Var är du på Stressbarometern?

Vilken grupp hamnade du i ovan bild?

Är du i balans, överaktiv, underaktiv, instabil (och pendlar mellan över- och underaktivitet) eller har du gått in i uttmattning?

Oberoende vilken av ovan grupperingar du hamnar tack vare dina symtom, så kan något göras åt det utan att använda enkom mediciner.

På Welledge  tränar vi ditt nervsystem så det kan börja röra sig uppåt på hälsobarometern igen. Vi är alla födda för att ligga på 10 i topp med det som hör till ett balanserat nervsystem. Våra program utgår från vilken typ av obalans just ditt nervsystem har och att låta ditt nervsystem återigen kunna pendla mellan att gå upp i varv och ner i varv på ett för situationen passande sätt, utan att fastna i endera läge längre tid än som är nödvändigt. Det är när vi fastnar i endera läge för länge som ovan symtom blir kroniska.

Vi rekommenderar att balansera nervsystemet med stöd av kiropraktisk behandling, neurofeedback, biofeedback träning och genom att arbeta med de fem hälsopelarna (tänka-, andas-, äta & dricka-, rörelse och rätt sömn) i våra program. Vi har flera olika terapeuter med olika ingångar för att arbeta med nervsystemsreglering.

Hur lång tid det tar att återhämta sig från effekterna från kronisk stress och återta ett mer balanserat tillstånd med en hälsa utan symtom, varierar och är väldigt individuellt. Generellt sett brukar vi tala om 3–6 månadersprogram som en start. Dock ju längre ner som befinner sig på hälsobarometern, desto längre tid tar det. För den som är uttmattad och lider av kroniskutmattning och gått in i väggen, tar det ofta flera år att komma i balans.

Vi har alla olika förutsättningar från dåtid och hur vår nuvarande livssituation ser ut, det är detta vi kartlägger och arbetar utifrån när vi ses hos oss för en första konsultation.

För dig som lider av stressproblematik och har någon eller några av ovan problem, har vi program som vi sätter samman för just dig.

Kontakta oss på info@welledge.se och ange stressprogram.
Så bokar vi en tid för dig eller

Du kan boka en tid för en konsultation direkt via nedan länk

Boka tid

Vad är Hälsa?

Om det vi kallar sjukdom är ett resultat av obalans (det vill säga över- eller underaktivitet), så måste “god hälsa” vara ett balanserat tillstånd.

Med det balanserade tillståndet följer per automatik god hälsa. Detta kan uttryckas med termerna allostas (ett tillstånd av anpassningsbar balans) eller salutogen (motsatsen till patologisk, som betyder att man betraktar sjukdom som någonting normalt).

I det balanserade tillståndet kännetecknas en individ av: närvaro, vitalitet, snabb återhämtning, hög energi, få symtom, motståndskraft mot infektioner, positiv mental attityd och att vara i sitt esse. En sådan person ser yngre ut än sin ålder och förblir aktiv och livfull under ett långt och aktivt liv.

Vi kan känna igen det här tillståndet på att kroppens så kallade fysiologiska respons dels fungerar normalt och dels varierar inom ramen för ett utmätt spann. Responserna är puls, andningstakt, hand- temperatur, handfuktighet, muskelaktivitet, hjärnvågornas aktivitet och hjärtslagens variation.

Det är det vi arbetar med att mäta och stödja de som kommer till oss att uppnå. Det är en otrolig ynnest att få arbeta med att låta människor få kraften att röra sig uppåt på stressbarometern och få uppleva mer Welledge, att må bra och vara på topp allt oftare och i allt fler omständigheter.

Kontakta oss

Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
Hitta oss på sociala medier

Copyright Welledge ©
web by Marc Neander