Skip to main content

Förstå Stressens inverkan på din hjärna och kropps hälsa

Förstå din hjärna och kropps samverkan för en bättre hälsa och vad som gör en skillnad.

I denna artikel kommer vi titta på Frontalloberna som involverade i många kroppsfunktioner som en del av neurala nätverk som modulerar olika övergripande systemen såsom det autonoma nervsystemet (ANS), det endokrina systemet och immunsystemet. Det är involverat i smärtuppfattning, emotionell reglering, immunförsvar, inflammation och smärta för att nämna några områden.

Frontal loberna eller på latin Prefronal Cortex (kommer skriva förkortningen PFC i denna artikel). Många symtom har kopplats till funktionen av PFC, såsom gastrointestinal smärta, stelhet och smärta i kroppen, högt blodtryck och hög hjärtfrekvens och låg hjärtfrekvensvariation (HRV) är kopplade till (dys)-funktionen hos PFC .

Vi kommer att titta på de underliggande funktionerna som är involverade i kroppens hälsa i denna artikel och bevisen som stödjer varför människor rapporterar förbättrad fysisk och psykisk hälsa när PFC-funktionen förbättras.

Vi vet att PFC lätt påverkas av stress och därmed nedregleras i sin funktion har det en enorm inverkan på hur vi uppför oss och våra kroppar fungerar. Stress stör störningen av den prefrontala cortex och över tid stängs reglering av PFC ned under stor stress.

”Minskningen av PFC-funktion som uppstår under stress är mycket relevant för att förstå människors mentala och fysiska hälsa. Förlust av självkontroll vid stressexponering kan leda till återfall av ett antal felaktigt beteenden, som drogberoende, rökning, dricka alkohol och överätande. ”

Arnsten, A. F. (2009). Stress signaling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. Nature Reviews Neuroscience, 10(6), 410.

Stressreponsens relation till kroniska inflammationer
En kroniskt överaktiv stressrespons anses vara en nyckelfaktor bakom kroniska inflammatoriska tillstånd. Stress har en stor inverkan på regleringen av inflammation i kroppen.

PFC är mycket engagerad i stressresponsen och vår förmåga att modulera det och bygga motståndskraft mot stress. PFC: s neurala anslutning till smärta och inflammation är att PFC direkt påverkar höger vagusnerv och Vagusnerven är en del av regleringen av inflammation.

Thayer, J. F. (2009). Vagal ton och inflammatorisk reflex. Cleveland Clinic Journal of Medicine, 76 (Suppl 2), S23-26.

Kroniska inflammatoriska processer har en stark koppling till kronisk sjukdom. ”Sammanfattande bevis tyder på en vanlig underliggande orsak till större degenerativa sjukdomar. De fyra ryttarna av den medicinska apokalypsen – kranskärlssjukdom, diabetes, cancer och Alzheimers sjukdom – kan köra på samma stege: inflammation. ” https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/Inflammation_A_unifying_theory_of_disease

Smärthantering och modulering
PFC är involverad i smärtmodulering, hur vi uppfattar och hanterar smärta. Det tros att PFC är involverat i om smärtan blir kronisk eller ej. Det har visat sig att patienter med kronisk smärta har en krympning av PFC på fMRI. Neuroplastiska förändringar av viktiga områden i hjärnan, såsom PFC, tros vara inblandade i att smärtupplevelsen är kvar när det inte längre finns någon vävnadsskada närvarande.

Lorenz J, Minoshima S, Casey KL. Keeping pain out of mind: the role of the dorsolateral prefrontal cortex in pain modulation. Brain. May 2003;126(Pt 5):1079-1091;
Apkarian AV, Sosa Y, Sonty S, et al. Chronic Back Pain Is Associated with Decreased Prefrontal and Thalamic Gray Matter Density.
The Journal of Neuroscience. 2004;24(46):10410-10415.

Genom att stärka PFC kan man tänka sig att vagus nervens funktion förbättras och mer effektivt kan modulera smärta och inflammation.
Tracey, K. J. (2002). The inflammatory reflex. Nature, 420(6917), 853.

PFC är involverad i sensomotorisk integration
Och i inlärning och integration av komplexa rörelsevanor. En mer utvecklad PFC är en del av processen där vi lär oss att impulskontrollera och modulera annars instinktiva rörelser. Frågor som många barn med autism, ADHD, OCD och nattlig enuresis, för att nämna några, kämpar med.

Vad har en positiv inverkan på PFC-funktion?
Kiropraktisk vård har på liknande sätt som Neurofeedback en växande mängd forskning som visar en gynnsam påverkan på hjärnans plasticitet och självreglerings förmåga, särskilt påverkan på PFC. Vilket ger ett gemensamt fokus på hjärnplastisitet och neuromodulering. Mer forskning behövs, och samtidigt stöder klinisk praxis vad nuvarande forskning indikerar.

Flera studier visar lovande effekter av neurofeedback, för barn med ADHD och för patienter som lider av PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), för att nämna två områden som har både fysiska, emotionella och mentala aspekter som jag ser många av på Welledge med gott resultat.

Jag har varit verksam kiropraktor sedan 1996 och som funktionell neurologiskt inriktad och baserad kiropraktor med integrering av neurofeedback, biofeedback och kiropraktiskvård i våra program sedan 2005 på Welledge i Gamla stan i Stockholm.

Syftet med de olika momenten i våra program är att använda det mest effektiva för att påverka nervsystemets funktion till det bättre. Jag ser dagligen den positiva effekten av förbättrad och effektivare reglering av nervsystemet på ett brett område med obalanser i kroppen och knoppen när kombinerar Kiropraktik med biofeedback och neurofeedback.

Marx, et al 2015; Nicholson 2019
Neurofeedback and AttentionDeficit/HyperactivityDisorder (ADHD) in Children: Rating the Evidence and Proposed Guidelines Martijn Arns · C. Richard Clark · Mark Trullinger · Roger deBeus · Martha Mack · Michelle Anifto –Applied Psychophysiology and Biofeedback https://doi.org/10.1007/s10484-020-09455-2

Chiropractic effect on the Brain
A Four Case Study by Richard Barwell, D.C.; Annette Long, Ph.D; Alvah Byers, Ph…. Page 3 of 6
Effect of Chiropractic adjustment on brain wave pattern

Haavik Taylor H, Murphy B.A., (2010) The effects of spinal manipulation on central integration of dual somatosensory input observed following motor training: A crossover study. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics33(4):271-262.

Haavik H and Murphy B (2012). The role of spinal manipulation in addressing disordered sensorimotor integration and altered motor control. Journal of Electromyography and Kinesiology, in press. doi:10.1016/j.jelekin.2012.02.012

Kontakta oss för ytterligare information om våra program för rebalansering av hjärnan och övriga kroppen på info(at)welledge.se eller boka en konsultation direkt via nedan länk. Skriv vad du söker för och rebalansering i meddelande vid bokning.

Boka tid

Nedan video ger en förenklad genomgång kring PFC, frontallobernas funktion och verkan.

 
Hjärnan och övriga kroppens samverkan en nyckel funktion till din hälsa

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.