Skip to main content

Minska din stress effekt på din hjärna och hälsa

Vi vet alla hur det är att uppleva stress. Oavsett om det är emotionellt, fysiskt eller själsligt, så har vi alla upplevt stress någon gång i vårt liv. Faktum är att stress snabbt blir en slags ny normal i dagens hektiska, snabba högtryckssamhälle.

Forskning som publicerades 2008 visade att upp till nittio procent av alla primärvårdsbesök handlade om stressrelaterade besvär. Miljoner människor får medicinsk rådgivning kring att hantera stress genom att bara ta mediciner. Medan läkemedel är ett enkelt sätt att bekämpa ångest och stress, medför det ett antal problem och allvarliga nackdelar över tid. De kan faktiskt reducera din förmåga att klara av ångest i framtiden, och om du tar dem för något annat än ångestsyndrom kan de vara mycket problematiska.

Forskning visar också att användandet av antidepressiva läkemedel ökar. Dessa läkemedel är långt ifrån en botemedel. Faktum är att det finns till och med många frågor om deras långsiktiga effektivitet. Enligt American Academy of Family Physicians, förlorar bensodiazepiner sin terapeutiska anti-ångest effekt efter 4 till 6 månader med regelbunden användning. En analys som rapporterades i JAMA fann att effektiviteten hos SSRI-preparat (Prozac, Sarafem, Pexeva, Luvox, Paxil, Zoloft) vid behandling av ångest har överskattats och i vissa fall inte är bättre än placebo.

Så vad är stress?

I bokstavliga termer är stress tillståndet som uppstår som respons av fysisk, känslomässig eller psykisk belastning. Det tryck eller spänning som härrör från svårigheter, negativa situationer eller extremt krävande omständigheter. Emellertid gör själva beskaffenheten av stress det mycket subjektivt. Vad som anses vara en negativ situation för en person får inte samma påverkan på en annan person på samma sätt. Din förmåga att hantera högt ljud, skrikande barn, deadlines från arbete eller bevittna en våldsam handling är väldigt annorlunda än min. Detta gör det svårt att fastställa en exakt, universell definition.

Som kiropraktor ser jag på stress som resultat av vår fysiologis strävan att på bästa sätt anpassa sig till fysiska, emotionella, mentala och kemiska belastningar. Vår respons skall vara övergående och när vi återhämtat oss skall vi vara mer kapabla att hantera den samma belastning och med mindre energi.

När vi utvecklat vår stresshanteringsförmåga leder det till att det som tidigare gav ett kraftigt stresspåslag behöver inte längre aktivera oss mer än vad som är nödvändigt för att hantera situationen på bästa sätt. Vi blir varken över- eller underaktiverade av en stressbelastning, utan hanterar det elegantare.

Vad händer då om vi istället ackumulerar stress och inte klarar av att integrera och lära oss av den. Ja, det leder till att över tid utvecklar vi diverse symtom och vår kapacitet att möta ny stress minskar.

Vilka är då symtom på kronisk stress? (som vi inte klarat av att förlösa ännu)
Stress symtom kan påverka hela kroppen, både fysiskt och mentalt. Vanliga symtom på stress som våra klienter söker oss för och får hjälp med är:

 • Sömnproblem
 • Depression
 • Ångest
 • För hög muskelspänning
 • Smärta i rygg och nacke
 • Tinnitus
 • Magtarmproblem
 • Långvarig trötthet
 • Brist på motivation
 • Irritabilitet
 • Huvudvärk
 • Rastlöshet
 • Bröstsmärta
 • Känslor av att vara överväldigad
 • Minskad eller ökad sexdrift
 • Oförmåga att fokusera
 • Glömska
 • Låg aptit eller för hög aptit

Den mest skadliga effekten av stress uppträder först i hjärnan. Därför måste strategier och lösningar för att minimera och hantera effekterna av stress börja med hjärnan. Och om du redan förstår att neurologiskt baserad kiropraktik handlar om att förbättra samverkan mellan hjärnan och övriga kroppen via nervsystemets funktion dvs för hur väl hjärnan och övriga kroppen samverkar, så borde det vara ganska tydligt hur kiropraktik kan hjälpa till att minska stressen samt bygga motståndskraften mot ny stress.

Det här säger en studie om effekten av kiropraktik på stress

Forskare genomförde en 2017-studie på hjärnan med en $ 3 miljoner PET-undersökning (Positive Emission Tomography). PET-skanningar ger bilder som gör det möjligt för läkare att kontrollera sjukdomar och negativ funktion i kroppen, inklusive hjärnaktivitet.

En del av provet är att injicera ett speciellt färgämne med radioaktiva spårämnen i en artär i armen. Organ och vävnad absorberar spårämnena och tillåter PET-scannern att utvärdera funktionen medan man mäter en mängd data som sträcker sig från blodflöde till syreanvändning och mycket mer. Läkare använder primärt PET-skanningar för att testa för cancer och att utvärdera funktionen hos hjärtat, hjärnan och nervsystemet.

2017-studien utvärderade effekterna av en kiropraktisk justering med hjälp av PET-scanningstekniken på 21 olika individer. PET-skanningen bestämde att hjärnfunktionen ökade och stressnivåerna minskade i varje enskild individ. Mätningar registrerade också förekomsten av flera förändringar i hjärnaktivitet, så som rörelse, hållning, känslor, inlärning och minnescentraler i hjärnan vilka förbättrades efter kiropraktiska justeringar.

Hjärnan upplevde minskad kamp- eller flykt aktivitet och ledde till avslappning i hjärnan och minskad spänning i musklerna. Mätningar visade också en 80% minskad nivå av stresshormonet kortisol i saliven hos de personer som fick kiropraktiska justeringar jämfört med ”kontroll” -gruppen.

Från PET-skanningen drogs slutsatsen att kiropraktiska justeringar minskar stressen genom att ändra hjärnans funktion till ett mer avstressat tillstånd. Ett regelbundet kiropraktiskt omhändertagande verkar förstärka hjärnan och övriga kroppens naturliga försvar mot kronisk stress.

2017-studien lägger till en annan sida i en ständigt växande sammanställning av evidensbaserad forskning som pekar på den positiva effekten av regelbundna kiropraktiska justeringar av hormoner, känslor, kognition och minne. Kronisk stress börjar hos barn och manifesterar sig oftast föst sent i livet som sjukdom. Stress är fortfarande den enskilt största orsaken till doktorrelaterade besök i vår kultur.

Kiropraktik spelar en viktig roll för att hjälpa människor i alla åldrar att övervinna effekterna av stress utan medicinering.

Vill du boka en tid för att finna ut hur stressen påverkar din rygg, hjärna och övriga kroppen och finna en lösning som passar dig och dina behov?

Kontakta då oss på info@welledge.se eller ring oss på 08-796 96 88. Du kan även boka en tid direkt via nedan länk

Boka tid

Vi på Welledge finns i G:a stan Stockholm

Referens

Glucose Metabolic Changes in the Brain and Muscles of Patients with Nonspecific Neck Pain Treated by Spinal Manipulation Therapy: A [18F]FDG PET Study

Akie Inami,1 Takeshi Ogura,1,2 Shoichi Watanuki,1 Md. MehediMasud,1,3 Katsuhiko Shibuya,4 Masayasu Miyake,1 Rin Matsuda,1 KotaroHiraoka,1 Masatoshi Itoh,4 Arlan W. Fuhr,5 Kazuhiko Yanai,1,6 and ManabuTashiro1

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

  Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.