Från stressad till lugn -12 veckorsprogram

Detta program är för dig som lider av stressrelaterade besvär och vill få effektiv hjälp och vägledning att utveckla den livsstil som främjar att du mår bra och klarar av livets utmaningar bättre. Det sker genom att vi arbetar grundligt med hela dig här på Welledge och självhjälp för att utveckla dina 5-hälsopelare. Du utvecklar nya hälsovanor i ditt liv över 12 veckor.

Att bygga upp anpassningsförmågan och din ”kondition” för att möta stress.

När kroppen och hjärnan är fastlåst i stressfysiologi, i bibehållen stressrespons, då reagerar vi som om vi fortfarande var utsatta för samma situation som förorsakade den, även om det var länge sedan det hände. Trauma i olika former (fysiskt, emotionellt och kemisk) kan finnas kvar i form av fastlåst stressfysiologi där hälsa och läkande sällan är möjligt och vår livskvalitet och vårt välbefinnande minskar drastiskt. Tillståndet påverkar oss på alla plan; fysiskt, mentalt och emotionellt.

Detta är vanliga signaler på långvarig stress:

 • Smärta, spända muskler
 • kalla händer och/eller fötter
 • vaknar på natten, svårt att somna om
 • huvudvärk
 • orolig mage
 • högt blodtryck
 • tandgnissling
 • tinnitus
 • oro/depression
 • återkommande infektioner
 • kronisk trötthet
 • impotens/infertilitet

Passar något av symtomen från ovan lista in på dig så är detta troligen ett program för dig. Du kan finna en mer detaljerad lista i nedan bild.

Symtom är dock inte det mest tillförlitliga för att veta hur du fungerar och vad du behöver. 

Din Hälsa mäts hos oss på Welledge genom att se om du har ett balanserat nervsystem som responderar optimalt på sin miljö.

En analys av din kropps kvarhållna stressresponser görs för att finna ut hur just du har fastnat i stressfysiologi. Vilket görs tillsammans med självevalueringsformulär. Vilket följs upp i mitten och i slutet av programmet för att bedöma utvecklingen på kvaliteten på ditt nervsystem. När vi vet vilka förutsättningar just du har kan vi designa och anpassa programmet utifrån dina unika behov.

Vid behov kan vi göra en mer nogrann StressResponsEvaluering (SRE) där vimäter hur du reagerar på olika former av stressorer och hur god din återhämtning är. Vad vi kan mäta är hjärnaktivitet (EEG), andningsrytm, puls, hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), muskelspänning, handfuktighet och handtemperatur. Vi kan därigenom få en tydlig indikation på hur ditt nervsystem fungerar och lämplig åtgärdsplan som just du behöver.

Stress är en del av vardagen. Faktum är att ett liv utan stress skulle vara tråkigt och
 människan är unik eftersom hon kan anpassa sig efter omständigheterna.

Stressade blir vi när vår anpassningsförmåga inte räcker till och vi inte återhämtar oss fullt ut efter det som stressat vårt system. När vi har tillräckliga resurser att uppleva 
och komma över den stress vi utsätts för är livet en njutning!

Stressresponsen är en resurs, en kraftsamling för överlevnad. Om vi kan balansera hjärnan och övriga kroppen, det vill säga anpassa den efter omständigheterna, så frigörs energi som kan användas till annat.
 Det är detta som vårt program kan ge dig! Vårt mål är att hjälpa dig att uppnå din optimala anpassningsförmåga och motståndskraft mot stress (adaptability and reslience) – så du kan använda stressen som en
 möjlighet istället för ett hinder.

Vårt program
Programmet är upplagt för att stimulera och stödja hjärnan, nervsystemet och övriga kroppen till att samverka på effektivaste möjliga sätt. Det kräver samtidigt delaktighet och engagemang från dig.

Vi kombinerar Neurologiskt baserad Kiropraktik med andra applikationer såsom:


Neurofeedback och Biofeedback tränar dig på att öka din egen förmåga att påverka din balans i nervsystemet med stöd av utrustning som mäter hjärtrytmensvariation (HRV), hjärnans elektriska aktivitet (EEG), hand temp, hand fuktighet etc. En session tar oftast runt 10-15 min av ditt besök.

Monokroma färger fungerar som färgvitaminer för att balansera din hjärna och dess energibalans. En session tar 10 min och görs vid 2-3 tillfällen under programmet.


 


Brain Tap 
är ett mycket effektivt verktyg designat för att motverka de negativa effekterna av kämpa-flykt responsen, så att vi kan återfå en fysisk, mental och emotionell balans. Denna beprövade utrustning med ljus och ljud teknologi, skapar med hjälp av specifika ljudfrekvenser och ljussynkronisering en hjärnträning.

På detta sätt kan vi ”leda hjärnaktiviteten” ner i varv och avslappning och främja en effektivare avslappningsrespons efter stress. Det stödjer din kropp att komma i balans och påverka de negativa effekterna av kronisk stress.

Brain-Tap-Girl-with-Headset-on

Detta ingår i vårt program:

 • En första konsultation där kartlägger ditt nervsystems kondition och vad som stör dess funktion. Utifrån detta läggs planen upp för ditt 12-veckorsprogram.
 • 24 st återbesök om vardera ca 60 min, vid varje besök ingår kiropraktik och andra applikationer som kan läsa om här ovan.
 • 2 st avstämningar.
 • Min bok Din Hälsokälla är du med tillhörande online program.

Ovan kan komma att kompletteras med andra rekommendationer. Därav kan priset på programmet variera. Börja med att boka en konsultation för att vi skall kunna avgöra tillsammans vad som passar just dig.

Kontakta oss för att anmäla intresse på:
E-post: info@welledge.se
Du kan även boka en första konsultationstid till mig direkt via nedan länk för att få en bedömning vad som passar just dig. Skriv vad du söker för i meddelandet vid bokningen.

Boka tid

Läs vad andra säger om vårt program

  Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
  Hitta oss på sociala medier

  Copyright Welledge ©
  web by Marc Neander