Skip to main content

Mindfulnessmeditation och neurofeedback

Många talar om och testar Mindfullness och andra former av meditation kopplad till Yoga eller Qi Gong. De positiva effekterna som är många så som ökad stresstålighet, ökat lugn och avslappning, påskyndad läkning etc och bekräftas i den ena forskningsrapporten efter den andra. Vad funkar för dig och hur vet du om du får önskade resultat? Hur kan du lära dig och accelerera den processen så du kan skörda frukterna av meditation snabbare? Det får du lära dig i denna artikel, där jag delar med mig av några tips från mina över trettiofem år med att meditera. Och ett erbjudande i slutet för hur du kan göra det mätbart och effektivare att tillägna dig meditationens värden. Jag började meditera när jag var tretton år, då i form av avspännings- och yogaövningar. När jag var femton började jag utöva Zen-meditation varje dag, morgon och kväll. Zen påminner i sin enklaste form om den idag populära metoden Mindfulness. Meditation handlar för mig om det rena varandet. I det rena varandet låter vi kropp och sinne falla, vi bara är. Då är vi i balans. Jag tycker om att kunna mäta min fysiologi för att se hur väl hamnar i ett meditativt tillstånd och optimera det genom neurofeedback & biofeedback. Det kan du läsa mer om i slutet via en länk. Värdet av meditation har lyfts fram i otaliga studier som visar på allt från ökad stresstolerans, avslappning, minskad ångest, bättre sömn till ökad glädje och klarsynthet. De senaste studierna visar på att det redan efter åtta veckor av daglig meditation har skett positiva förändringar i hjärnans struktur. Det kräver dock daglig repetition på 10 till 30 minuter om dagen. Inte nog med det, även vårt genetiska uttryck – med det menas att vissa gener blir mer aktiva än andra – förändras till det bättre och våra kroppar blir mindre inflammationsbenägna. Jag tycker att det är oerhört spännande att vi genom att använda våra hälsopelare på rätt sätt kan påverka vilka gener som slås på eller av, och därmed påverka vilken kropp och fysiologi vi har. Som exempel på hur vår fysiologi påverkas av meditation kan nämnas vagusnerven, den långa nerv som går från hjärnstammen ner till våra inre organ och som reglerar hjärtrytm, andning, immunsystem och matsmältning. Vagusnerven är den nerv som främst främjar lugn-och-ro-systemet, det parasympatiska nervsystemet, och den hjälper till att reglera inflammationer. Forskning visar att det råder en direkt koppling mellan den del av hjärnan där vagusnerven har sin början, och vårt immunsystem. Meningen är att denna koppling reflexmässigt aktiveras vid inflammationer. När det inte sker, som vid långvarig stress, kan inflammationer löpa amok. Att meditera hjälper dig alltså inte bara med lugn och ro, utan också med din läkning. Du och meditation Upptäck vad det kan ge dig själv om du börjar meditera två gånger om dagen i minst tjugo minuter per tillfälle under en åtta till tolv veckor lång period. Du kan till en början meditera kortare tid, men det är när du sitter i minst 20 minuter som hjärnan verkligen börjar återhämta sig. Det finns många olika former av meditation, men grunden i alla är att hålla en vilande, bred uppmärksamhet där låter uppmärksamhet vila och upprepa ett ord, ljud, tal eller fras, och detta samtidigt utan att hålla fast vid tankar som kommer och går, utan låta uppmärksamheten komma tillbaks till kroppen och det som valt att repetera. Nedan följer en beskrivning av en enkel Zen-meditation.
  1. Sitt med en god hållning på en stol eller på en sittkudde.
  2. Bli uppmärksam på din hållning, och lägg märke till om du är i för hög anspänning eller i för låg i förhållande till ditt andningstempo (enligt vad vi gått igenom tidigare i detta kapitel).
  3. Placera händerna i knät. Handpositionen kan vara olika, den enklaste är att sitta med handflatorna vända uppåt eller att lägga en hand i den andra.
  4. Placera blicken snett nedanför dig. Sitt med halv stängda ögon eller blunda.
  5. Lägg uppmärksamheten i din andning och börja räkna dina andetag. Att fokusera på andningen och på att räkna hjälper dig att tygla sinnet, att inte fastna i tankarna. När du räknat tio andetag börja om från ett.
  6. Håll fokus på din utandning och förläng den medvetet, och låt inandningen komma av sig själv.
Alla noggranna direktiv om hållning och handposition vid meditation har delvis att göra med återkoppling av ditt inre, och ditt yttre, tillstånd. De hjälper dig se om din hållning är för rigid och anspänd, eller om du sjunker ihop och är allt för avslappnad. Hur du håller din kropp speglar ditt inre tillstånd. Den handposition jag gillar mest är när du lägger ena handen i den andra och låter tumspetsarna mötas. Var mina tummar hamnar blir till ett enkelt sätt för mig att läsa av mitt inre tillstånd: När jag är i ett balanserat tillstånd bildar tummarna en rak linje, när jag blir för dåsig faller de ihop i en dal och när jag är i för hög anspänning tenderar de att höja sig som en kulle. Att hålla uppmärksamheten vid andningen är ett en av de enklaste ingångarna till meditation. Via nedan film ger jag en introduktion till Zen meditation. Lär dig Mindfullness-meditation och få samtidigt kvitto på hur det går med Biofeedback Klicka här för ett bra erbjudande där just nu får $30 rabatt via denna länk eller klicka på nedan bild för att få rabatten och lära dig mer dig Neurofeedback med MUSE där kopplat till neurofeedback kan lära dig olika sätt at meditera i appens kurser. Kan varmt rekommendera detta till de som vill få vägledning och feedback och på så sätt utveckla sin förmåga till Mindfullness effektivare än om bara sitter hemma på kammaren själv och mediterar. Kiropraktik har visat sig ha en god effekt på hur väl hjärnans frontallober fungerar, synbarligen långt snabbare effekter än vid neurofeedback. Lär dig mer i denna artikel. Om du vill finna ut hur vi kan hjälpa dig att träna upp din hjärnbalans boka en konsultation här. Ovan är ett utdrag ur min bok Din hälsokälla är Du som du nu kan beställa med fördelaktiga bonusar via denna länk.

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.