Skip to main content

Andningen som hälsobarometer – hålla andan test

En bra och enkel metod som du kan använda som en hälsobarometer är det s k ”breath-holding test”, d v s ett test som mäter hur länge du bekvämt kan hålla andan efter normal inandning och utandning. Testa själv, hur lång tid kan du hålla en naturlig andningspaus? Du ska alltså bara vila efter utandningen (genom att hålla för näsan) och bara göra det så länge det känns bekvämt. Gör detta test morgon och kväll i sängen för att följa din egen hälsostatus. Den ryske läkaren Buteyko och hans medicinska kollegor testade på 1950-talet över 250 000 sovjetiska och ryska patienter med ”breath-holding test”. De fann att följande förhållanden generellt stämde för deras patienter:
  • 1-10 sek: Allvarligt sjuka eller döende patienter, vanligen inlagda på sjukhus.
  • 10-20 sek: Sjuka patienter med hälsoproblem och ofta under daglig medicinering.
  • 20-30 sek: Människor med genomsnittlig hälsa och oftast utan allvarliga kroniska hälsoproblem.
  • 40-60 sek: Mycket god hälsa.
  • Över 60 sek: Perfekt hälsa, kroniska sjukdomar är då praktiskt taget omöjlig.
Observera dock att människor ibland får sämre resultat (mindre än 20 sek), utan att de lider av kroniska sjukdomar. Dessa människor har inte genetiska anlag för kroniska sjukdomar (de har bra gener), men de låga värdena på ”breath-holding test” äventyrar förstås deras hälsa, kondition och livskvalitet. Om du klarar av att hålla andan i:
  • 40 sekunder: Du har en normal andning (med ca 5-7 liter/ min).
  • 20 sekunder: Du andas för två personer, eller två gånger mer än den medicinska normen.
  • 10 sekunder eller mindre: Du andas för minst fyra personer.
Detta är en enkel andnings övning som du kan börja göra för att förbättra dina värden. Den här övningen, som hjälper oss att varva ner, går ut på att man andas ut dubbelt så länge som man andas in. Vi får bättre syreutbyte i cellerna när utandningen är dubbelt så lång. Dessutom lugnar det nervsystemet. Gör denna övning 3-5 minuter om dagen, gärna vid flera tillfällen. Att lägga mer fokus på utandningen – att se till att den är aktiv och att låta inandningen ske av sig självt – är alltså en hörnsten i andningsträning. 1. Sätt dig bekvämt med en upprest hållning. 2. Andas in i tre sekunder 3. Pausa. 4. Andas ut i sex sekunder. 5. Pausa. Att spendera dubbelt så lång tid i vila och återhämtning som i aktivitet är en god princip att ta efter också i livet i stort. Hur många av dygnets timmar lägger du på vila och återhämtning? Komplettera detta med att få din rygg ombesörjd så kommer du märka än större förbättringar. I en studie av kiropraktik effekt på andnings volym fann man ökad lungkapacitet och förbättrad syreupptagning.
Hur vill du att din kropp ska andas? Vad behöver du göra och vara för att tillåta din kropp att andas bättre så att du kan känna dig mer LevAnde?
Ovan är ett utdrag ur min bok –Din hälsokälla är Du, Utveckla dina fem hälsopelare Som du kan beställa via denna länk. Ovan test är en av de mått vi mäter och följer upp för att följa din fysiologis förbättring med kiropraktik. Vill du beställa en tid för en konsultation och få gjort en mer noggrann bedömning av din hälsa och få förslag på åtgärdsplan.  Boka då en tid via ovan länk för att boka tid.

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

  Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.