Skip to main content

Från smärtfokus till hjärnfokus –Neurofeedback för hjärnplasticitet & förbättrad funktion

Träna din hjärna med Neurofeedback

När vi inte mår bra vill vi oftast bara bli kvitt våra symtom så fort som möjligt. Helt förståeligt, men när de har blivit kroniska behöver vi titta på de bakomliggande orsakerna för att ge oss möjlighet till en långvarig förbättring.

Vi behöver ta i beaktande hur hjärnan och övriga kroppen samverkar. Balansen mellan hjärnans olika delar, kvaliteten på nervbanor och dess förbindelser samt samverkan mellan hjärnans och övriga kroppens system är av vikt.

”Garbage in -garbage out!”
Vår hjärna och övriga kroppen behöver kort och gott fungera optimalt tillsammans med minsta möjliga störningar i sig själva och i kommunikationen mellan våra olika system och deras reglering.

Det är av essens för vårt välbefinnande, hälsa och förmåga att leva väl.

Neurofeedback

Vi kan få vår hjärna att fungera effektivare med Neurofeedback. Genom att få återkoppling på hur väl vi gör i från oss genom ljud och bilder kan vi tränas oss att påverka önskade funktioner. Det förstärker vårt belöningssystem och gör att vi får snabbare och mer långvariga förändringar av hjärnans funktion.

Vilken del av hjärnan är effektivast att träna?

Våra frontallober (Prefrontala NeoCortex) fungerar som dirigenten för resten av vår hjärnan och övriga kroppen. Alla delar av vårt system behöver stämmas upp och allra mest denna del av hjärnan.

Prefrontala Cortex (PFC) är ansvarigt för de flesta av våra högre funktioner och så mycket mer. Den reglerar upp eller ner vårt medvetande och ger oss kapacitet att vara självmedvetna och och ta olika perspektiv, metacognition. Det styr vårt autonoma nervsystem, hur vi utför och lär oss nya förmågor.

Denna del av hjärnan har vuxit b la genom att vi har lärt oss nya motoriska färdigheter i att skapa verktyg etc. Den ansvarar för vår finmotorik och förmåga att hålla fokus och slutföra uppgifter i rätt ordning. Att planera och utföra komplexa rörelsemönster. Att kunna sätta saker i sitt perspektiv och reglera våra känslor och smärtförnimmelser. Bara för att nämna några viktiga funktioner som PFC ansvarar för.

Neurofeedback träning av frontalloberna har visat sig stödja återhämtning från diverse besvär. Listan nedan är några av de vanligaste besvär som rapporteras förbättring utav inom loppet av 10 – 20 sessioner.

 • ADHD
 • Dyslexi
 • Stamning
 • Depression
 • Kronisk smärta
 • Kronisk oro
 • Migrän
 • PTSD
 • Stress
 • Sömnproblem
 • Utmattningssyndrom
 • Tinnitus
 • Ångest

Symptom lindring eller totalt upphörande av kroniska besvär genom att hjärnan fungerar effektivare och kan läka det som läkas kan är givetvis fantastiskt för de som denna intervention fungerar för.

Peak Performance

Det finns även annan intressant sida, optimering av funktion bortom symtom. Många tränar Neurofeedback utan att ha symptom, utan i syfte att förbättra sin förmåga prestera och må ännu bättre. Peak Performance Neurofeedback är en otappad potential. Vem vill inte kunna:

 • Fokusera längre och effektivare
 • Förbättrat minne
 • Förbättrad koordination
 • Ökad energinivå
 • Förbättrad omdömesförmåga
 • Ökad självmotivationsförmåga
 • Minskad prokrastinering

Bara för att nämna några effekter som rapporteras vid Neurofeedback.

Kiropraktik och Neurofeedback och dess verkan på på PFC

Ovan lista är besvär och peak performance resultat är något som även många kiropraktor patienter rapporterar att de får hjälp med. Den gemensamma förklaringsmodellen för att Neurofeedback såväl som kiropraktik ger dessa effekter är deras inverkan på hjärnans funktion. Framförallt genom ökad självregleringsförmåga och förbättrad funktion hos frontalloberna.

Enligt forskning av Dr Heidi Haavik med EEG (elektroencefalografi) så har kiropraktik en gynnsam effekt på frontallobernas funktion. Mycket mer forskning behövs inom området, men det ger en sannolik förklaringsmodell för alla de positiva resultat som rapporteras av Kiropraktiska patienter.

Även bortom symtom lindring rapporteras bättre fokus, ökad styrka och koordination och så mycket mer.
Lär dig mer vad dessa studier indikerar genom att se nedan animation och lär dig mer om hur dina frontallober fungerar.

