Skip to main content

Bli Resligare & vitalare 12-veckorsprogram

Bli Resligare & vitalare
12-veckorsprogram

Detta program är för dig som vill förbättra din hållning och vill bli resligare, vitalare och få bättre balans. Vi arbetar grundligt med hela dig, hur du ligger, sitter, står och går, för att utveckla nya hållningsstrategier för dig i din vardag. Programmet pågår över 12 veckor.

Din hållning är en spegel till hur du mår och hur väl din hjärna och övriga kropp är i balans och samverkar, vilken vill du ha?

Hälsa mäts genom att se om du har ett balanserat nervsystem som responderar optimalt på sin miljö. Hållningen är en måttstock på detta. När vi står enligt idealet så använder vi minsta möjliga energi för att stå och gå på våra två ben. Detta är en nyckel till välbefinnande.
 Enligt Roger Sperry (Nobel pristagare för sin hjärnforskning) använder hjärnan större delen av sin energi, när vi står och går, åt vår hållning det vill säga hur vi relaterar vår kropp till jordens gravitation.

Programmet är upplagt så att det är en gradvis utveckling som förutsätter att du har fullgjort vissa moment innan nästa påbörjas. Detta säkerställer att du får maximal utdelning av programmet. Det kräver samtidigt delaktighet och engagemang från dig.

En försämrad hållning har effekt inte bara på vår rygg, andning och matsmältning. Utan även på hur vår hjärna fungerar och hur välkoordinerade vi är och hur mycket energi vi förbrukar i vardagen. 
Försämrad hållning är kopplad till depression, nedstämdhet, självbild och minne.
Enligt Michalak J et al. Behaviour Therapy Exp Psychiatry. 2015.

Vi kombinerar Neurologiskt baserad Kiropraktik med hållning & balans träning:

Detta ingår i vårt grundprogram:

 • 12 st Kiropraktor besök i grupp plus SpineGym träning
 • Digital Hållningsevaluering med PosturePro (2 st)
 • Online hållningsskola med videoövningar

Detta program kommer ge dig förbättrad:

 • Hållning
 • Balans & koordination
 • Core styrka & bålstabilitet
 • Andning & lungkapacitet
 • Humör & energi

Kostnad 9900:- 

Kontakta på info@welledge.se och ange att du vill boka tid för att starta Welledge Bli Resligare & vitalare 12-veckorsprogram

Läs här nedan vad några säger

”Två sidor av samma mynt”

Min hållning förbättrades och jag fick en större medvetenhet om balanser och obalanser i min kropp, när jag gick hos Martin Fransson på Welledge. Min insikt stärktes om att ”mentala” och ”fysiska tillstånd” är två sidor av samma mynt, vilket ökade mitt välbefinnande.
MICHAEL

”Styra humöret med hållningen”

När jag började på Welledge var jag mest intresserad av att komma tillrätta med min dåliga hållning. Den har förvisso förbättrats, men framförallt har mitt humör skjutit i höjden och jag ser en markant förbättring i min förmåga att med min hållning styra mitt mentala och emotionella tillstånd och vise versa. Framförallt är jag idag medveten om hur mina olika delar samverkar till en fantastisk helhet. EMMA

”Medvetenhet om hållning”

“Av allt bra Martins kompetens tillförde mig lyfter jag fram den ökade medvetenhet jag än idag har på min kroppshållning.” PETRA

”Bättre hållning”

“Det tog mig tio träningstillfällen för att förstå det höga värdet av Martins tjänster. Därefter ökade min kroppsliga medvetenhet steg för steg och b la fick jag en ännu bättre hållning vilket påverkade mitt välbefinnande mycket positivt. Idag vet jag vad jag kan träna själv hemma för att skapa bästa förutsättningar för kropp och knopp i balans – även när det är stressigt. Jag rekommenderar varmt Martin och Welledge för den som vill upptäcka nya möjligheter för att skapa en högt välbefinnande i livet.” FREDRIK

En historia…

Jag (Martin Fransson ) gjorde en digital hållningsanalys på Per för att se hur mycket extra belastning Pers hållning skapade. Du kan se själv hur det såg ut i början på nedan bild. Huvudet lutade, i sin normala ställning, 28 grader framåt med en extra belastning på nacken med 45 kg.

Efter att ha gjort olika delar av detta program i kombination med den form av kiropraktik jag arbetar med, rapporterade Per att han hade mycket bättre energi. Dessutom en mycket resligare hållning som du kan se här nedan. Så här skriver han själv i en artikel på wellenssguide.se som han driver.

”Under en tid har jag gått till Welledge i Gamla Stan. Att låta Martin Franssons unika kompetens väcka liv i kroppens naturliga, men insomnade, impulser – ger ens inre källa ett nytt uttryck. Eller rättare sagt ett nygammalt. För det som väcks är den unge Pers nervimpulser!”

Konkret så har min hållning förbättrats radikalt, bröstryggen har återgått till sitt naturliga läge och andningen löper friare i kroppen.

Effekter:

 • Joggar utan att få kramp eller värk i vaderna som förr
 • Spelar bättre fotboll än när jag var ung
 • Dansar som en gud 😉
 • Är mer närvarande än någonsin
 • Sonen tror i bland att jag är en, typ 30-åring!

På fotot nedan kan du se förbättringen efter bara fem behandlingar under en månads tid. Nacken lutar vid andra mättillfället 17 grader framåt (28 grader förut) och belastningen är nu 28 kg (mot 45 kg från början). Kan verka som att fortsatt mycket, beakta dock på hur kort tid och åldern på denna hållning.

Kroppshållningen har inflytande på många av kroppens funktioner. ”Ryggont, huvudvärk, humör, blodtryck, puls och lungkapacitet är några av de funktioner som mest påtagligt påverkas av hållningen.” En kroppshållning där huvudet förskjuts framåt leder till att alla värden som påverkar kroppens allmänna hälsostatus minskar betydligt. En hållning där huvudet är framskjutet ökar belastningen på din ryggrad med upp till 15 kg och minskar lungkapaciteten med upp till 30%, vilket kan leda till hjärt- och kärl problematik. Det finns också en relation mellan framskjutet huvud och matsmältningssystemet liksom kroppens endorfinproduktion vilket påverkar smärta och upplevelsen av smärta. Enligt René Caillet, Director of the Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Southern California.

  Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.