Skip to main content

Öron infektion hos barn –få hjälp med kiropraktik

Det kan vara hjärtskärande när ditt barn lider av en öroninflammation. Gråtande, bedrövad av smärtan, dra i öronen och oförmögen att lugna sig eller sova, som förälder kan du känna dig hjälplös utan att veta vad du ska göra för att trösta ditt barn.1 2 Låt oss utforska vad öroninfektioner är och vad du kan gör om ditt barn lider av öronvärk.

Öroninflammationer kan komma snabbt och pågå i bara några dagar, eller så kan de vara kroniska och pågå i veckor eller månader.2 Vi brukar kalla en öroninflammation som kommer snabbt för ”öronvärk”, och läkare kallar det för akut otitis media. 2 Infektioner som denna är vanligast hos barn under 2 år och de är en av de vanligaste anledningarna till att föräldrar tar sitt barn till läkare. Öroninflammationer som varar under lång tid är vanligare hos barn som är lite äldre och dessa infektioner kallas ofta ”glue ear” eller otitis media.2 Öronvärk och ”lim öra” orsakas vanligtvis av en virus- eller bakterieinfektion djupt i örat .2

Det var inte så länge sedan som läkare rutinmässigt ordinerade antibiotika till barn med öroninfektion.3 Men på senare tid har experter varnat för rutinmässig antibiotikaanvändning eftersom det vanligtvis inte hjälper särskilt mycket och biverkningarna av antibiotikamediciner ofta överväger fördelar.4 Nuförtiden är det vanligaste medicinska tillvägagångssättet för otitis media att ge smärtlindring och sedan ”vänta och se” hur väl barnets eget immunsystem hanterar infektionen.2 Detta beror på att cirka 80 % av barn med öronvärk får bättre på egen hand inom några dagar.5 Om det inte blir bättre av sig själv, finns det ett antal medicinska behandlingar som kan användas, men forskarna ifrågasätter fortfarande om de är mycket effektiva eller inte.6

En av de traditionella vanliga behandlingarna för öroninfektioner som inte försvinner av sig själv är att sätta in genomföringar eller ventilationsslangar i örat.6 Tyvärr visar aktuell forskning oss att i många fall av kronisk öronvärk fungerar inte gummiringningar allt det väl.6 Detta gör att många föräldrar återgår till att behöva följa en vakt- och vänta-strategi. Detta kan vara mycket frustrerande när ditt barn har ont, och med vissa barn med öron som lider av tillfällig hörselnedsättning, vilket kan påverka deras utbildning och utveckling,2 letar många föräldrar efter alternativa alternativ för att hjälpa sitt barn med sina öroninfektioner.

Ett ställe som föräldrar kan leta är till manuellterapeuter, som kiropraktorer, eftersom många tror att det kan hjälpa åtminstone vissa barn med öroninflammationer.7 Men vad säger forskningen oss om detta?

Forskare har undersökt om kiropraktisk eller osteopatisk vård kan hjälpa barn med öroninflammation eftersom de tror att det kan hjälpa till med deras immunsvar, eller det kan hjälpa till att dränera de rör som är blockerade eller infekterade genom att förändra hur deras kranialben rör sig eller muskler som påverkar de blockerade rören.7

En forskare granskade nästan 50 olika forskningsartiklar som tittade på kiropraktisk vård eller osteopati och öroninflammationer.7 Vad de fann var att många av studierna kom från en enda patient eller ett litet antal patienter med öronvärk som blev bättre, men det fanns inga kontrollgrupper i studierna, så det var omöjligt att säga om barnen skulle ha blivit bättre av sig själva även om de inte träffat kiropraktorn eller osteopaten. I granskningen hittade forskaren några randomiserade kontrollerade studier av högre kvalitet, som hade några lovande men blandade resultat.

En av studierna involverade osteopatisk vård och den visade inte några verkliga fördelar med att förebygga öronvärk hos barn som var benägna att få det.8 En annan osteopatistudie var mer positiv och fann att osteopatibehandlingen var fördelaktig för barnen med återkommande akuta otitis media.9 I denna studie inkluderade de 57 barn, i åldern 6 månader till 6 år, som led av återkommande öronvärk. Den ena gruppen fick sedvanlig sjukvård av en barnläkare och den andra gruppen fick samma vanliga sjukvård samt vård av en osteopat.

De följde barnen i 6 månader och fann att gruppen som fick osteopatisk vård hade färre episoder av öronvärk under studieperioden än den andra gruppen som inte träffade en osteopat. De fick också färre antibiotikarecept och färre operationer. Så, det var några riktigt bra resultat i denna studie för barn som lider av återkommande anfall av öronvärk.

Men forskare vill alltid ha ett antal studier av god kvalitet som rapporterar konsekventa resultat innan de är övertygade om att en intervention fungerar. Det betyder att när de tittar på all forskning som finns tillgänglig om kiropraktik och osteopati och öronvärk, säger forskarna att även om det kan hjälpa, kan de inte säga säkert förrän fler studier av god kvalitet är gjorda.10

Så, vad betyder detta för dig om ditt barn lider av öroninflammationer? Du bör veta att för vissa barn med återkommande öronvärk kan de verkligen ha nytta av att få sin ryggrad kontrollerad av en kiropraktor.

Referenser

  1. Suzuki HG, Dewez JE, Nijman RG, et al. Clinical practice guidelines for acute otitis media in children: a systematic review and appraisal of European national guidelines. BMJ open 2020;10(5):e035343. doi: 10.1136/bmjopen-2019-035343 [published Online First: 2020/05/07]
  2. Qureishi A, Lee Y, Belfield K, et al. Update on otitis media – prevention and treatment. Infect Drug Resist 2014;7:15-24. doi: 10.2147/IDR.S39637
  3. Bluestone CD. Otitis media in children: to treat or not to treat? N Engl J Med 1982;306(23):1399-404. doi: 10.1056/nejm198206103062305 [published Online First: 1982/06/10]
  4. Venekamp RP, Sanders SL, Glasziou PP, et al. Antibiotics for acute otitis media in children. The Cochrane database of systematic reviews 2015;2015(6):CD000219-CD19. doi: 10.1002/14651858.CD000219.pub4
  5. van Zon A, van der Heijden GJ, van Dongen TM, et al. Antibiotics for otitis media with effusion in children. Cochrane Database Syst Rev 2012(9):Cd009163. doi: 10.1002/14651858.CD009163.pub2 [published Online First: 2012/09/14]
  6. Schilder AG, Chonmaitree T, Cripps AW, et al. Otitis media. Nat Rev Dis Primers 2016;2(1):16063. doi: 10.1038/nrdp.2016.63 [published Online First: 2016/09/09]
  7. Pohlman KA, Holton-Brown MS. Otitis media and spinal manipulative therapy: a literature review. Journal of chiropractic medicine 2012;11(3):160-69. doi: 10.1016/j.jcm.2012.05.006

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.