Skip to main content

Om Martin Fransson

Martin Fransson

De flesta som söker Martin kommer för smärt- och stressproblematik som inte fått hjälp med tidigare. Genom en förståelse kring hur hjärnan-, nervsystemet och övriga kroppen samverkar vid stress och återhämtning väver Martin samman program som integrerar unika kiropraktiska applikationer, biofeedback och neurofeedback med andra framgångsrika arbetsformat för att stödja nervsystemet så att hjärnan och övriga kroppen kan samverka mer effektivt.

Martin har utövat kiropraktik sedan 1996 i en integrativ, hjärnbaserad modell som integrerar funktionell neurologi, funktionell medicin och en modell som beaktar kropp-sinne-själ. Allt som lär ut har undersökts och testats i vår praktik och i många andra i världen.

Boka tid för en första konsultation här

Grundade Welledge 2005 och var innan dess verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Har specialiserat sig på mjuka kiropraktiska system för analys och korrigering såsom SOT (Sacro Occipital Technique), Network Spinal (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), Koren Specific Technique (KST), Talsky Tonal och ZonKiropraktik som integrerat i ett unikt eget system för omhändertagande.

Martin håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper krings hjärnans funktion vid stress och återhämtning/läkning, för att förstå vad som lägger grunden för att nå sin högsta potential. Martin utgår från metadisciplinen Kommunikologi, läran om det som är gemensamt i sitt arbete med sin verksamhet.

I vårt arbete är stress en resurs istället för hinder och utifrån att ha specialiserat sig på att förbättra hjärnan och övriga kroppens förmåga till återhämtning & prestation. Där integrerar biofeedback, neurofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna våra klienters förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom.

Boka tid här

Martin har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här.

En kort introduktion kring hur Martin Fransson arbetar

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.