Skip to main content

Hur fungerar du i relationer? -lär dig om dina fem Anknytningsstilar

En grund för att kunna må bra och ha bra relationer är förmågan att kunna självreglera sig och knyta an till andra på ett sunt sätt. Många idag har utmaningar med sin hälsa och i sina relationer, en förståelse kring olika anknytningsstilar kan göra stor skillnad för att få bättre relationer.

Lär dig mer om de fem olika anknytningsstilarna.

The NeuroAffective Relational Model™ (NARM) är en modell utvecklad utav Laurence Heller. Det är en modell som är mycket praktisk. Den utgår från att bygga resurser och stärka de välorganiserade, funktionella och koherenta delarna inom oss.  Genom att bygga resurser och arbeta varligt med fokus på att stärka det friska.

Grund principer The NeuroAffective Relational Model™ lägger uppmärksamheten på att skapa en funktionell enhet mellan biologisk och psykologisk utveckling.

NARM modellen:

• Integrerar såväl en nervsystems förståelse med en relationell orientering. • Väver in utvecklings skeden kopplat till att öka förmågan att finna resurser och förankra detta med förmågan att självreglera sig själv genom trygg medreglering tillammans med andra. • Utforskar genom verbal och kroppsbaserade responser djup liggande identifieringar som vi tar för att vara vår personlighet.

Inom NARM är utgångspunkten att arbeta simultant med fysiologiska och psykologiska responser hos personer som har varit med om utvecklingstrauma, i syfte att utveckla förmågan och kapaciteten till anknytning och reglering av nervsystemet och hur detta hänger samman med identiteten.

NARM utgår från fyra organiserande principer:

• Stödja anknytning och organisation • Utforska identitet • Utgå från här och nu • Reglera nervsystemet

De fem funktionella utvecklingsstilarna  Det finns fem utvecklingsteman med tillhörande grundresurser som är essentiella för vår förmåga att självreglera och skapa sund anknytning och effektiv medreglering, för att kunna vara närvarande med oss själva och andra här och nu:

• Anknytning. Vi känner att vi hör hemma och har en plats i tillvaron. Vi är i kontakt med vår kropp och våra känslor varigenom vi har en förmåga att vara i närvaro med andra. • Anpassning. Vår förmåga att känna och veta vad vi behöver och tillgodose dessa behov fullt ut. • Tillit. Vi har en inneboende tillit till oss själva och andra. Vi känner oss trygga nog att tillåta oss hälsosamt ömsesidigt beroende med andra. • Självständighet. Vi är kapabla att säga nej och sätta upp sunda gränser mot andra. Vi kan uttrycka vad vi tycker utan att känna skuld eller rädsla. • Kärlek-Sexualitet. Vi kan ha relationer där vi kan integrera att ha ett öppet hjärta med en sund sexualitet.

Utifrån hur väl dessa fem grundbehov är tillgodosedda, upplever vi trygg anknytning med andra och kapacitet att självreglera oss i samvaro med andra. Till den grad dessa behov inte är tillgodosedda, utvecklar vi överlevnadsstilar som syftar till att hantera den upplevda bristen på trygg anknytning med tillhörande dysreglering av nervsystemet.

5NARM

 Ovan är en fri översättning från Dr Laurence Hellers hemsida.

För dig som vill lära dig mer så kan du ta del av mer material här nedan.

Test av din Anknytningsstil Gör gärna detta test för att finna ut din fördelning av de olika anknytningsstilarna

Introduktion till Anknytningstrauma enligt NARM http://welledge.podbean.com/e/forbattra-dina-relationer-lar-dig-om-anknytningstrauma/

—————————————————————

Pauli Marsen och Helena Sandgren som arbetar på Welledge är utbildade och certifierade i NARM och NAT (Neuro Affective Touch). Boka tid med nån av de via welledge.bokadirekt.se

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.