Skip to main content

Använd gruppen till din fördel

Lär dig om hur vi kan använda till vår fördel att vi som flockdjur strävar efter att komma i samklang med varandra och medreglera oss. Det fenomen som kallas entrainment inom Network Care som vi arbetar med på Welledge.

Det finns grundläggande principer du får lära dig i denna video. De ger dig stöd att själv-reglera stress och spänningar som du inte kanske tidigare kommit åt. Vill du lära dig mer så titta på tidigare video och anmäl dig till ett seminarie på Welledge där du får lära dig än mer om hur du kan lära dig reglera spänningar och stress pågen hand och än bättre i grupp. Och anmäl dig gärna till Welledge nyhetsbrev här till sidan och få en serie med lektioner utan kostnad.

Vad som är en spännande observation som jag gjort genom alla år som arbetat i grupp med de som kommer till mig på Welledge är hur får rapporter om hur kan känna att andras Lär dig mer i min bok som du kan läsa mer om och beställa här Lär dig mer på en av våra demokvällar av Welledge koncept. Läs när de är här

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.