Skip to main content

Skapa ett långt liv med mycket liv!

Vi brinner för att ge fler människor möjligheten att lägga fler aktiva år till sina liv, och leva vitala liv med god hälsa.

Vi vet att vi i dag kan leva till vi bli hundra eller mer och fortsätta vara vitala, friska och aktiva genom hela livet. Det handlar till största del om de val vi gör utifrån de förutsättningar som är oss givna. När vi passerat 40 så handlar det mer och mer om vår livsstil än om våra gener.

Det är det vi kan påverka med en kombination av de bästa strategierna. Ta del av ett intressant perspektiv som du troligen inte kände till om Kiropraktik och dess effekter på dina cellers funktion.

Vi vet i dag allt mer, tack vare årtionden av forskning, om vad som bidrar till att vi lever vårt längsta och vitalaste liv. 

DNA och din hälsa
Din kropps blåkopia kallas DNA och angrips varje dag av ditt liv av oxidativ stress. Över en lång period i livet, kan skador ackumuleras och påverka din allmänna hälsa. Personer med ackumulerade skador på sitt DNA har sämre potential att skapa nya friska celler som ligger till grund för din hälsa. 

Det finns ämnen som fungerar som oxidanter vilka kan skada cellerna och det finns även ämnen som skyddar våra celler, så kallade antioxidanter. Tänk om du kunde förbättra dina förutsättningar för DNA-reparation – det ultimata testet av ditt hälsotillstånd, sjukdomsrisk och hastigheten på ditt åldrande.

Forskning har funnit att nivåerna av en komponent i blodet som kallas tioler (serum thiol kommer användas i denna artikel) dikterar hastigheten och typen av åldrande en person kommer att gå igenom.

Tioler (thioler) är molekyler som b la skyddar cellerna från angrepp av olika oxidativa ämnen. Lägre tiolnivåer i blodet har visat sig påskynda cellernas åldrande och ökar risken för att drabbas av diverse sjukdomar. Högre tiolnivåer i blodet minskar däremot risken för aktiv sjukdom och snabbt åldrande. Dessa rön kan bidra till att forma framtiden för hälsovården för ett långt och sunt leverne.

Exempel på ämnen som innehåller tioler är t ex NAC (N-acetyl-l-cystein) vilket bidrar till bildandet av diverse ämnen aktiva i kroppens cellulära skydd t ex glutation (en av cellernas kraftigaste skydd mot oxidativ stress). NAC är ett mycket vanligt kosttillskott och har många positiva effekter. Ett tillskott som jag själv tar dagligen för alla dess goda effekter. Att skydda våra celler och ge de de bästa förutsättningarna att fungera optimalt. Stress är något vi inte kan eliminera, men vi kan förbättra hur väl vi anpassar oss till den och byggas upp i stället för brytas ner.

”Organ- och vävnadspatologier är kända för att uppstå när oxidativ stress är överdriven i kroppen. Det är känt att tioler är en av kroppens främsta skyddsmekanismer mot oxidativ stress. Tioler har visat sig spela viktiga roller i enzymatiska reaktioner, apoptos, avgiftning och antioxidantskydd i kroppen. Många studier har visat förändringar i tiolstatus och tiol/disulfidhomeostas vid olika sjukdomar som matsmältningssystem, andningsorgan, reproduktionssystem, urinvägar, metabola sjukdomar och cancer. Detta visar också att tioltillståndet är mycket viktigt i patogenesen av oxidativ stress-medierade sjukdomar. Därför tros det att interventioner som kan förbättra tiolstatus kan bidra till att förebygga eller behandla oxidativ stressrelaterade sjukdomar.” –Thiols: Role in Oxidative Stress-Related Disorders BY Abdulsamed Kükürt, Volkan Gelen, Ömer Faruk Başer, Haci Ahmet Deveci and Mahmut Karapehlivan Published: 20 March 2021 in Accenting Lipid Peroxidation.

En mycket framstående forskare inom området kring Tioler och deras skydd av cellerna och dess DNA är Dr. Ronald W. Pero. Han har tagit fram ett test som mäter blodets innehåll av fria tioler.