 

Min mentor Dr Richard Barwell (som var en av mina inspirationskällor till att öppna Welledge) fann vid ca 100 olika EEG mätningar före och efter kiropraktiska justeringar hur hjärnas mönster harmoniserades effektivare mellan vänster och höger hjärnhalva och gynsammare mönster för hur olika EEG frekvenser dominerade. Sammantaget indikerande det en förflyttning till ökad självreglering och hjärnbalans.

Mätningar gjorda före och efter kiropraktiska sessioner visade förändringar av EEG efter en kiropraktor session som motsvarade flera timmars träning med Neurofeedback, enligt Dr Alvah Byers.

Mycket mer forskning och av högre kvalitet behövs, samtidigt det är intressant vad nuvarande forskning pekar på som stödjer det vi ser i vår praktik och våra patienter rapporterar.

På Welledge har vi sedan dess start 2005 integrerat biofeedback och neurofeedback träning med kiropraktik och ett kiropraktiskt omhändertagande vilket inkluderar stöd i att göra nödvändiga livsstilsförändringar. Något som går väsentligt mycket lättare när hjärnan kommer i bättre balans.

På Welledge använder vi b la Neuro Infinity för Biofeedback & Neurofeedback samt Stress Respons mätningar (SRE).

Vår hjärna lär sig genom upprepning och och genom att bli belönad när gör det som önskas. Det är det som tränas genom Neurofeedback. Kiropraktor Klinker och allt mer forskning visar hur Kiropraktik i kombination med Neurofeedback ger en synergi effekt.

Vi har ett fönster på 15-20 minuter efter en kiropraktisk justering där hjärnan är mer formbar (hjärnplasticitet) det är då vi lägger in Welledge Neurofeedback sessioner.

Stress och vår hjärnas pannlober

Eftersom pannloberna utgör den mest stresskänsliga delen av hjärnan behöver den stimuleras till lugn och ro.

När vi är stressade har vi ofta dålig kontakt med vår insida och det kan få till följd att vi gör saker ”på utsidan” som inte gagnar oss. Att öka kontakten med sitt inre har alltså många positiva konsekvenser i livet.

Allt indikerar att lätt beröring aktiverar känslobanorna och öppnar upp blodflödet till pannloberna. Särskilt om du stryker över pannan som så många mödrar reflexmässigt gjort i alla tider. Det görs b la genom extra lätta beröringar. Något som du kan göra på dig själv.

Sammanfattningsvis

För att göra val som är gynnsamma för oss över tid behöver vi vår kapacitet från hela våra hjärna och övriga kropps samverkansförmåga. Självreglering är beroende av hur väl hjärnans olika delar samverkar tillsammans med övriga kroppen. Det är avhängigt av kvaliteten på nervbanor och dess förbindelser samt den information som kommuniceras.

Detta är något som kan tränas och förbättras med Neurofeedback och kiropraktik.

Professor Robert Sapolsky säger, ”The frontal cortex makes you do the harder thing when it’s the right thing to do.” It’s the most human part of the brain and the closest thing we have to a super ego.

Dags att träna din Hjärna och utveckla Dig ?

Jag är ingen forskare, men vad jag finner i min praktik överensstämmer mycket väl med vad dagens forskning visar.

Detta är den skillnader som våra kunder rapporterar:

 • Stabilare humör och energi med fler positiva känslotillstånd
 • Ökat fokus och mer avslappnad
 • Förbättrad balans och koordination
 • Effektivare stressanpassning
 • Reglera spänningar från ryggraden effektivare
 • Reducerade stresssymtom
 • Reducerad smärta
 • Ökat välbefinnande

Vill du gå Welledge 12-veckors hjärnträningsprogram där Neurofeedback och Kiropraktik ingår, läs då mer här om detta program och ansök
12-veckors Hjärnbalansprogram eller boka en konsultation direkt på welledge.bokadirekt.se

Referenser:

A Four Case Study by Richard Barwell, D.C.; Annette Long, Ph.D; Alvah Byers, Ph Effect of Chiropractic adjustment on brain wave pattern

Haavik Taylor H, Murphy B.A., (2010) The effects of spinal manipulation on central integration of dual somatosensory input observed following motor training: A crossover study. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics33(4):271-262.

Haavik H and Murphy B (2012). The role of spinal manipulation in addressing disordered sensorimotor integration and altered motor control. Journal of Electromyography and Kinesiology, in press. doi:10.1016/j.jelekin.2012.02.012

Neurofeedback


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

  Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.