Skip to main content

Bygg din motståndskraft mot stress –Hjärt, nerv- och stressanalys

Den biofeedback jag arbetar mest med på Welledge är b la HRV (hjärtfrekvensvariabilitet), d v s hjärt, nerv- och stressanalys. HRV mäter den naturliga variationen av ditt hjärtas aktivitet; din puls ser annorlunda ut beroende på vad du gör, vad du tänker på och hur du andas.

Din puls variation är en god måttstock på huruvida du är i ett stressat tillstånd eller i återhämtnings tillstånd.

Lär dig mer i denna artikel.

En HRV analys läser alltså inte bara av din pulsrytm, det analyserar också ditt nervsystem på ett objektivt och vetenskapligt sätt. HRV testar nervstimulationen från hjärnan till resten av kroppen. Det autonoma nervsystemet styr via hjärnan alla kroppsorgans funktioner; matsmältningen, immunsystemet, hormonaktiviteten, reproduktionen, njurfunktionen, hjärtat och andningen.

Genom den dataanalys av hjärtrytmens variation som HRV är, får vi en indikation av det autonoma nervsystemets (ANS) balans. Tänk dig HRV-mätningen som ett ”fönster” vi kan se genom för att se hur ANS arbetar. Input från det parasympatiska nervsystemet (PSN) minskar pulsen och stimulation från det sympatiska nervsystemet (SNS) ökar pulsen.

En hög HRV är en god indikation på att vi är i ett avstressat återhämtningstillstånd där de två delarna av ANS samverkar på ett bra sätt. Låg HRV indikerar att vi är i stress och att den pågående samverkan mellan PSN och SNS försätter oss i ett överaktivt eller underaktivt tillstånd. I det tillståndet är våra möjligheter till återhämtning och läkning mycket låga.

För mig är HRV en måttstock på huruvida en åtgärd som jag satt in fungerar eller inte, eller om jag ska byta ut den till en annan. När vi är sjuka och ingenting stämmer, kan HRV vara ett mycket bra sätt att läsa av vårt systems vitalitet, att få reda på vart vitaliteten försvinner, och att med hjälp av resultatet ta reda på vilken insats som passar oss bäst.

Hur fungerar HRV?
Oftast tänker vi på pulsen som ett fixt värde, t ex att vi har 60 i vilopuls, men det värdet representerar ett medeltal. Som vi sett tidigare varierar pulsen beroende på aktivitet. Inom kine- sisk och indisk traditionell medicin används s k pulsdiagnostik (klinikern mäter din puls genom att hålla två fingrar på din handled, och genom att använda olika hårt tryck för att läsa av olika delar av pulsen). De lägger stor uppmärksamhet på denna naturligt förekommande pulsvariation och använder kunskapen det ger när de sätter diagnoser. Faktum är att om du är känslig nog så skulle du själv märka att det tar olika lång tid mellan två olika hjärtslag. T ex ökar din puls när du andas in och minskar när du andas ut.

När vi mår bra, upplever inre harmoni och har en skön känsla inombords, betyder det oftast att vi har en hög HRV. När vi känner oss oroliga och har en obehagskänsla i bröstet eller magen är det relaterat till en låg HRV. Vi känner oss stres- sade och distraherade när vår andningsrytm och hjärtrytm har blivit alltför olika och inte är i harmoni med varandra. Mest påtagligt är det hos det lilla spädbarnet som börjar gallskrika när dess HRV minskar till följd av något som är stressande och därför splittrar spädbarnets hjärt- och andningsrytm.

Ju mer kapabla till självreglering vi blir desto mer kapabla blir vi att behålla eller återta en god HRV, oberoende sammanhang. Ju lägre HRV vi har desto mer är vi i stress och ju mer tenderar vi att reagera alltför emotionellt.

Att leva ett balanserat liv förutsätter att samverkan mellan ditt nervsystems olika delar fungerar på bästa sätt och att kapaciteten att pendla mellan aktivitet (SN) och vila (PNS) fungerar bra. 

Det är när vår hjärnas alla delar samverkar optimalt som vi kan uttrycka bästa möjliga hälsa och välja det som berikar den allra mest. Hjärta och hjärna i ökad harmoni.

Ovan är ett utdrag ur min bok ”Din hälsokälla är Du” som du kan beställa med unik bonus via denna länk

För dig som lider av stressproblematik och har någon eller några av ovan problem, har vi program som vi sätter samman för dig baserat på vår undersökning och mätning av dig.
Vi börjar med att mäta din förmåga till återhämtning och din stressrespons.

Welledge Kiropraktiska program har visat sig ha god effekt för att förbättra HRV och nervsystemets balans.

”Heart rate variability (HRV) is a valid marker of autonomic nervous system evaluation.”

”Chronic decreases in HRV will lead to immune dysfunction”

Kontakta oss på info@welledge.se och ange HRV. Så bokar vi en tid för dig eller boka direkt en konsultation via nedan länk, kom ihåg att ange koden HRV.

Boka tid

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.