Skip to main content

Om Rosario Rojas

Rosario Rojas

Rosario är leg. sjukgymnast med specialist kompetens inom PMF, Psykomotorisk fysioterapi.

Kropps- och rörelseterapeut. Utbildad vid Karolinska Institutet, Danshögskolan och Balettakademien i Stockholm. Certifierad Zen-Coach och Mindfulnessinstruktör. Instruktör och Doula i FUR-metoden. (Föda Utan Rädsla)

Rosario startade sin yrkesbana som professionell dansare, hon arbetade med projekt inom kultursektorn i Sverige och Europa under 13 år. Vilket har bidragit till hennes kreativa och okonventionella tillvägagångssätt att skapa, leda och forma projekt och team. Hon har arbetat inom Landstinget med fokus på rehabilitering under 10 år. De senaste  10 åren även varit verksam inom den privata sektorn och kom utöver enskild processutveckling också att fördjupa sig i gruppdynamik och organisationsutveckling.

Idag stödjer hon individen och gruppen att finna deras utvecklingspotential och leder kurser med inriktning Mindfulness, ledarskap, relationer, kreativitet och välmående.

Inre frid- Yttre fred.

Med närvaro och med en unik förmåga att ta med kroppens perspektiv och uttryck bjuder hon in till att utvidga den egna förståelsen för sig själv och ökad kontakt med livet. Vilket öppnar upp för fler möjligheter. Denna kroppsliga medvetenhet och förståelsen för komplexiteten i all kommunikation för att kunna mötas genuint har utvecklats till hennes trygga sätt att bemöta individen/gruppen precis där de befinner sig och för var och en att få kontakt med sin längtan och potential. Rosario guidar vidare till större klarhet, ökad medvetenhet och återhämtning, bla via kroppen och andningen.

Boka tid här

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.