logotype

Effekten av kiropraktik på hjärnan och styrka

Effekten av kiropraktik har visat sig ha positiv effekt på hjärnan och därmed flertal andra gynnsamma effekter såsom styrka, balans och mycket mer.

Hur din väl din ryggrad fungerar har effekt på hur din hjärna och övriga kroppen fungerar. Vid uppmätning av EEG (hjärnans elektriska aktivitet) efter kiropraktik fann man att det bidrog till en 20% förändring av hur hjärnan arbetar. Främst verkade kiropraktik ha effekt på hur väl pannloberna fungerar, detta kan förklara vad andra studier visat på t ex att kiropraktik ökar muskelstyrkan (med drygt 16%), förbättrad koordination och kapacitet att orientera sig i rummet.

Två andra studier visade på ökad lungkapacitet i form av 6.1% ökning av maximal aerobisk kapacitet (VO2 max). Och i den andra en 6% ökning av FEV1 (Ett mått på hur mycket kan andas ut under den första sekunden efter full inandning.

Nedan två video visar på vad kiropraktik har haft för resultat på hjärnan och kroppen vid olika studier.

 

 

 

 

 

 

Du kan boka en tid för en konsultation direkt via nedan länk

 

 

 

 

 

 

Om du vill läsa om hur vi arbetar

Om du vill läsa mer om vad som ingår i våra program

 

Hitta oss på sociala medier