När en grupp kiropraktorer fick höra om Dr Pero forskning vid Lunds Universitet i början av 2000-talet bestämde de sig för att finna ut om Kiropraktik påverkade serum thiol nivåerna och därmed cellernas skydd och motståndskraft mot oxidativ stress.

De två Kiropraktorer som åkte och besökte Dr Pero hade båda fått Kiropraktik över många år, en genom hela livet. När deras värden mättes trodde först forskarna att mätresultaten visade fel, så de gjorde om testen. Deras resultat vart de samma, de fick högre värden än några andra de mätt.

Testet hade gjorts på olika grupper med olika sjukdoms tillstånd. Även på individer som var friska b la i södra Sverige för att identifiera vilka som hade höga värden tack vare sin livsstil. Ingen från denna grupp av ”sunt levande” individer såsom fiskare, jägare etc hade uppvisat lika höga värden som de två kiropraktorerna.

Detta ledde till en studie av kiropraktor patienter. De fann i denna studie att kiropraktor patienter som fått behandling över åratal, konsekvent mätte i den högsta hälsokategorin – med bara 5% risk för allvarliga sjukdomar och åldrade i den långsammaste takt möjligt.

Detta ledde till en publicering 2005 i Medical News. ”Kiropraktorer som samarbetade med forskare vid Lunds universitet fann att kiropraktisk behandling kan påverka grundläggande fysiologiska processer som påverkar oxidativ stress och DNA-reparation”-Medical News 2005

”Betydelsen av detta område för människors hälsa tillsammans med det stora behovet av originell och meningsfull kliniska metoder talar starkt för ytterligare vetenskaplig verifiering av betydelsen av den kiropraktiska subluxationen på inre miljö och hälsa.” – RW Pero, genetiker och uppfinnare av thiol testet.

Forskare mätte nivåerna av primära antioxidanter (serumtiol) hos patienter under kiropraktisk vård och jämförde dem med de i en icke-kiropraktisk kontrollgrupp. Långvarig kiropraktisk vård på två eller fler år visade sig återupprätta ett normalt fysiologiskt tillstånd oberoende av ålder, kön eller intag av kosttillskott. Att minimera effekterna av åldrande påverkar individer och familjer positivt och fungerar som ett av de många värdefulla resultaten av proaktiv hälsovård där kiropraktik kan vara en del.

Reduced Level of Serum Thiols in Patients with a Diagnosis of Active Disease. Journal of Anti-Aging Medicine. Vol.6, Number 4, 2003 Pero, R.W., Banne,A.F.

The Annals of Vertebral Subluxation Research, Vol. 2005 February 18, 2005 “Surrogate Indication of DNA Repair in Serum After Long-Term Chiropractic Intervention – A Retrospective Study.” Clayton J. Campbell, Christopher Kent, Arthur Banne, Amir Amiri, and Ronald W. Pero

Läs artikel

Så vilka värden indikerar vad?

Enligt bilden ovan skulle ett värde på 96 eller lägre tyda på reducerad kapacitet i DNA-reparation. Ett värde, om mindre än medelvärdet, behöver inte diagnostisera en sjukdom. Det ger dock en indikation om förutsättningar som dina celler har för att fungera sitt bästa.

Lägre värden som du kan se på bilden uppmätes hos patienter med diverse sjukdomar. Värden över medelvärdet har visats korrelera med god cell funktion, cellens åldrande och livslängd. Förutsättningarna för en bra hälsa och en 5% risk för aktiv sjukdom.

En av medförfattarna till studien Dr. Christopher Kent skriver…

”När vi går genom livet upplever vi fysisk, kemisk och emotionell stress. Dessa påfrestningar påverkar nervsystemets funktion. Vi antog att dessa störningar i nervfunktionen kunde påverka oxidativ stress och DNA-reparation på cellnivå.”
”Oxidativ stress, som metaboliskt genererar fria radikaler, är nu en allmänt accepterad teori om hur vi åldras och utvecklar sjukdomar.”

