Hur fungerar du i relationer? -lär dig om dina fem Anknytningsstilar

En grund för att kunna må bra och ha bra relationer är förmågan att kunna självreglera sig och knyta an till andra på ett sunt sätt. Många idag har utmaningar med sin hälsa och i sina relationer, en förståelse kring olika anknytningsstilar kan göra stor skillnad för att få bättre relationer.

Lär dig mer om de fem olika anknytningsstilarna.

The NeuroAffective Relational Model™ (NARM) är en modell utvecklad utav Laurence Heller. Det är en modell som är mycket praktisk. Den utgår från att bygga resurser och stärka de välorganiserade, funktionella och koherenta delarna inom oss.  Genom att bygga resurser och arbeta varligt med fokus på att stärka det friska.

Grund principer
The NeuroAffective Relational Model™ lägger uppmärksamheten på att skapa en funktionell enhet mellan biologisk och psykologisk utveckling.

NARM modellen:

• Integrerar såväl en nervsystems förståelse med en relationell orientering.
• Väver in utvecklings skeden kopplat till att öka förmågan att finna resurser och förankra detta med förmågan att självreglera sig själv genom trygg medreglering tillammans med andra.
• Utforskar genom verbal och kroppsbaserade responser djup liggande identifieringar som vi tar för att vara vår personlighet.

Inom NARM är utgångspunkten att arbeta simultant med fysiologiska och psykologiska responser hos personer som har varit med om utvecklingstrauma, i syfte att utveckla förmågan och kapaciteten till anknytning och reglering av nervsystemet och hur detta anger samman med identiteten.

NARM utgår från fyra organiserande principer:

• Stödja anknytning och organisation
• Utforska identitet
• Utgå från här och nu
• Reglera nervsystemet

De fem funktionella utvecklingsstilarna 
Det finns fem utvecklingsteman med tillhörande grundresurser som är essentiella för vår förmåga att självreglera och skapa sund anknytning och effektiv medreglering, för att kunna vara närvarande med oss själva och andra här och nu:

• Anknytning. Vi känner att vi hör hemma och har en plats i tillvaron. Vi är i kontakt med vår kropp och våra känslor varigenom vi har en förmåga att vara i närvaro med andra.
• Anpassning. Vår förmåga att känna och veta vad vi behöver och tillgodose dessa behov fullt ut.
• Tillit. Vi har en inneboende tillit till oss själva och andra. Vi känner oss trygga nog att tillåta oss hälsosamt ömsesidigt beroende med andra.
• Självständighet. Vi är kapabla att säga nej och sätta upp sunda gränser mot andra. Vi kan uttrycka vad vi tycker utan att känna skuld eller rädsla.
• Kärlek-Sexualitet. Vi kan ha relationer där vi kan integrera att ha ett öppet hjärta med en sund sexualitet.

Utifrån hur väl dessa fem grundbehov är tillgodosedda, upplever vi trygg anknytning med andra och kapacitet att självreglera oss i samvaro med andra. Till den grad dessa behov inte är tillgodosedda, utvecklar vi överlevnadsstilar som syftar till att hantera den upplevda bristen på trygg anknytning med tillhörande dysregulering av nervsystemet.

5NARM

 Ovan är en fri översättning från Dr Laurence Hellers hemsida.

För dig som vill lära dig mer och gå på kurs. Så kan du ta del av material här nedan.

Test av din Anknytningsstil
Gör gärna detta test för att finna ut din fördelning av de olika anknytningsstilarna

Introduktion till Anknytningstrauma enligt NARM
http://welledge.podbean.com/e/forbattra-dina-relationer-lar-dig-om-anknytningstrauma/

—————————————————————

ANKNYTNINGSTRAUMA-HELG PÅ WELLEDGE MED PAULI MARSEN

18 – 19 maj 2019

Lördag – söndag, Kl 10-17, varje kurs är på 2 dagar,
Pris: 4.300kr per helg

Vi arbetar med resursbyggande övningar i grupp och två och två för att skapa mer trygghet i nervsystemet. I syfte att öka förmågan till självreglering genom att få medreglering av någon annan. Teori varvas med utforskande av kvardröjande tillstånd och överlevnadsstrategier från utmaningar i tidig anknytning. Helgen ger stöd att omförhandla anknytningsmönster, i syfte att förbättra förmåga att relatera med sig själv och andra.

Har du frågor angående programmet ring Helena på 073-600 28 31, eller emaila till paulibigmedicine@gmail.com

För anmälan till kurs: skriv i ämnesraden: t.ex. ´ANMÄLAN Anknytningstrauma kurs datum….´, samt ditt namn och telefonnummer. Skickas till e-post ovan.

Pauli Marsen har en gedigen utbildning och lång erfarenhet inom området nervsystemsreglering. Han har specialiserat sig på hur nervsystem blir påverkat av tidiga trauman.  Inom området Anknytningstrauma  har han studerat The NeuroAffective Relational Model™ NARM för Laurence Heller och Aline la Pierre. The Resilient Child med Kathy Kain och Stephen Terrell. Developmental trauma med Peter Levine. Läs mer om Pauli här

—————————————————————

Intervjuer med Pauli Marsen om de fem olika typerna av Anknytningstrauma  enligt NARM

Anknytning/Dissociation:
http://youtu.be/f8lLygVkPn4

Anpassningskompromiss:
https://www.youtube.com/watch?v=rBDnpITLxtI

Tillitskompromiss:
http://youtu.be/rYfsZpP6qzY

Autonomi (självständighets) kompromiss:
http://youtu.be/CrX3Kh5oTgw

Sex & intimitets kompromiss:
http://youtu.be/Bz_aYpik27s

Prenumerera på Pauli Bigmedicine nyhetsbrev via denna länk http://eepurl.com/ZlXwD

Varmt välkommen! Pauli Marsen med team


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

Kontakta oss

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
    Hitta oss på sociala medier

    Copyright Welledge ©
    web by Marc Neander