Skip to main content

Welledge 12-veckors program

Återhämta din hjärna och övriga kropp, förnya dig med Welledge 12-veckorsprogram.
Detta program är för dig som lider av stressrelaterade besvär och vill få effektiv hjälp samt vägledning att utveckla den livsstil som främjar att du mår bra och klara av livets utmaningar bättre. Det sker genom att vi arbetar grundligt med hela dig här på Welledge samt självhjälp för att utveckla dina 5-hälsopelare. Du utvecklar nya hälsovanor i ditt liv över 12 veckor. De som går vårt program rapporterar förbättring av sin hälsa inom många hälsodomäner.

Få effektiv assistans att bygga upp din anpassningsförmåga och din ”kondition” för att möta livets olika stress moment.

När kroppen och hjärnan är fastlåst i stressfysiologi, i bibehållen stressrespons, då reagerar vi som om vi fortfarande var utsatta för samma situation som förorsakade den, även om det var länge sedan det hände. Trauma i olika former (fysiskt, emotionellt och kemisk) kan finnas kvar i form av fastlåst stressfysiologi där hälsa och läkande sällan är möjligt. Det påverkar vår livskvalitet och vårt välbefinnande minskar drastiskt. Tillståndet påverkar oss på alla plan; fysiskt, mentalt och emotionellt.

Detta är vanliga signaler på långvarig stress:

 • Hjärndimma
 • Smärta, stelhet, spända muskler
 • Kalla händer och/eller fötter
 • Vaknar på natten, svårt att somna om
 • Huvudvärk
 • Orolig mage
 • Högt blodtryck
 • Tandgnissling
 • Tinnitus
 • Oro/depression
 • Återkommande infektioner
 • Kronisk trötthet
 • Impotens/infertilitet

Passar något av symtomen från ovan lista eller nedan bild in på dig så är detta troligen ett program för dig.

Symtom är dock inte det mest tillförlitliga för att veta hur du fungerar och vad du behöver. 

Din Hälsa mäts hos oss på Welledge genom att se om du har ett balanserat nervsystem som responderar optimalt.

En analys av din kropps kvarhållna stressresponser görs för att finna ut hur just du har fastnat i stressfysiologi. Vilket görs tillsammans med självevalueringsformulär. Din utveckling följs upp i mitten och i slutet av programmet för att bedöma statusen på kvaliteten på ditt nervsystem. När vi vet vilka förutsättningar just du har kan vi designa och anpassa programmet utifrån dina unika behov.

Vid behov kan vi göra en mer nogrann StressResponsEvaluering (SRE) där vi mäter hur du reagerar på olika former av stressorer och hur god din återhämtning är. Vad vi kan mäta är hjärnaktivitet (EEG), andningsrytm, puls, hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), muskelspänning, handfuktighet och handtemperatur. Vi kan därigenom få en tydlig indikation på hur ditt nervsystem fungerar och lämplig åtgärdsplan som just du behöver.

Stress är en del av vardagen. Faktum är att ett liv utan stress skulle vara tråkigt och
 människan är unik eftersom hon kan anpassa sig efter omständigheterna.

Stressade blir vi när vår anpassningsförmåga inte räcker till och vi inte återhämtar oss fullt ut efter det som stressat vårt system. När vi har tillräckliga resurser att uppleva 
och komma över den stress vi utsätts för är livet en njutning!

När vi kan balansera hjärnan och övriga kroppen, det vill säga anpassa den efter omständigheterna, så frigörs energi som kan användas till annat. Det är detta som vårt program kan ge dig! Vårt mål är att hjälpa dig att uppnå din optimala anpassningsförmåga och motståndskraft mot stress (adaptability and reslience) – så du kan använda stressen som en möjlighet istället för ett hinder.

Deltagare rapportera utöver att deras hälsa förbättrats, sig vara mer tillfreds med jobb, kärleksliv och viktiga relationer än tidigare. De uppger också att de hade fått en mer positiv uppfattning av sin kropp. 

Vårt program lett av Kiropraktor Martin Fransson och grundare av Welledge
Programmet är upplagt för att stimulera och stödja hjärnan, nervsystemet och övriga kroppen till att samverka på effektivaste möjliga sätt. Det kräver samtidigt delaktighet och engagemang från dig.

Vi kombinerar Neurologiskt baserad Kiropraktik med andra applikationer såsom:


Neurofeedback och Biofeedback 
tränar dig på att öka din egen förmåga att påverka din balans i nervsystemet med stöd av utrustning som mäter hjärtrytmensvariation (HRV), hjärnans elektriska aktivitet (EEG), hand temperatur, hand fuktighet etc. En session tar oftast runt 15 min av ditt besök. Det ingår tolv tillfällen i programmet. Läs mer

Monokroma färger fungerar som färgvitaminer för att balansera din hjärna och dess energibalans. En session tar 10 min och görs vid sex tillfällen under programmet. Läs mer


Brain Tap är ett mycket effektivt verktyg designat för att motverka de negativa effekterna av kämpa-fly responsen, så att vi kan återfå en fysisk, mental och emotionell balans. Denna beprövade utrustning med ljus och ljud teknologi, skapar med hjälp av specifika ljudfrekvenser och ljussynkronisering en omskolning av hjärnan. Läs mer

På detta sätt kan vi ”leda hjärnaktiviteten” ner i varv och avslappning och främja en effektivare avslappningsrespons efter stress. Det stödjer din kropp att komma i balans och påverka de negativa effekterna av kronisk stress. Det ingår tolv tillfällen i programmet.

Brain-Tap-Girl-with-Headset-on

Detta ingår i vårt program som sker på Welledge i Gamla stan i Stockholm:

 • En första konsultation där kartlägger ditt nervsystems kondition och vad som stör dess funktion. Utifrån detta lägger vi upp planen för dig och ditt 12-veckorsprogram. (Värde 1000 kr)
 • 24 st återbesök, två per vecka där kombinerar nedan…
 • 24 st Welledge Kiropraktik sessioner (ordinarie pris 850 kr per tillfälle)
 • 12 st Neurofeedback eller Biofeedback sessioner, vilka sker efter fått kiropraktik. (Värde 500 kr per tillfälle).
 • 12 st BrainTap sessioner, sker efter kiropraktik. (Värde 500 kr per tillfälle).
 • 6 st sessioner med Monokroma färger (värde 500 kr per tillfälle).
 • En utvärdering efter sex veckor och efter tolv veckor. (Värde 950 kr).
 • Martin bok Din Hälsokälla är du med tillhörande online program och app med video lektioner. (Värde 397kr)

Kostnad 17.560 kr (värde ca 38.000 kr) om bokar och betalar innan 30/8. Som extra bonus fås då direkt tillgång till Online kursen Rör Dig Hjärna för Hjärnbalans och stresshantering (värde 697 kr).
Kursen kan delbetalas över tre månader, första delbetalning på 7.570 kr innan 30/8.
Uppstarts möjligheter från vecka 34 med fem personer per vecka tom v 40. Vi väljer tillsammans vilken vecka du skall starta när du bokar och förbetalar din plats.

Kontakta Kiropraktor Martin Fransson som leder programmet för att anmäla intresse och så vi kan finna ut om detta program är rätt för dig:
E-post: info@welledge.se
Vi skickar dig sedan intagsformulärdet där du får göra en stresskartläggning.
Du kan även boka en första konsultationstid till Martin Fransson direkt via nedan länk för att få en bedömning vad som passar just dig. Skriv vad du söker för i meddelandet vid bokningen.

Boka tid

Läs vad andra säger om vårt program

  Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.