Skip to main content

Var är du på Stressbarometern?

Vilken grupp hamnade du i ovan bild?

Är du i balans, överaktiv, underaktiv, instabil (och pendlar mellan över- och underaktivitet) eller har du gått in i uttmattning?

Oberoende vilken av ovan grupperingar du hamnar främst i tack vare dina symtom, så kan oftast något göras åt det utan att använda enkom mediciner.

På Welledge  tränar vi ditt ditt nervsystem så det kan börja röra sig uppåt på hälsobarometern igen. Vi är alla födda för att ligga på 10 i topp med det som hör till ett balanserat nervsystem. Våra program utgår från vilken typ av obalans just ditt nervsystem har och att låta ditt nervsystem återigen kunna pendla mellan att gå upp i varv och ner i varv på ett för situationen passande sätt, utan att fastna i endera läge längre tid än som är nödvändigt. Det är när vi fastnar i endera läge för länge som ovan symtom blir kroniska.

Ett program på Welledge omfattar ofta ett Kiropraktiskt omhändertagande med biofeedback och neurofeedback tillsammans med livsstilsråd, tips och övningar för att främja hälsan hos varje individ utifrån dess unika förutsättningar. Du kan läsa mer om vad som kan ingå här.

Våra program  syftar till att träna den egna förmågan att själv-reglera sitt nervsystem för en förbättrad avslappningsrespons, grunden för läkning av stress symtom. Och få stöd att adressera och komma åt de obalanser som kan effektivt balanseras med våra arbetsformat.

Dessutom genom att arbeta med de fem hälsopelarna (tänka-, andas-, äta & dricka-, rörelse och rätt sömn) via tillhörande bok Din Hälsokälla är Du (skriven av Welledge grundare Martin Fransson) med dess app ges möjlighet till att lättare göra nödvändiga livsstilsförändringar och addera hälsofrämjande vanor.

Vi har dessutom flera olika terapeuter med olika ingångar för att arbeta med nervsystemsreglering när så behövs.

Hur lång tid det tar att återhämta sig från effekterna från kronisk stress och återta ett mer balanserat tillstånd med en hälsa utan symtom, varierar och är väldigt individuellt.

Här kan du läsa rekommendationer med olika resultat som uppnåtts av kunder som gått hos oss.

Vi har alla olika förutsättningar från dåtid och hur vår nuvarande livssituation ser ut, det är detta vi kartlägger och arbetar utifrån när vi ses hos oss för en första konsultation och lägger upp ditt program.

Boka en tid för en första konsultation direkt via nedan länk och ange stressprogram där kan du även läsa fler rekommendationer på welledge.bokadirekt.se 

Boka tid

Vad är Hälsa -vår utgångspunkt?

Om det vi kallar sjukdom är ett resultat av obalans (det vill säga över- eller underaktivitet), så måste “god hälsa” vara ett balanserat tillstånd.

Med det balanserade tillståndet följer per automatik god hälsa. Detta kan uttryckas med termerna allostas (ett tillstånd av anpassningsbar balans) eller salutogen (motsatsen till patologisk, som betyder att man betraktar sjukdom som någonting normalt).

I det balanserade tillståndet kännetecknas en individ av: närvaro, vitalitet, snabb återhämtning, hög energi, få symtom, motståndskraft mot infektioner, positiv mental attityd och att vara i sitt esse. En sådan person ser yngre ut än sin ålder och förblir aktiv och livfull under ett långt och aktivt liv.

Vi kan känna igen det här tillståndet på att kroppens så kallade fysiologiska respons dels fungerar normalt och dels varierar inom ramen för ett utmätt spann. Responserna som kan mätas är puls, andningstakt, handtemperatur, handfuktighet, muskelaktivitet, hjärnvågornas aktivitet och hjärtslagens variation (HRV).

Det är en otrolig ynnest att få arbeta med att låta människor få kraften att röra sig uppåt på stressbarometern och få uppleva mer Welledge, att må bra och vara på topp allt oftare och i allt fler omständigheter.

Välkommen till Welledge Kiropraktik
Introduktion till Kiropraktor Martin Fransson
Förstå ditt nervsystem och din stressrespons
Referenser

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.