logotype

Förstå ditt hjärta och stärk din förmåga till lugn och ro

Ditt hjärtats rytm berättar hur du mår. Lär dig hur du kan använda det till din fördel.

heartversusbrain

Din puls varierar beroende på vad du gör, tänker och känner. Det kallas ”Heart Rate Variability”, eller HRV förkortat.

Oftast tänker vi på pulsen som ett värde, t ex att vi har 60 i vilopuls, men det värdet representerar ett medeltal. Din puls varierar beroende på aktivitet. Inom kinesisk och indisk traditionell medicin används s k pulsdiagnostik. De lägger stor uppmärksamhet på denna naturligt förekommande pulsvariation och använder kunskapen det ger när de sätter diagnoser. Faktum är att om du är känslig nog så skulle du själv märka att det tar olika lång tid mellan två olika hjärtslag. T ex ökar din puls när du andas in och minskar när du andas ut.

När vi mår bra, upplever inre harmoni och har en skön känsla inombords, betyder det oftast att vi har en hög HRV. När vi känner oss oroliga och har en obehagskänsla i bröstet eller magen är det relaterat till en låg HRV. Vi känner oss stres- sade och distraherade när vår andningsrytm och hjärtrytm har blivit alltför olika och inte är i harmoni med varandra. Mest påtagligt är det hos det lilla spädbarnet som börjar gallskrika när dess HRV minskar till följd av något som är stressande och därför splittrar spädbarnets hjärt- och andningsrytm.

 Tänk dig en HRV-mätningen som ett ”fönster” vi kan se genom för att se hur det autonoma nervsystemet (ANS) arbetar. Input från det parasympatiska nervsystemet (PSN) minskar pulsen och stimulering från det sympatiska nervsystemet (SNS) ökar pulsen.

En hög HRV är en god indikation på att vi är i ett avstressat återhämtningstillstånd där de två delarna av ANS samverkar på ett bra sätt. Låg HRV indikerar att vi är i stress och att den pågående samverkan mellan PSN och SNS försätter oss i ett överaktivt eller underaktivt tillstånd. I det tillståndet är våra möjligheter till återhämtning och läkning mycket låga.

För mig är HRV en måttstock på huruvida en åtgärd som jag satt in fungerar eller inte, eller om jag ska byta ut den till en annan. När vi är sjuka och ingenting stämmer, kan HRV vara ett mycket bra sätt att läsa av vårt systems vitalitet, att få reda på vart vitaliteten försvinner, och att med hjälp av resultatet ta reda på vilken insats som passar oss bäst.

Nedan är en bild på en HRV kurva vid stress HRV kurva vid återhämtning. Den gröna kurvan symboliserar hur pulsen varierar när vi är i ett gott tillstånd, och den röda visar hur pulsen kan variera när vi är stressade.

HRV

Ju mer kapabla till självreglering vi blir desto mer kapabla blir vi att behålla eller återta en god HRV, oberoende sammanhang. För att vi ska kunna vara i ”det sociala engagemangs- systemet” (som gör att vi relaterar med varandra och söker lösa saker med hjälp av kommunikation och inte med ” fight or fight”) och därmed kunna kommunicera med våra medmänniskor med närvaro och medkänsla, förutsätter det en hög HRV. Ju lägre HRV vi har desto mer är vi i stress och ju mer tenderar vi att reagera alltför emotionellt.

Är du redo att leva ett mer balanserat liv?

Att leva ett balanserat liv förutsätter att samverkan mellan ditt nervsystems olika delar fungerar på bästa sätt och att kapaciteten att pendla mellan aktivitet (SN) och vila (PNS) fungerar bra. Eftersom våra olika delar i nervsystemet har utvecklats vid olika etapper i vår evolution, och hör hemma i olika delar av vår hjärna, är det viktigt att titta närmare på hjärnans funktion. Det är något vi mäter hos oss på Welledge. Läs mer om vårt test av din hjärnbalans här

Det är när vår hjärnas alla delar samverkar optimalt som vi kan uttrycka bästa möjliga hälsa och välja det som berikar den allra mest.

Kiropraktik har visat sig ha en god effekt på att påverka vår HRV till det bättre.

Referens:

Effect of chiropractic care on heart rate variability and pain in a multisite clinical study.
Zhang J1, Dean D, Nosco D, Strathopulos D, Floros M.
J Manipulative Physiol Ther. 2006 May;29(4):267-74.

Välkommen till oss!

Martin Fransson

Martin Fransson grundade Welledge 2005, med Neurologiskt Baserad Kiropraktik och Biofeedback. Tidigare verksam som kiropraktor i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som: - SOT (Sacro Occipital Technique) där arbetar mycket med skall-, nack- och käkbesvär samt graviditetssmärtor. - NSA (Network Spinal Analysis) - BGI (Bio Geometric Integration). De flesta söker mig för stressproblematik, ofta med smärta i ryggens olika delar. Jag håller ofta föredrag och kurser ute hos företag. 2014 gav jag ut boken "Din hälsokälla är Du". Tveka inte att kontakta mig med eventuella frågor.

Hitta oss på sociala medier