Skip to main content

Effekten av kiropraktik på hjärnan och prestation

Ett kiropraktiskt omhändertagande har visat sig ha positiv effekt på hjärnan och därmed flertal positiva effekter på hur hjärnan och kroppen samverkar.

Hur din väl din ryggrad fungerar har effekt på hur din hjärna och övriga kroppen fungerar. Vid uppmätning av EEG (hjärnans elektriska aktivitet) efter kiropraktik fann man att det bidrog till en 20% positiv förändring av hur hjärnan arbetar. Främst verkade kiropraktik ha effekt på hur väl pannloberna fungerar, detta kan förklara vad andra studier visat på t ex att kiropraktik ökade muskelstyrkan med drygt 16% hos studenter såväl som hos den olympiska truppen i Taekwondo i Nya Zealand. Andra studier visar på förbättrad koordination och kapacitet att orientera sig i rummet.

Två andra studier visade på ökad lungkapacitet i form av 6.1% ökning av maximal aerobisk kapacitet (VO2 max). Och i den andra en 6% ökning av FEV1 (Ett mått på hur mycket kan andas ut under den första sekunden efter full inandning.

Nedan två video visar på vad kiropraktik har haft för resultat på hjärnan och kroppen vid olika studier.

 

 

Mer forskning behövs och inga påståenden kan göras att detta gäller för alla som får kiropraktisk vård.

Ett Kiropraktiskt omhändertagande hos oss på Welledge inkluderar livsstilsråd, tips och övningar för att främja hälsan hos varje individ utifrån dess unika förutsättningar. På Welledge väver vi in i våra program b la biofeedback och neurofeedback för att lära sig själv-reglera sitt nervsystem för en förbättrad funktion.

Du kan boka en tid för en konsultation direkt via nedan länk för att se hur vi kan på bästa sätt assistera dig att fungera till ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

Boka tid

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.