Kent fortsatte, ”Oxidativ stress resulterar i DNA-skador och hämmar DNA-reparation. DNA-reparation är mekanismen som fixar skadorna som orsakas av miljöpåverkan.” Han tillade, ”Kiropraktorer tillämpar ryggradsjusteringar för att korrigera störningar i nervfunktionen. Kiropraktisk vård förbättrar kroppens förmåga att anpassa sig till stress.”
”Ytterligare forskning behövs för att få ytterligare insikter som i slutändan kommer att leda till förbättrade kliniska resultat.”

Kiropraktiska justeringar påverkar samma kemi som är känd för att förhindra utvecklingen av åldrande. En av de många unika och djupgående fördelarna som följer med en anpassning är att sakta ner stress- och åldrandeprocessen. Många kiropraktorpatienter söker en kiropraktor på grund av rygg- eller nackproblem. Fördelarna med justeringar sträcker sig långt utöver smärtlindring. Anti-aging verkar vara en fördel med kiropraktik på grund av dess inverkan på hur cellerna klarar av oxidativ stress. Genom förhöjda nivåer av Thiol som skyddas cellerna från oxidativ stress.

Ju mer du får dess bättre kan det bli…
Forskarna spekulerar att det krävdes minst en Kiropraktisk justering varje vecka under ungefär sex månader för att aktivera och skifta totala plasmatiol nivån uppåt. Efter ett år av regelbunden Kiropraktik uppnåddes ett genomsnitt på 124 och personer som fick kiropraktik under tre år uppnådde ett genomsnitt på 146. En prospektiv studie är på gång för att bestämma förändringshastigheten.

Ytterligare studier indikerar fördelarna av att välja kiropraktik som en del av sin livsstil för ett sunt leverne.
En studie av 2 818 personer visade att kiropraktik ger dramatiska och statistiskt signifikanta förbättringar både fysiskt, psykiskt och mentalt. 76 procent av de människor som var med i studien rapporterade förbättringar inom alla i studien undersökta områden.

Utifrån studien kunde forskarna slå fast att kiropraktik fungerar som ett slags förstärkare av välbefinnandet. Man kunde i resultatet se en ökning till det dubbla av de positiva effekterna från en redan hälsosam livsföring. Forskarna noterade också att kiropraktik, förutom denna förstärkande inverkan, har en betydande indirekt effekt på välbefinnandet genom att det verkar främja hälsosamma livsstilsval.

Kraften i din inneboende intelligens

När livskraften flödar som den ska är människokroppen kapabel att anpassa sig optimalt til olika stressorer – ett fantastiskt system som fungerar i harmoni. Människokroppen har en intelligens som är oöverträffad i kraft, kapacitet och anpassningsförmåga.

Kiropraktorns syfte är att hjälpa kroppen att återfå och bibehålla samt utveckla sin inre samverkasnförmåga och balans. För om denna balans är störd kommer kroppen inte längre att fungera optimalt.

Kiropraktik är viktig för god hälsa precis som rätt kost, träning och vila. Om du har ett hälsoproblem har du även ackumulerad stress i ditt system som behöver adresseras för att optimera förutsättningarna för din läkning. Ingen läkare eller annan terapeut botar dig dock, lika lite som en medicin eller kosttillskott botar dig. Det är den intelligens och kraft som finns i varje cell och som skapade kroppen som kan läka kroppen. Den kan behöva stöd för att fungera sitt bästa.

Den kraft som skapade kroppen har kraften att läka (hela) kroppen. Den enda skillnaden mellan en levande person och en död kropp är energin som flödar genom en levande människa. Vi kallar detta livskraften.

Omvänt, när det finns störningar i hur kroppens celler fungerar och koordineras kommer ett problem av något slag att utvecklas. Störningar orsakas till mer än 90 % av stress (fysisk, emotionell, gifter, autosuggestion och EMF). Uppskattningsvis 90 % eller mer av all ackumulerad stress uttrycks även i störningar kring ryggradens funktion och kan identifieras och påverkas gynnsamt via ryggraden.

Dessa störningar kallas inom kiropraktiker för subluxationer, vilket vi är experter på att identifiera och korrigera.

Vill du boka en första kiropraktor konsultation där går igenom dina förutsättningar och sätter upp ett program för att optimera dina cellers potential.
Klicka då på knappen längst upp till höger för att boka en Tid.


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.