logotype

Zen meditation och biofeedback

Många talar om och testar Mindfullness och andra former av meditation kopplad till Yoga eller Qi Gong. De positiva effekterna som är många så som ökad stresstålighet, ökat lugn och avslappning, påskyndad läkning etc och bekräftas i den ena forskningsrapporten efter den andra.

Vad funkar för dig och hur vet du om du får önskade resultat?
Hur kan du lära dig och accelerera den processen så du kan skörda frukterna av meditation snabbare?

Det får du lära dig i denna artikel, där jag delar med mig av några tips från min över trettio år med att meditera. Och ett tips i slutet för hur du kan göra det mätbart och effektivare att tillägna dig meditationens värden.

Jag började meditera när jag var tretton år, då i form av avspännings- och yogaövningar. När jag var femton började jag utöva Zen-meditation varje dag, morgon och kväll. Zen påminner i sin enklaste form om den idag populära metoden Mindfulness. Meditation handlar för mig om det rena varandet. I det rena varandet låter vi kropp och sinne falla, vi bara är. Då är vi i balans.

Jag tycker om att kunna mäta min fysiologi för att se hur väl hamnar i ett mediativt tillstånd och optimera det genom biofeedback. Det kan du läsa mer om i slutet via en länk.

Värdet av meditation har lyfts fram i otaliga studier som visar på allt från ökad stresstolerans, avslappning, minskad ångest, bättre sömn till ökad glädje och klarsynthet. De senaste studierna visar på att det redan efter åtta veckor av daglig meditation har skett positiva förändringar i hjärnans struktur. Det kräver dock daglig repetition på 10 till 30 minuter om dagen.

Inte nog med det, även vårt genetiska uttryck – med det menas att vissa gener blir mer aktiva än andra – förändras till det bättre och våra kroppar blir mindre inflammationsbenägna. Jag tycker att det är oerhört spännande att vi genom att använda våra hälsopelare på rätt sätt kan påverka vilka gener som slås på eller av, och därmed påverka vilken kropp och fysiologi vi har.

Som exempel på hur vår fysiologi påverkas av meditation kan nämnas vagusnerven, den långa nerv som går från hjärnstammen ner till våra inre organ och som reglerar hjärtrytm, andning, immunsystem och matsmältning. Vagusnerven är den nerv som främst främjar lugn-och-ro-systemet, det parasympatiska nervsystemet, och den hjälper till att reglera inflammationer.

Forskning visar att det råder en direkt koppling mellan den del av hjärnan där vagusnerven har sin början, och vårt immunsystem. Meningen är att denna koppling reflexmässigt aktiveras vid inflammationer. När det inte sker, som vid långvarig stress, kan inflammationer löpa amok. Att meditera hjälper dig alltså inte bara med lugn och ro, utan också med din läkning.

Du och meditation

Upptäck vad det kan ge dig själv om du börjar meditera två gånger om dagen i minst tjugo minuter per tillfälle under en åtta till tolv veckor lång period. Du kan till en början meditera kortare tid, men det är när du sitter i minst 20 minuter som hjärnan verkligen börjar återhämta sig.

Det finns många olika former av meditation, men grunden i alla är att hålla en vilande, bred uppmärksamhet där låter uppmärksamhet vila och upprepa ett ord, ljud, tal eller fras, och detta samtidigt utan att hålla fast vid tankar som kommer och går, utan låta uppmärksamheten komma tillbaks till kroppen och det som valt att repetera. Nedan följer en beskrivning av en enkel Zen-meditation.

 1. Sitt med en god hållning på en stol eller på en sittkudde.

 2. Bli uppmärksam på din hållning, och lägg märke till om du är i för hög anspänning eller i för låg i förhållande till ditt andningstempo (enligt vad vi gått igenom tidigare i detta kapitel).

 3. Placera händerna i knät. Handpositionen kan vara olika, den enklaste är att sitta med handflatorna vända uppåt eller att lägga en hand i den andra.

 4. Placera blicken snett nedanför dig. Sitt med halv stängda ögon eller blunda.

 5. Lägg uppmärksamheten i din andning och börja räkna dina andetag. Att fokusera på andningen och på att räkna hjälper dig att tygla sinnet, att inte fastna i tankarna. När du räknat tio andetag börja om från ett.

 6. Håll fokus på din utandning och förläng den medvetet, och låt inandningen komma av sig själv.

Alla noggranna direktiv om hållning och handposition vid meditation har delvis att göra med återkoppling av ditt inre, och ditt yttre, tillstånd. De hjälper dig se om din hållning är för rigid och anspänd, eller om du sjunker ihop och är allt för avslappnad. Hur du håller din kropp speglar ditt inre tillstånd.

Den handposition jag gillar mest är när du lägger ena handen i den andra och låter tumspetsarna mötas. Var mina tummar hamnar blir till ett enkelt sätt för mig att läsa av mitt inre tillstånd: När jag är i ett balanserat tillstånd bildar tummarna en rak linje, när jag blir för dåsig faller de ihop i en dal och när jag är i för hög anspänning tenderar de att höja sig som en kulle.

Att hålla uppmärksamheten vid andningen är ett en av de enklaste ingångarna till meditation.

Via nedan film ger jag en introduktion till Zen meditation.

 

Lär dig Zen meditation och få samtidigt kvitto på hur det går med Biofeedback

 • Klicka här för ett bra erbjudande eller på nedan bild för att lära dig mer om Biofeedback med en Zen mästare. Kan varmt rekommendera detta till de som vill få vägledning och feedback och på så sätt utveckla sin förmåga till Mindfullness effektivare än om bara sitter hemma på kammaren själv och mediterar.

   

  Ovan är ett utdrag ur min bok Din hälsokälla är Du som du nu kan beställa med fördelaktiga bonusar via denna länk.

   

Martin Fransson

Martin Fransson grundade Welledge 2005, med Neurologiskt Baserad Kiropraktik och Biofeedback. Tidigare verksam som kiropraktor i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som: - SOT (Sacro Occipital Technique) där arbetar mycket med skall-, nack- och käkbesvär samt graviditetssmärtor. - NSA (Network Spinal Analysis) - BGI (Bio Geometric Integration). De flesta söker mig för stressproblematik, ofta med smärta i ryggens olika delar. Jag håller ofta föredrag och kurser ute hos företag. 2014 gav jag ut boken "Din hälsokälla är Du". Tveka inte att kontakta mig med eventuella frågor.

Hitta oss på sociala medier