logotype

Hjärt, nerv- och stressanalys

Hjärt, nerv- och stressanalys

Den biofeedback jag arbetar mest med är HRV (hjärtfrekvensvariabilitet), d v s hjärt, nerv- och stressanalys. HRV mäter den naturliga variationen av din puls; din puls ser annorlunda ut beroende på vad du gör, vad du tänker på och hur du andas.

Lär dig mer i denna artikel.

HRV läser av ditt nervsystem, huruvida du är i stressaktivering eller återhämtning.

HRV läser alltså inte bara av din pulsrytm, det analyserar också ditt nervsystem på ett objektivt och vetenskapligt sätt. HRV testar nervstimulationen från hjärnan till resten av kroppen. Det autonoma nervsystemet styr ju via hjärnan alla kroppsorgans funktioner; matsmältningen, immunsystemet, hormonaktiviteten, reproduktionen, njurfunktionen, hjärtat och andningen. Genom den dataanalys av hjärtrytmens variation som HRV är, får vi en mätning av det autonoma nervsystemets (ANS) balans. Tänk dig HRV-mätningen som ett ”fönster” vi kan se genom för att se hur ANS arbetar. Input från det parasympatiska nervsystemet (PSN) minskar pulsen och stimulation från det sympatiska nervsystemet (SNS) ökar pulsen.

En hög HRV är en god indikation på att vi är i ett avstressat återhämtningstillstånd där de två delarna av ANS samverkar på ett bra sätt. Låg HRV indikerar att vi är i stress och att den pågående samverkan mellan PSN och SNS försätter oss i ett överaktivt eller underaktivt tillstånd. I det tillståndet är våra möjligheter till återhämtning och läkning mycket låga.

För mig är HRV en måttstock på huruvida en åtgärd som jag satt in fungerar eller inte, eller om jag ska byta ut den till en annan. När vi är sjuka och ingenting stämmer, kan HRV vara ett mycket bra sätt att läsa av vårt systems vitalitet, att få reda på vart vitaliteten försvinner, och att med hjälp av resultatet ta reda på vilken insats som passar oss bäst.

Hur fungerar HRV?

Oftast tänker vi på pulsen som ett fixt värde, t ex att vi har 60 i vilopuls, men det värdet representerar ett medeltal. Som vi sett tidigare varierar pulsen beroende på aktivitet. Inom kine- sisk och indisk traditionell medicin används s k pulsdiagnostik (klinikern mäter din puls genom att hålla två fingrar på din handled, och genom att använda olika hårt tryck för att läsa av olika delar av pulsen). De lägger stor uppmärksamhet på denna naturligt förekommande pulsvariation och använder kunskapen det ger när de sätter diagnoser. Faktum är att om du är känslig nog så skulle du själv märka att det tar olika lång tid mellan två olika hjärtslag. T ex ökar din puls när du andas in och minskar när du andas ut.

När vi mår bra, upplever inre harmoni och har en skön känsla inombords, betyder det oftast att vi har en hög HRV. När vi känner oss oroliga och har en obehagskänsla i bröstet eller magen är det relaterat till en låg HRV. Vi känner oss stres- sade och distraherade när vår andningsrytm och hjärtrytm har blivit alltför olika och inte är i harmoni med varandra. Mest påtagligt är det hos det lilla spädbarnet som börjar gallskrika när dess HRV minskar till följd av något som är stressande och därför splittrar spädbarnets hjärt- och andningsrytm.

Ju mer kapabla till självreglering vi blir desto mer kapabla blir vi att behålla eller återta en god HRV, oberoende sammanhang. Ju lägre HRV vi har desto mer är vi i stress och ju mer tenderar vi att reagera alltför emotionellt.

Att leva ett balanserat liv förutsätter att samverkan mellan ditt nervsystems olika delar fungerar på bästa sätt och att kapaciteten att pendla mellan aktivitet (SN) och vila (PNS) fungerar bra. 

Det är när vår hjärnas alla delar samverkar optimalt som vi kan uttrycka bästa möjliga hälsa och välja det som berikar den allra mest.

Ovan är ett utdrag ur min bok ”Din hälsokälla är Du” som du kan beställa med unik bonus via denna länk

För dig som lider av stressproblematik och har någon eller några av ovan problem, har vi special program som vi sätter samman för dig. Vi börjar med att mäta din förmåga till återhämtning och din stressrespons.
Kontakta oss på info@welledge.se och ange stressprogram. Så bokar vi en tid för dig.

Martin Fransson

Martin Fransson grundade Welledge 2005, med Neurologiskt Baserad Kiropraktik och Biofeedback. Tidigare verksam som kiropraktor i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som: - SOT (Sacro Occipital Technique) där arbetar mycket med skall-, nack- och käkbesvär samt graviditetssmärtor. - NSA (Network Spinal Analysis) - BGI (Bio Geometric Integration). De flesta söker mig för stressproblematik, ofta med smärta i ryggens olika delar. Jag håller ofta föredrag och kurser ute hos företag. 2014 gav jag ut boken "Din hälsokälla är Du". Tveka inte att kontakta mig med eventuella frågor.

Hitta oss på sociala medier