Skip to main content

Effekten av en kiropraktisk justering -förstå hur det fungerar och dess resultat

Nya vetenskapliga studier avslöjar en ny förståelse om hur kiropraktiska ryggjusteringar fungerar. Idag, över hundra år efter den ”första” kiropraktiska justeringen, vet vi mycket mer om hur hjärnan och resten av centrala nervsystemet fungerar. Och vi börjar förstå den stora bilden av hur kiropraktiska justeringar verkligen fungerar.

Vad är en kiropraktisk subluxation?

Kiropraktorer anpassar dysfunktionella segment i ryggraden som kallas subluxationer. Ursprungligen tyckte många att dysfunktionella ”subluxerade” ryggradssegment var ”out of place”, eller felaktiga, och att detta skapade tryck på nerverna som lämnade ryggraden. Vi vet nu att denna teori inte är det bästa sättet att beskriva vad en subluxation är.

Vi har kommit att förstå att vi inte riktigt lägger ”en kota” tillbaka när vi justerar ryggraden. En subluxation är inte så mycket villkoret för att en kota är ur position; det är mer att en kota fungerar eller rör sig på ett mindre än idealiskt sätt – på ett sätt som inte är ”normalt” för kroppen.

En ny våg av vetenskaplig upptäckt har tydligt visat att hjärnan behåller sin förmåga att anpassa sig till sitt ständigt föränderliga miljö under hela livet. Det har blivit tydligt hur viktigt det är för vår hjärna att ha en uppdaterad och korrekt inre ”karta” över kroppen i 3D över dess relation till gravitationen och omgivningen. Utan denna inre karta kan vår hjärna inte ordentligt kontrollera vår kropp.

Ryggradens funktion verkar vara en essentiell faktor hjärnan använder som en del av dess integration av all information för att skapa din inre virtuella verklighet.

Om du tänker på det är det verkligen väldigt enkelt. Det mesta av vad du uppfattar som verklighet är helt enkelt vad din hjärna anser att verkligheten är, eller din hjärnans översättning och tolkning av all information som den får från sina sensoriska receptorer (i dina öron, ögon, hud, muskler, etc.).

Med detta i åtanke kan du vara säker på att det du ser är en fullständig och korrekt reflektion av vad som ligger framför dig? Hjärnforskare vet att detta inte är fallet. Till exempel tolkar våra ögon ett objekts färg baserat på vilken färg vi tycker att den borde vara, vilken påverkas av färgen på närliggande objekt. Vår hjärna fyller ihop luckorna, efter behov, baserat på tidigare erfarenheter och förväntningar.

Det är här kiropraktik kommer in i bilden. Forskning tyder på att ryggradens subluxationer leder till förändringar i den information som en del av ryggraden skickar till hjärnan. I stället för hjärnan får information som den subluxerade ryggradensegmentet rör sig som det ska, kommer den att få annan information.

Den kan få information om att det subluxerade segmentet rör sig mer än ”normalt”, eller inte rörligt överhuvudtaget, eller bara rör sig annorlunda än ”normalt”. Det som är väldigt intressant är att när ryggradssegment inte rör sig ordentligt, påverkar det hur hjärnan uppfattar och reagerar på annan sensorisk information.

När detta händer kan det resultera i en uppdelning i korrekt rörelsekontroll som påverkar människans prestanda och kan i slutändan orsaka smärta och annan dysfunktion.

Kiropraktisk vård spelar en roll för att hjälpa dem som uppvisar dålig proprioceptiv funktion som har kallats ”Klutz syndrom”. Proprioception betyder att hjärnans förmåga att veta var alla dina kroppsdelar är när du stänger dina ögon. Du litar på den här känslan för att kunna röra dig utan att göra misstag. Om en subluxation ändrar din inre karta kommer din proprioceptiva funktion att försämras.

Det kan innebära att du kanske inte exakt vet var dina armar eller ben är när dina ögon är stängda, vilket innebär att du är mer benägna att vara klumpig och olycksbenägen. Nyare forskning har objektivt visat att kiropraktiska justeringar kan förbättra proprioceptionen, vilket innebär att hjärnan bättre kan reagera på sensoriska stimuli och kontrollera kroppens funktioner och rörelser mer exakt.

För att uttrycka det enkelt förbättrar kiropraktik kommunikationen mellan hjärnan och övriga kroppen och leder till bättre kontroll av core musklerna under kroppsrörelser, så att du har mindre risk för skada. Forskning visar att en enda session av kiropraktik kan förbättra core muskelaktiveringen och öka effekten av muskelkontraktioner som motsvarar de som ses efter tre veckors styrketräning. Detta måste vara bra nyheter för patienter som vill förbättra sina atletiska prestanda och förebygga skador!

Ovan är en artikel baserad på Dr Heidi Haavik forskning och nedan är en animering med en introduktion till kiropraktik.

 
 
Vill du boka en tid för en kiropraktor konsultation så klicka på nedan länk.
 
Om du vill veta om just det du söker hjälp för är nått som vi kan hjälpa dig med så fyll i nedan kontaktformulär och berätta vad du vill uppnå så kan vi ge dig en kort bedömning om vi kan hjälpa just dig.
Boka tid

Referenser

1. Haavik & Murphy. J Electromyogr Kinesiol. Apr 5 2012;22(5):768-776.
2. Haavik & Murphy. Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics. 2011;34:88-97.
3. Holt et al. JMPT. Apr 2 2016.
4. Malliou et al. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 17: 101–104 101
5. Marshall & Murphy. JMPT. 2006;29:196-202.
6. Niazi et al. Exp Brain Res. 2015;233:1165-1173.


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.