Skip to main content

Smärta förklarad

Det är viktigt att förstå att smärta är en bra sak, den informerar oss om vad som behöver tas om hand och vad som behöver göras om vi lär oss att tolka den på bästa sätt. Det är det vi som kiropraktorer är duktiga på.

Vi vill att du skall förstå vad som ligger bakom eventuell smärta och hur kiropraktik kan hjälpa med såväl akut som kronisk smärta. Kiropraktik verkar kunna minska risken för att akut smärta blir kronisk. Och bidrar till att din hjärnas upplevelse av smärtan kan reduceras. Detta sker tack vare att kiropraktik förbättrar hur hjärnan och övriga kroppen kommunicerar med varandra.

I nedan video ges en förklaring kring vad som ligger bakom smärta i rörelseapparaten och varför kiropraktik har så god effekt på smärta.

 

Otydliga kartor i hjärnan över kroppen bidrar till smärta 

Tydlig representation av kroppens olika delar i vår hjärna ger förutsättningar för mer funktionella rörelser. Och ju bättre vi rör på oss desto bättre representation i hjärnan av det område vi rör på. Det handlar om kvaliteten på våra rörelser, ju mer eleganta de är (dvs att vi varken använder mer eller mindre energi än rörelsen kräver). Kort och gått, ju bättre vi rör på oss dess bättre mår vi.

När leder med tillhörande muskler och ledband inte rör på sig korrekt tack vare för mycket stillasittande, brist på variation i rörelser, så ger det inte heller rätt input till hjärnan. Och den blir över tid mindre välrepresenterad i hjärnan, vilket leder till att ”kartan” över detta område blir mer otydlig ju mindre vi rör på oss. Detta är välkänt som fenomenet “Use It or Lose It”  inom neuroplasticitet och det är även bidragande till att vi får smärta.

Det handlar inte om att vi är för svaga i våra muskler alla gånger utan om att våra muskler aktiveras på felsätt när vi rör på oss.

Att förbättra ”kartan” i hjärnan över områden i kroppen som är otydliga, bidrar till ökad kvalitet på rörelserna. Detta uppnås genom att skapa förbättrad rörlighet i dessa leder. Något som specifika funktionella rörelser för förbättrad hållning, balans och koordinartion tillsammans med kiropraktik uppnår.

Några frågor att svara på inför ditt besök

Var har du ont?

Vad hände när din smärta började?

Varför tror du att du har din smärta?

Började din smärta plötsligt eller gradvis?

Hur länge har du haft din smärta?

Är din smärta konstant eller varierar den?

Hur är kvaliteten på din smärta (brinnande, bultande, skärande, tryckande, stickande etc)?

Vad förvärrar din smärta?

Vad gör den bättre?

Du kan boka en tid för en konsultation direkt via nedan länk

Boka tid

Referenser

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.