Skip to main content

Välj hälsovård utifrån vad som är bäst för dig

Det finns många hälsovårdsalternativ som kan välja för att bli kvitt sina symtom. Färre som arbetar utifrån att komma åt grundorsaken till symtomen. 

Vi på Welledge strävar vi efter att arbeta utifrån bästa kliniska erfarenhet och evidensbaserad vård för att främja hälsan hos de som söker oss. Vi utgår från en förståelse kring hur nervsystemet, vår hjärna och övriga kroppen fungerar vid hälsa och ohälsa. Och hur obalanser i vår fysiologi b la tar sig uttryck i hur vår ryggrad fungerar och hur förbättring av ryggradens funktion kan ha för positiva effekter på den övergripande funktionen av kroppens olika system. 

Nedan animation visar hur säkert och effektivt kiropraktik är och vilka oanande gynnsamma effekter som ofta rapporteras med kiropraktisk vård.

 

 

Boka gärna en tid för en genomgång av din ryggstatus (oberoende om du har elle inte har ryggbesvär) och få hjälp med hur den kan förbättras med ett program designat för dig.

Boka tid här

Boka tid


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.