Skip to main content

The Reality Check –Chiropractic and your Brain with Dr Heidi Haavik

Lär dig vad forskning på kiropraktik har visat sig ha för effekter på hjärnans funktioner. I den podcast med Dr Heidi Haavik får du lära dig mer om vad hennes forskning indikerar att kiropraktik har för effekter på hjärnans funktion.

Dr Heidi Haavik is a chiropractor and a neurophysiologist who has worked in the area of human neuropsychology for over 15 years. Heidi has a PhD in human neurophysiology from the University of Auckland. 

As a researcher, she has investigated the effects of chiropractic adjustments of dysfunctional spinal segments (vertebral subluxations) on somatosensory processing, sensorimotor integration and motor cortical output.

In this video we look at research undertaken that showed how Chiropractic care can positively affect how your brain functions.

 

Find out more about Dr Heidi Haavik at https://therealitycheck.com and her book at https://www.heidihaavik.com

Heidis forskning visar på detsamma som vi som arbetar med neurologiskt baserad kiropraktik med stöd av EEG mätningar via NeuroInfiniti funnit. Att kiropraktik har en gynnsam effekt på hjärnans funktion och stödjer skifte från stress fysiologi till läkningsfysiologi och hjärnbalans. Lär dig än mer om effekten av kiropraktik på hjärnan i nedan artikel med tillhörande animation.

Effekten av Kiropraktik på hjärnan


Om du vill boka en konsultationstid här

Boka tid


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.