logotype

Zen meditation och biofeedback

Många talar om och testar Mindfullness och andra former av meditation kopplad till Yoga eller Qi Gong. De positiva effekterna som är många så som ökad stresstålighet, ökat lugn och avslappning, påskyndad läkning etc och bekräftas i den ena forskningsrapporten efter den andra.

Vad funkar för dig och hur vet du om du får önskade resultat?
Hur kan du lära dig och accelerera den processen så du kan skörda frukterna av meditation snabbare?

Det får du lära dig i denna artikel, där jag delar med mig av några tips från min över trettio år med att meditera. Och ett tips i slutet för hur du kan göra det mätbart och effektivare att tillägna dig meditationens värden.

Läs mer

Hitta oss på sociala medier