själv-reglera trauma effektivare genom med-reglering, så åter kunna fungera allt mer balanserat. Det leder till att symtom klingar av när hjärnan och nervsystemet kommer i allt bättre balans och funktion.

Symtom, som läst om i denna artikel, ger en vägledning till vad som inte står rätt till och vilka funktioner i hjärnan och nervsystemet som är ur balans. Genom ett frågeformulär kring Hjärnfunktioner och tester från funktionell neurologi kan vi skapa oss en tydlig bild över vad som behöver stöd och balanseras för att börja må bättre och fungera mer så som önskar i vardagen.

Genom program som sker hos oss i kombination med hemövningar kan en rehabilitering av hjärnan påbörjas. När vi arbetar med på Welledge använder vi olika applikationer som främjar hjärnans kapacitet att reglera sig och integreras till en förbättrad funktion.

Behandling och åtgärder för Hjärnbalans vid MBD vid PCS från TBI
På Welledge tränar och stärker vi hjärnans själv-regleringsfunktion och nätverk genom biofeedback, neurofeedback, sensomotorisk integrering och kiropraktik med kraniellbehandling inriktat mot att stödja optimering av hjärnans funktion.

Kiropraktor Martin Fransson har arbetat framgångsrikt med patienter som lider av kvarvarande symtom efter hjärnskakning. Certifierad i kiropraktorsystem som lämpar sig väl för denna grupp av patienter.

Vi använder även när det är lämpligt utrustning med ljus- och ljudprogram speciellt utvecklade för dess effekt vid rehabilitering vid MBD, PTSD, POTS, m-TBI och PCS.

Boka en tid för en konsultation till mig via nedan länk för en genomgång så vi kan finna ut hur du kan få hjälp utifrån dina unika förutsättningar.

Boka tid

Se gärna nedan video.

 

Lär dig mer
Läs mer om Neurofeedback 
Läs mer om Frontalloberna
Förstå stressbarometern

Artiklar:
Psychiatric Times Science Direct om MBD
NIH om TBI
WebMD om TBI
SOT-kraniell behandling vid TBI


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

  Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.