Skip to main content

Effekten av Kiropraktik på hjärnan

Visste du att kiropraktisk behandling påverkar hur din hjärna fungerar?
Lär dig förstå potentialen av kiropraktik för att påverka din hjärna och hälsa till det bättre.

Jag vet inte vilken uppfattning du har om kiropraktik och kiropraktorer, låt mig ge dig en vad jag tror annan bild. Så låt mig ställa en fråga och du får fundera på dem innan du läser mina förslag.

Vad styr allt i din kropp?

Ja, det är din hjärna och övriga nervsystem som styr allt i din kropp. Så därav vikten att påverka dessa till att fungera på bästa sätt.

Som det heter ”garbage in, garbage out”. Så också med våra kroppar. Kiropraktik har som syfte att se till att du fungerar så störningsfritt som möjligt och förbättra funktionen i ryggraden och övriga kroppen. Genom korrekt stimulering och dess effekt på hur kroppen och hjärnan kommunicerar och responderar på information från våra sinnen. Detta leder till att kroppen som helhet responderar mer energi effektivt och passande på inre och yttre miljö. För att kunna reagera passande så behöver informationen vara korrekt och inte störd.

En av mina mentorer Dr Richard Barwell, gjorde under en period över tre år över 100 st mätningar av hjärnans elektriska aktivitet (EEG). Dessa mätningar gjordes före och direkt efter en kiropraktisk behandling. Mätningarna gjordes utav en klinisk psykolog Dr Alvah Byers, för att testa hypotesen att kiropraktisk behandling påverkar det centrala nervsystemet direkt.
Studien kunde konkludera att kiropraktik har en gynnsam effekt på hjärnan. Något som bekräftats i fler studier sedan dess.

Vad som utvärderades var

  1. balansen mellan vänster och höger hjärnhalva, något som är av essens för vårt välbefinnande och hälsa.
  2. den totala aktiviteten i hjärnan, så att det varken är över eller under aktivitet. Något som balanserades efter en behandling.
  3. tittade på vilka områden som var aktiva i hjärnan. Vilket blev mer balanserat efter behandling.
  4. den sammantagna effekten utav ovan tre områden.

Lite kort om våra olika Hjärnvågor – EEG:

 Ett sätt att beskriva våra tillstånd är genom hjärnans elektriska aktivitet (EEG), samt genom att se till vad som händer vid de olika varianterna av hjärnvågor, som mäts i hertz (Hz; antal svängningar per sekund).

Hjärnvågor finns där hela tiden så länge vi är vid liv. När du tittar på vilken hjärnvågsfrekvens som är dominant vid ett specifikt ögonblick får du en indikation på vad din hjärna gör bäst just då. Det kan vara till hjälp både i ditt dagliga liv och i din sömn.

Gamma: (30-100 Hz) Högsta mest energi krävande frekvenserna. Vid 40 Hz tenderar vi bli maniska och väldigt upptagna med en sak.

Beta: (14-30 Hz) Hög nivå av alerthet, vi är vakna och har oftast fokus riktat utåt. Denna aktivitet är förknippad med tänkande och beslutsfattande. Kräver mycket energi att upprätthålla. Vid 20-25 Hz tenderar vi att ha återkommande tankar skallat ältande.

SMR: (12-14 Hz) En stilla kropp och ett stilla sinne. Perfekt tillstånd för kroppsnärvaro och meditation. Hög kapacitet att vara i denna frekvens ökar vår stresstålighet.

Alpha: (8-12 Hz) Avslappnat sinne som vi oftast går in i så snart vi blundar. Uppmärksamheten är riktad lika mycket inåt som utåt. Optimalt tillstånd för återhämtning under några minuter upp till ca 20 minuter. Därefter går vi lätt vidare in i Thetavågor.

Theta: (4-8 Hz) Lätt sömn, det är oftast här vi drömmer och tappar vår självmedvetenhet. Ett klassiskt scenario är att kroppen slappnar av så pass mycket att huvudet faller ner när vi sitter, eller att vi tappar greppet om det vi håller i, t ex pennan. Om vi kan vara ”vakna” i detta tillstånd är vi i ett inspirerat och kreativt tillstånd, det är då de geniala insikterna oftast kommer till oss. Vi lär oss att vara ”vakna” i detta tillstånd genom att träna djup meditation och s k klardrömmande.

Delta: (färre än 4 Hz) Djup sömn. Kroppen läks och repareras.

Vad hände vid kiropraktisk behandling?

Det är vad vi ser i nedan bilder är före och efter (20 minuter efter till höger) en kiropraktisk behandling. Det som ser till höger efter en behandling är en ökad symmetri mellan vänster och höger hjärnhalva och ökad nivå av alfa och theta vågor. Mätningarna verkar indikera ökad samverkan mellan hjärnans olika delar och en ökad balans efter kiropraktisk behandling. Nedan fyra mätningar är en del av hundra stycken mätningar som gjordes, vilka tillsammans pekade på i samma riktning.

EEG_Kiropraktik4

Fler studier har gjorts som visar på den gynsamma effekten på hjärnan och nervsystemets funktion. De som fått mest genomslag är gjorda av Dr Heidi Haavik. Hon har visat hur hjärnan börjar processa information mer effektivt efter en kiropraktisk behandling.

Mer studier behövs för att än mer utreda vad som sker och vilken typ av behandling som gör vad.

Se nedan animation för att förstå sambandet mellan hjärnan, ryggradens och övriga kroppens funktion.

 

 

 

Om du önskar boka en tid för en konsultation klicka här på Boka tid.

Dela gärna vidare!

Referenser:

A Four Case Study by Richard Barwell, D.C.; Annette Long, Ph.D; Alvah Byers, Ph…. Page 3 of 6
Effect of Chiropractic adjustment on brain wave pattern

Haavik Taylor H, Murphy B.A., (2010) The effects of spinal manipulation on central integration of dual somatosensory input observed following motor training: A crossover study. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics33(4):271-262.

Haavik H and Murphy B (2012). The role of spinal manipulation in addressing disordered sensorimotor integration and altered motor control. Journal of Electromyography and Kinesiology, in press. doi:10.1016/j.jelekin.2012.02.012

 
 

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.