Digital hållningsanalys av Din hållning och din hälsa

Vad mer skulle vara möjligt för dig med en bättre hållning?
Hur mycket mer energi skulle du ha?
Hur skulle din rygg och nacke kännas?

Välkommen att beställa tid för en digital hållningsanalys. 

Young woman with position defect and ideal bearing

De flesta människor har en hållning som avviker från idealet. När vi står enligt idealet så använder vi minsta möjliga energi för att stå och gå på våra två ben. Detta är en nyckel till välbefinnande. Enligt Roger Sperry (Nobel pristagare för sin hjärnforskning) använder hjärnan större delen av sin energi åt vår hållning det vill säga  hur vi relaterar vår kropp till jordens gravitation.

Tendensen att hålla huvudet framåtlutat är en tämligen vanlig hållningsavvikelse i dagens samhälle. Men det finns även andra spänningsmönster som går igen. Hos de flesta människor dominerar en kroppshalva i förhållande till den andra. Detta tar sig inte sällan uttryck i kroppshållningen, till exempel genom snedhet i ryggen och att ena axeln är uppskjuten. Det finns en nära koppling mellan dina rygg- och nackbesvär och din hållning. Även höft-, knä- och fotleds besvär kan kopplas till din hållning.

Hållning och hälsa går hand i hand
Kroppshållningen kan avspegla blockeringar och besvär av olika slag. I en studie undersökte en grupp forskare patienter med ryggradsbesvär. Forskarna kom fram till ett samband hur mycket en person höll huvudet framåtlutat och hans/hennes självupplevda hälsa. Det visade sig att ju mer personen höll huvudet framåt tippat, desto sämre hälsa uppgav personen att han/hon hade. Studien presenterades i tidskriften Spine, i september, 2005. 

En försämrad hållning har effekt inte bara på vår rygg, andning och matsmältning. Utan även på hur vår hjärna fungerar och hur väl koordinerade vi är och hur mycket energi vi förbrukar i vardagen. 
Försämrad hållning är kopplad till depression, nedstämdhet, självbild och minne. Enligt Michalak J et al. Behaviour Therapy Exp Psychiatry. 2015.

Hur är din hållning idag? Vad skulle vara möjligt för dig med en bättre hållning?
Börja med att göra en digital hållningsanalys hos oss.

Ring och beställ tid redan idag på 08-796 96 88 eller boka här

 

Postureanalys2

Din hållning  analyseras i en sofistikerad mjukvara som möjliggör detaljerad utvärdering av din kroppshållning och eventuell stress denna får på din ryggrad och ditt nervsystem. Vi jämför detta med en kiropraktisk undersökning av din ryggstatus. Din hållning är ryggradens och nervsystemets ”vardag” och utvärderingen av denna ger oss de första viktiga pusselbitarna vi behöver för att kartlägga de utmaningar de utsätts för.

Det här är vad en kund lärde sig

“Av allt bra Martins kompetens tillförde mig lyfter jag fram den ökade medvetenhet jag än idag har på min kroppshållning.   
Petra Almquist 

 Lär dig mer om hållningen och dess koppling till dina eventuella ryggbesvär i nedan video.

 

Kontakta oss

Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
Hitta oss på sociala medier

Copyright Welledge ©
web by Marc Neander