Hur vill du må? –En Kiropraktisk Hälsokonsultation kan ge dig stödet att nå dit

Hur vill du verkligen må?

Boka en fullödig genomgång av din hälsa och få hjälp med vad du vill bort ifrån och röra dig mot på hälsobarometern här ovan. Vi jobbar med att förbättra balansen i ditt nervsystem.

Vid den Kiropraktiska analysen vid ditt besök finner vi ut vad som belastar och stör ditt system från att ha den hälsa du önskar. Vi går igenom en plan för vad du behöver göra och vad du kommer få hjälp med på Welledge.

Ryggraden är en port in till ditt NeuroSpinala system som styr allt i din kropp. Och även en källa till att stämma ditt system till ökad balans.
Vi analyserar kroppens sex system (zoner) och därigenom få en prioritet på vad som behöver adresseras med livsstilsförändringar och specifik Zon Kiropraktik som vi integrerar på Welledge.

Det har skett en störning av den normala funktionen på grund av effekten av emotionell, fysisk eller kemisk stress som inte klarat av att balansera ännu. Vilket vi adresserar i våra program.

Vårt perspektiv

Vår utgångspunkt är att alla symtom, i hälsa och sjukdom, är avsedda att varna dig om att du inte kan anpassa dig fullt ut till aktuella krav från inre och yttre miljö. Och att du förtjänar att må så bra som du vill och få den hjälp som tar dig dit.

Om vi inte mår bra så är det ett uttryck för hur vår fysiologi har fastnat i ett mönster eller fastnat i en inadekvat respons på stimuli. Som kiropraktor kallar jag det ett subluxationsmönster.

Hälsa är ett resultat av kroppens medfödda förmåga att självläka och självreglera. Med en kombination av teknologi och ett kiropraktiskt omhändertagande skapar vi mätbara förändringar tillsammans så att du kan uppnå de resultat du söker oss för.

Welledge är en praktik som har som syfte att hjälpa dig uppnå din optimala hälsa så du kan må bra och vara på topp när du behöver det.

Är detta av intresse för dig så tror jag du passar för Welledge Kiropraktiska omhändertagande och kan uppnå de resultat du önskar med vårt stöd.

Boka då en konsultation här nedan och skriv gärna svaren på nedan frågor i meddelande eller maila, alternativt ta med på papper. Ange koden LevAnde i bokningen så vet jag att du bokade via denna sida.

Boka tid

Du kan alternativt ringa och boka en konsultation via vår receptionist tjänst på 08-796 96 88. Varmt välkommen!

Här är några frågor som är bra att ha svarat på redan innan du kommer till mig.

Vad är det du vill få hjälp med att bli kvitt?
Hur länge har du haft detta?
Varför tror du att de är så?
Vad har du gjort för att ändra på detta?

Vad är det du vill uppnå då för tillstånd av hälsa och vitalitet?
Vad tror du att du behöver göra själv?
Skriv ner hur du kommer må och vad  du längtar efter att kunna göra när du mår så som du önskar..

Vid behov kan vi mäta digitalt din hållning och stress nivå.

Läs mer...

Rygg- och digital hållningsanalys
DIGITAL HÅLLNINGSANALYS mäter hållning och de krafter som verkar på kroppen. Den ger information om graden av stress (belastning) olika delar av ryggen utsätts för. Detta ger oss ett underlag för vad som bidrar till dina besvär och hur de kan åtgärdas.

Lär dig mer i denna artikel

HRV Stress- och avslappningsanalys
HRV (hjärtfrekvensvariabilitet) mäter den naturliga variationen av din puls; din puls ser annorlunda ut beroende på hur du mår och är en mycket pålitlig måttstock för att visa på hur mycket stress ditt system har och din förmåga att återhämta dig. En hög HRV är kopplad till hög stress och en låg HRV är kopplad till alla former av ohälsa.

Lär dig mer i denna artikel.

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
    Hitta oss på sociala medier

    Copyright Welledge ©
    web by Marc Neander