Från stressad till lugn -12 veckorsprogram

Från stressad till lugn
12-veckorsprogram

Din stress

Detta program är för dig som lider av stressbesvär och vill få stöd och vägledning att utveckla den livsstil som främjar att du mår och är på topp varaktigt. Inte bara då och då. Det sker genom att vi arbetar grundligt med hela dig, fysiskt, emotionellt, mentalt och själsligt för att utveckla nya strategier i ditt liv över 12 veckor.

När kroppen och hjärnan är fastlåst i stressfysiologi, i bibehållen stressrespons, då reagerar vi som om vi fortfarande var utsatta för samma situation som förorsakade den, även om det var länge sedan det hände. I fastlåst stressfysiologi är hälsa och läkande sällan möjligt och vår livskvalitet och vårt välbefinnande minskar drastiskt. Tillståndet påverkar oss på alla plan; fysiskt, mentalt och emotionellt.

Detta är vanliga signaler på långvarig stress:

 • Smärta, spända muskler
 • kalla händer och/eller fötter
 • vaknar på natten, svårt att somna om
 • huvudvärk
 • orolig mage
 • högt blodtryck
 • tandgnissling
 • oro/depression
 • återkommande infektioner
 • kronisk trötthet
 • impotens/infertilitet

Passar något av symtomen från ovan lista in på dig så är detta troligen ett program för dig. Du kan finna en mer detaljerad lista i denna bild.

Symtom är dock inte det mest tillförlitliga för att veta hur du fungerar och vad du behöver. 

Din Hälsa mäts genom att se om du har ett balanserat nervsystem som responderar optimalt på sin miljö. StressResponsEvaluering tillsammans med självevalueringstester görs i början, i mitten och i slutet av programmet för att bedöma kvaliteten på ditt nervsystem. När vi vet vilka förutsättningar just du har kan vi designa och anpassa programmet utifrån dina behov.

Genom en StressResponsEvaluering (SRE) mäter vi hur du reagerar på belastning och återhämtning. Vad vi mäter är hjärnaktivitet, andningsrytm, hjärtfrekvensvariabilitet, muskelspänning, handfuktighet och handtemperatur. Vi kan därigenom få en tydlig indikation på hur ditt nervsystem fungerar och lämplig åtgärdsplan som just du behöver.

Stress är en del av vardagen. Faktum är att ett liv utan stress skulle vara tråkigt och
 människan är unik eftersom hon kan anpassa sig efter omständigheterna.

Stressade blir vi när vår anpassningsförmåga inte räcker till. När vi har tillräckliga resurser att uppleva 
och komma över den stress vi utsätts för är livet en njutning!

Stressresponsen är en resurs, en kraftsamling för överlevnad. Om vi kan balansera kroppen, det vill säga anpassa den efter omständigheterna, så frigörs energi som kan användas till annat.
 Det är detta som vårt program kan ge dig! Vårt mål är att hjälpa dig att uppnå optimal anpassningsförmåga – och använda stressen som en
 möjlighet istället för ett hinder.

Vårt program

Programmet är upplagt för att stimulera och stödja hjärnan, nervsystemet och övriga kroppen till att samverka på effektivaste möjliga sätt. Det kräver samtidigt delaktighet och engagemang från dig.

Vi kombinerar Neurologiskt baserad Kiropraktik med andra applikationer såsom:

Biofeedback/Neurofeedback tränar dig på att öka din egen förmåga att påverka din balans i nervsystemet med stöd av utrustning som mäter hjärtrytmensvariation (HRV), hjärnans elektriska aktivitet (EEG), hand temp, hand fuktighet etc. En session tar oftast runt 10-15 min av ditt besök.

Monokroma färger fungerar som färgvitaminer för att balansera din hjärna och dess energibalans. En session tar 10 min.

Brain Tap är ett mycket effektivt verktyg designat för att motverka de negativa effekterna av kämpa-flykt responsen, så att vi kan återfå en fysisk, mental och emotionell balans. Denna beprövade utrustning med ljus och ljud teknologi, skapar med hjälp av specifika ljudfrekvenser och ljussynkronisering en hjärnträning.

På detta sätt kan vi ”leda hjärnaktiviteten” ner i varv och avslappning och främja en effektivare avslappningsrespons efter stress. Det stödjer din kropp att komma i balans och påverka de negativa effekterna av kronisk stress.

Brain-Tap-Girl-with-Headset-on
Detta ingår i vårt program:

 • Workshop -Stress & återhämtning
 • 2 st avstämningar med StressResponsEvaluering
 • 24 st besök om vardera 60 min, vid varje besök ingår kiropraktik och andra applikationer som kan läsa om här ovan.
 • Welledge StresshanteringsprogramOnline.

Ovan kan komma att kompletteras med andra rekommendationer.

Läs vad andra säger om vårt program

Kontakta oss för att anmäla intresse på:
Telefon: +46 (0)8 796 96 88
E-post: info@welledge.se
Adress: Kornhamnstorg 6, Gamla stan, 111 27 Stockholm

Welledge ligger centralt på hörnet Lilla Nygatan och Kornhamnstorg med egen ingång, som en oas med ljusa rymliga lokaler som veter mot vattnet.

Kontakta oss

Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
Hitta oss på sociala medier

Copyright Welledge ©
web by Marc Neander