Welledge Klubb –WellBalanced & WellEnergised

Vi vill att du ska må så bra som möjligt och vara välbalanserad och ha överskottsenergi för ditt liv. Och vi vill vara din långsiktiga samarbetspart, om du väljer, för att utveckla och förkroppsliga din fulla potential. Därför har vi skapt möjligheten till Wellledge olika månads medlemskap.

För oss på Welledge är det sant att det finns ingen övre gräns för vår inneboende kapacitet till välbefinnande oberoende livsomständigheter. Genom att optimera din hjärnas och övriga kroppens funktion och förmåga att omorganisera på ett uppbyggligt sätt livets olika stressorer, så kan vi förbättra din hälsa på lång sikt, inte bara bli av med akuta symtom och smärta. Att träna hjärnan att självreglera kroppen på ett effektivare mer energieffektivt sätt, tar tid och repetition. Hjärnan och vävnader måste få en realistisk möjlighet att ställa om sig. Och ges möjlighet att använda vardagens stress.

Ge dig själv en chans att läkas på djupet och förändras till det bättre.

Symtomlindring tar för de flesta personer mellan 4-12 besök. Det kan gå fortare vid goda förutsättningar och hög motivation från din sida, men kan även ta längre tid vid mer komplexa problem, större hälsoutmaningar eller låg motivation till förändring. Symtomlindringen är en del i den inledande fasen där din uppbundna energi & information kan omförhandlas till att bidra till ditt liv och vitalitet. Vill du ge kroppen en ärlig chans till läkning och förbättring så går man vidare in i nästa fas, stabilisering där man sedan kan välja att stödja vad man uppnått i en denna fas eller fortsätta utvecklas mot optimal funktion och hälsa i en frodas fas.

För att åstadkomma en effektiv varaktig förändring och stadigt ökande hälsa och välmående rekommenderar vi besök minst var 14:e dag. Därför erbjuder vi fördelaktiga medlemskap i Welledge Klubb –WellBalanced & WellEnergised.

Medlemskap Stabilitet:

 • Kiropraktik 2ggr/ månad, ord pris 1200kr

 • Tillgång till BrainTap vid besöken.

 • Tillgång till att träna SpineGym vid besöken
 • Tillgång till Monokroma ljus & färger vid ett av besöken per månad.
 • Fri entré till Welledge hälsoklasser.

 • Kostnad: 1080kr/ månad med 6 månaders bindningstid, sedan månadsvis löpande betalning.

Medlemskap Frodas (Thrive):

 • Kiropraktik –minimum 8 besök per månad och max 12 besök per månad
  OBS! kan delas av en familj 🙂
 • Tillgång till BrainTap vid besöken.

 • Tillgång till att träna SpineGym vid besöken
 • Tillgång till Monokroma ljus & färger vid ett av besöken per månad.
 • Fri entré till Welledge hälsoklasser
 • Kostnad 4000kr/ månad med 12 månaders bindningtid sedan månadsvis löpande betalning.

 

Alla medlemskap ger 10% rabatt på kommande helg event, kurser och resor.
 
 Vi vill stödja din utveckling för att uppnå nya nivåer av hälsa och välbefinnande, inte bara ”återställa” dig till där du var innan eventuella symtom och sjukdom.
 
Vi önskar dig och dina nära och kära ett leverne fyllt med Welledge, att må bra och vara på topp!

Kontakta oss

Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
Hitta oss på sociala medier

Copyright Welledge ©
web by Marc Neander