ADHD, ADD, Dyslexi, dyspraxia och OCD kan ha alternativa behandlingar

Allt fler barn, ungdomar och vuxna uppvisar problem med b la uppmärksamhet, koncentration, glömska, nedstämdhet samt förseningar eller obalanser i olika stadier av sin neurologiska utveckling. 

Här följer några av de tecken som många i denna grupp uppvisar:

 • Brist på uppmärksamhet på detaljer
 • Slarvig, bristande planering
 • Låg disciplin, oförmåga att slutföra arbete.
 • Dagdrömmande – verkar inte lyssna och ta in eller följa instruktioner
 • Svårigheter att organisera
 • Svårigheter att planera framåt
 • Undvikande av uppgift som kräver varaktig uppmärksamhet eller självdisciplin
 • Lättdistraherad
 • Oförmögen att vara fokuserad på en uppgift
 • Svårighet att följa en konversation
 • Dålig koordination

Våra program för barn, ungdomar och vuxna med symtom som ofta får etiketter såsom ADHD, ADD, dyslexi, OCD etc. är lämpliga när vi finner vid undersökning att de bakomliggande orsakerna kan häröras till funktionella neurologiska obalanser som kan förändras med lämplig behandling som vi erbjuder utan medicinering.

Syftet med våra program är att assistera hjärnan och övriga nervsystemet att fungera mer balanserat och mogna samt integreras effektivare än vad som tidigare varit möjligt. Detta sker genom en djupgående förståelse och kompetens i teamet som administrerar programmen kring de bakomliggande mekanismerna och tillhörande lösningarna utifrån ett funktionellt neurologi perspektiv kring de olika typerna av ADD, ADHD, dyslexia,  som förekommer. 

För att utvärdera huruvida ditt barn eller du är en lämplig kandidat för våra program görs flera test från funktionell neurologi och enkäter samt vid behov kan de kompleteras av läkare och psykolog. Genom enkät och EEG evaluerar vi förutsättningarna för lämpligt program. Det är vår övertygelse att bästa resultat uppnås när hela familjen är engagerade i programmet.

De moment som ingår i våra program är:

 • Neurologiskt baserad Kiropraktik för balansering mellan hjärnan och övriga kroppen.
 • Biofeedback (i somliga fall även neurofeedback) för träning av förmågan till själv-reglering.
 • Reflexintegreringsövningar för att integrera eventuelt aktiva primitiva reflexer.
 • Långsamma rörelser för ökad kroppsbalans.
 • Monokromatiskt ljus & färg sessioner för påverkan av 
 • Näringsprogram, (Mage- tarm-hjärna kopplingen)
 • Familjesamtal vid behov.
 • Chock- och anknytningstrauma sessioner vid behov

Om vår bedömning är att ert barn och ni som familj eller du som vuxen skulle passa för vårt program påbörjas den första modulen som löper över tre månader. Efter tre månader gör vi en ny utvärdering samt samtal om nödvändigt med läkare/psykolog. Programmet löper totalt över ett år när så bedöms aktuellt, dock intensivt under de tre första månaderna. Alla tester, all behandling och utbildning samt alla träffar är inkluderade när vi är överens om lämpligt omfång på programmet.

Det här kan ditt barn eller du få mer utav:
⦁    Ökad uppmärksamhet på detaljer
⦁    Mer ordningsam och planerings kapacitet
⦁    Ökad disciplin, förmåga att slutföra arbete.
⦁    Kreativ – kapacitet följa instruktioner
⦁    Ökad kapacitet att organisera
⦁    Lättare att planera framåt
⦁    Ökad självdisciplin
⦁    Ökad koncentrationsförmåga
⦁    Förmögen att vara fokuserad på en uppgift
⦁    Lättare att följa en konversation

Vi tar ett systemiskt perspektiv och inkluderar alla de troliga komponenter som ligger till grund för obalanser som barnet, ungdomen eller vuxne uppvisar. En stor skillnad med vårt program jämfört med andra är att vi ser till att understödja barnets utveckling av dess inneboende talanger och förmågor som kommer som en följd av den nuvarande situationen. Obalanser kan istället bli gåvor.
En övergripande förståelseram kring alla våra program är den tvärgående metadisciplinen Kommunikologi – Läran om strukturen och dynamiken i kommunikation och förändringsarbete. Det ger oss kompetens i att förstå och använda alla nycklarna för framgångsrikt förändringsarbete.

Varmt välkommen att kontakta oss för en evaluering om vi kan assistera er och er familj. Ring oss på 08-796 96 88 eller maila oss på info@welledge.se

Vår verksamhet i Gamla stan Stockholm ligger vid vattnet nära T-bana och busshållplatser.

Boka en tid för en första konsultation och bedömning via nedan länk

Boka tid

 

Se nedan film där Martin Fransson berättar

 

Kontakta oss

Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
Hitta oss på sociala medier

Copyright Welledge ©
web by Marc Neander