En konsultation hos oss

Orsaken till att du eventuellt har hälsoutmaningar (såsom ont i ryggen, nackvärk, huvudvärk, sömnbesvär, kronisk trötthet, högt blodtryck, IBS etc), är  enligt allt mer forskning belastningen (stress) i ditt liv, som du inte har kunnat återhämta dig fullt ut från. Att det har över tid skapat mönster i ditt nervsystem som nu utmanar din hälsa.

Denna text är för att du skall veta vad vi utgår från och därmed om vi passar för varandra. Vi är åtagna att se till att du inte behöver spendera onödvändig tid eller pengar om det inte är så att både du och vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att uppnå dina hälsomål. Om det klingar rätt för dig det du läser är du välkommen att kontakta oss. I slutet av denna artikeln ger vi dig ett erbjudande.

Vi utgår från hur ryggradens funktion är nära kopplat till ditt nervsystems funktion, såväl som en port till att förbättra ditt hälsotillstånd. Stress tar sig uttryck i din ryggradsfunktion i något vi kiropraktorer kallar en subluxation.

Definition Sub-lux-ation – tillstånd av undermålig energi (i nervsystemet).
-sub: under, mindre än, undermålig (t.ex. sub-standard).
lux-: ljus, energi.
ation: tillstånd, indikerar händelse, process.

De nerver som styr din ryggrad är samma nerver som kontrollerar din hälsa. Tillföljd att ditt nervsystem är så viktigt så skyddas din hjärna av ditt skallben och din ryggmärg av din ryggrad.
Så vid stressbelastning så uttrycker det sig även som nedsatt funktion av din ryggrad, det vi kallar subluxationer.

Vi kiropraktorer är tränade att identifiera dessa störningar och korrigera och assistera dig att självreglera för att återta din hälsa.

I slutet av denna artikel kan du ladda ner en genomgång av möjliga samband mellan din ryggradsfunktion och eventuella funktionsnedsättningar och symtom. Observera att den skall tas som en möjlig indikation inte som en absolut sanning eller ”kokboksrecept”.

Kiropraktik

Vi jobbar med kiropraktik som ett av våra viktigaste verktyg då det är bevisat att med ett fungerande nervsystem mår hela kroppen bättre. Vi ger även rådgivning för en bättre hälsa och livskvalitet. Med vår specialinriktning kring hjärnan, stress och välbefinnande så ser vi många med olika former av stressbesvär. Vi är alla unika därav vikten att kartlägga hur just du fungerar.

Vi använder främst kiropraktor tekniker där vi arbetar med mycket lätta kontakter längs din ryggrad för att du skall kunna korrigera dina subluxationer. Network Spinal Analysis™ (NSA) är ett evidensbaserat system för ökat välbefinnande och kroppsmedvetenhet. Lätta exakta beröringar längs ryggraden verkar förmå hjärnan att skapa nya strategier för att reglera subluxationer, samt ökar medvetenheten om såväl kroppen som relationen mellan kropp, sinne och känslor.
Befintliga studier  indikerar att man med NSA kan så mycket som fördubbla effekten av en redan hälsosam livsstil och att de som deltog i studierna lättare valde det som var bra för dem och minskade sina risk beteenden.

Vi föredrar att arbeta med hela familjer då vi vill se fler hälsosamma familjer och samverkan sinsemellan och förståelse för varandras situation ger enorm styrka.

Vad händer vid en behandling?

1. Ditt första besök hos kiropraktorn är det viktigaste, det är grunden för hela det fortsatt upplägget. Det är därför mycket viktigt med en noggrann anamnes (din problemhistoria) och undersökning. Som kiropraktor gör vi en för din besvär passande ortopedisk, neurologisk samt kiropraktisk undersökning. Sedan går vi igenom resultatet och helhetsbilden som skapas av det vi pratade om och de tester vi gjorde vid undersökningen, I samband med detta får du en förklaring av sambandet mellan ryggraden, nervsystemet och dina besvär.
Vi går då även igenom din åtgärdsplan, om vi har funnit att vi kan hjälpa dig med dina besvär. Detta i syfte att nå en varaktig lösning på dina besvär, snarare än kortsiktig smärtlindring. Behandlingen sker med syfte att återställa en förrättrad funktion i ryggraden och nervsystemet.

2. Återbesök sker enligt den gemensamt planerade åtgärdsplanen där allt baseras på ditt individuella behov. Vi har olika program beroende på vad som bäst bidrar till att uppnå önskade resultat.

3. Utvärderingsbesök sker med jämna mellan rum för att finna ut hur väl uppnås önskade och upplagda mål.

Mer än Kiropraktik i våra program

Vad som mer kan komma att ingå i ditt program är olika aktiviteter som sker på Welledge så som neuro/biofeedback etc, du kan läsa om dessa tillägg här. Syftet är att stödja din förmåga att omorganisera och balansera nervsystemet.

Hur lång tid tar det att bli bra?

Antalet besök som just du behöver beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem. De flesta upplever dock att de de börjar må bättre inom loppet av ett fåtal besök.
Vi arbetar på att främja förbättrad funktion inte blott bli kvitt symtom.

Med vårt kunnande och yrkeserfarenhet av att ha sett tusentals patienter sedan 1995 och arbetat med att utveckla kroppens funktion för bättre hälsa. Kan vi tryggt ge dig rådgivning om ett program för ökad livskvalitet med just din livssituation som grund.

Vad kostar det?

Vi har olika program beroende på just dina behov och vad vi kommer fram till tillsammans bäst stödjer dig att uppnå de mål du sätter upp för din hälsa.

Våra kiropraktorer

MartinMartin Fransson grundade Welledge 2005. Tidigare verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Han blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Han har specialiserat sig på mjuka kiropraktiska tekniker som SOT (Sacro Occipital Technique) där arbetar mycket med skall-, nack- och käkbesvär samt graviditets smärtor.

Martin är en av ett fåtal kiropraktorer i Sverige med certifiering i NSA (Network Spinal Analysis) och arbetar med olika kiropraktor system så som SOT, AK, BGI. Där han ser många med smärta i ryggens olika delar ofta kopplade till stressproblematik.

Boka en tid  

Efter att har läst så här långt, om det du läst känns rätt för dig, vill vi ge dig ett erbjudande att komma in på en konsultation ange koden subluxation.
Boka tid till en av våra kiropraktorer på Welledge i Gamla stan i Stockholm på 08-796 96 88 eller e-posta oss på info@welledge.se så gör vi vårt bästa för att ordna dina tider till dig så snart vi kan. Vi tar endast emot de patienter som vi tror att vi kan hjälpa. För att kunna fastställa om vi kan hjälpa dig behöver vi göra en noggrann konsultation.

Du kan boka en tid direkt på nätet här

Ladda ner Subluxationskartan här Smarta eller halsa och se vad som du tror passar in på dig. Ta med den till oss så går vi igenom kopplingen mellan dina ryggbesvär och övriga hälsoutmanningar.

Kontakta oss

Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
Hitta oss på sociala medier

Copyright Welledge ©
web by Marc Neander