Skip to main content

Ljussession med färg

Ljus och Färgterapi

Varmt välkommen och testa hos oss på Welledge. Ta med en vän och pröva våra monokrom-ljus och färg sessioner. Under tio minuter får du njuta av en värld av de renaste färger, som vitaliserar och ger energi. Upplev hur det skimrande monokroma ljusfärgerna snabbt kan återställa psykisk och fysisk balans.  

Människor är beroende av balansen i ljus och färg. Hjärnan vill ha färger för att stimuleras och bli kreativ och för att få information för att orientera sig. Rena färger ger en positiv signal till kroppens celler och fungerar som ”färg” vitaminer, vilket har en uppbyggande och läkande effekt på kroppen.

Hur fungerar en Monokrom Färgsession?
Som på bilden här ovan har gästen en ljusmask placerad över ansiktet varvid gästen själv väljer vilka färger och hur länge vill avnjuta de helt rena färgerna från hela färgskalan, från ultraviolett till infrarött ljus. Under hela sessionen så har man öppna ögon. 

Vilka effekter kan man förvänta sig?
Färgerna fungerar som visuella vitaminer och har en starkt vitaliserande effekt. Färgterapi med monokromatiska färger har även en självläkande effekt för kroppen och man uppnår en fysisk och emotionell balans. 

Färgterapin kan kombineras med ljudterapi; en serie utvald musik som är specialbehandlad för att skapa en rytm och framkalla ett välgörande tillstånd för olika aktiviteter.

Effekter

 • Påverkar våra ”må-bra” hormoner bl.a. endorfin, oxytocin och melatonin, vilka gör oss gladare, lugnare och piggare
 • Aktiverar vårt immunsystem, nervsystem, ämnesomsättning och cirkulation
 • ökar förnyelseprocessen av celler

Tillstånd som reagerar positivt på monokroma färgsessioner

 • Arbetsstress, Utbrändhet, Trötthet
 • Sömnproblem
 • Depression, Ångest, Oro
 • Vintertrötthet/ Vinterdepression
 • Astma, Eksem, Migrän, Huvudvärk, Magsår
 • Infertilitet
 • Jetlag
 • Friskvård: För personlig utveckling, ökning av det fysiska emotionella kapaciteten. Människor utan symtom på sjukdomar och överansträngning njuter av energikicken från monokroma färger.

Prova på nu för endast 150 kr!
Kontakta oss på info@welledge.se för att boka en session

En Monokrom Färgsession är på 10 min och vår rekommendation är åtminstone en session varje månad.

Just nu fem sessioner för 950 kr (en session normalt 300 kr)

Ljus och färg för effektivare återhämtning och minskad stress

Monokromt ljus eller monokromatiska färger, kommer från grekiskans mono croma, en färg. De flesta färger vi ser är polykromatiska dvs blandade av olika färger. Men en ren monokrom färg, som t ex grönt är inte som vanligtvis det som är grönt vi ser runt oss, en blandning av gult och blått utan det är grön färg. Denna typ förekommer sällan i naturen, vi kan se det hos påfågeln vars färger på änderna eller ögat på påfågelns fjäder är monokrom.

Ljusterapi är ingen ny företeelse. Redan 2000 år före Kristus höll indierna på med en form av ljusterapi. Och 1903 fick en dansk läkare, Niels Finsen, Nobelpris för sin ljusbehandling.

De monokroma färgerna kan endast alstras med ljus, de kan inte målas eller tryckas. Man kan jämföra de rena färgerna med rena toner i musik. 
 
Monokroma färger ger cellerna i kroppen en högkvalitativ information och är biologiskt ekvivalent med laserljus.

Nutida forskning visar att laserliknande enfärgat ljus kan reparera cellskador samt att 20 procent av vårt ljusintag inte har med seendet att göra utan att ljusinformationen försvinner ner i hypofysen som reglerar dygnsrytm, menstruation, blodtryck, aptit och sexualitet.

I traditionell ljusterapi är det vanligt med sessioner på två timmar om dagen under tio dagar i följd, för att sen gå en till två gånger i veckan. Med Monokroma Färgsessioner räcker det ofta med fyra till fem sessioner. Många väljer dock att ta en session i månaden på grund av dess välgörande verkan på kropp och psyke, inte minst under vinterhalvåret från september till april dvs åtta sessioner med en månads mellanrum.

Monokrom Färgterapi har utvecklats av Karl Ryberg, som i många decennier arbetat med färgterapi. I nedan video kan du ta del av ett samtal Karl om kvalitets ljus och färger för välbefinnandet och hälsan.

Karl Ryberg, monocrom, Monokrom Färgterapi


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

  Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.