Skip to main content

Att ha hälsan är ditt naturliga tillstånd

Hälsa är kroppens naturliga tillstånd och hälsa och läkning är något vi kan välja att stödja. Du kan välja att hjälpa din kropp och ditt system att röra sig mot hälsa, att röra sig mot sitt ursprungliga tillstånd.

strand-och-hjulning

Det några grundpremisser om hälsa jag utgår från:

  • Kroppen är ett självläkande och självreglerande system, organiserat av nervsystemet som eftersträvar balans och därmed hälsa.

  • Allt levande, människosläktet inräknat, består av celler som samverkar i harmoni för att främja hälsa.

  • Våra celler är programmerade för att 100 % av tiden fungera optimalt och skapa hälsa.

  • Det är våra val och vår miljö som avgör om vi förser oss själva med de rätta ingredienserna för hälsa, och om vi gör detta i rätt ordning och i rätt proportioner.

  • Alltså: Hälsa är per definition optimal cellfunktion, styrt av nervsystemet, som så optimalt som möjligt anpassar oss till vår inre och yttre miljö.

    Om vi lägger en cell i en labbskål tillsammans med näring kommer den att röra sig mot näringen. Om vi däremot lägger något giftigt i skålen kommer cellen att röra sig bort från giftet. Den intelligensen är inbyggd i alla dina ca 100 triljoner celler, alla koordinerade av nervsystemet. Kroppens instinkt är alltså att välja det friska och det som vill utvecklas. Om vi vill kan vi både vara del av och påskynda den processen.

Livet anpassar sig ständigt till det tryck som det utsätts för. Om detta sker medvetet eller omedvetet är dock frågan. Det är det trycket, evolutionen, som har lett fram till oss, Homo sapiens sapiens, som betyder ”den som är vis beträffande sin egen vishet”. Homo sapiens sapiens är människan som är medveten om sin egen medvetenhet.

Vi kan idag, menar jag, välja att vara en aktiv del av evolutionen och genom medvetna val bidra till att den når nya, oanade höjder. Vi kan välja att vara just så visa som vi har möjlighet till. Vi kan välja hälsa, och vi kan välja expansion.

Varför är vi då inte i 100% hälsa hela tiden?

Om vi kommer ur balans och inte klarar att anpassa oss uppbyggligt till inre och yttre belastningar uttrycker vår kropp det på några för oss inom kiropraktiken välkända sätt som vi kiropraktorer kallar subluxation. Subluxation är ett samlingsnamn för tre aspekter av hur ditt system gestaltar sig när det är ur balans. Vi kiropraktorer tittar på alla tre för att skapa en förståelse för hur ditt nervsystem och din kropp fungerar tillsammans. De tre aspekterna av subluxation är:

• Energieffektiviteten i ditt system (dyspones).
När du använder mer eller mindre energi än vad situationen kräver.

• Obalans i ditt autonoma nervsystem (dysautonomia).
Dina symtom förstådda utifrån regleringen av ditt autonoma nervsystem.

• Ökad eller minskad rörlighet i leder och muskler (dyskinesia).
När stabiliteten och mobiliteten i din rörelseapparat inte är optimal. Det vi upptäcker och identifierar som stela och ömma leder och muskler vid en undersökning,

Och allt detta yttrar sig sedan i hur vi rör, för och håller oss själva, på alla plan i livet.

Kiropraktik som ett bidrag till förbättrad hälsa

Kiropraktikens fader DD Palmers motto för det han gjorde var ”Förena kroppen med själen”, och det sker till stor del när vi ger varandra beröring med rätt intention. 

En kiropraktor är utbildad att identifiera subluxationsmönster och på att assistera ditt system till självreglering av dessa mönster. Kapaciteten att självreglera nervsystemet är ovärderlig för det vi kallar stressuthållighet (populärt används i dag engelskans resilience) och läkning.

Det var detta underbara – att vi har möjligheten att självreglera oss och därmed återta energin som gått åt i kamp eller flykt – som gjorde att jag valde den form av kiropraktik jag i dag arbetar med. Det jag gör är att via rätt sinnesstimulering, främst specifik rörelse och beröring men även syn- och hörselstimulering, väcka kapaciteten att reglera kvarhållna stressresponser. Och att samtidigt öka förmågan i dig att hantera livets olika belastningar.

Rätt beröring på rätt ställen, hjälper en kropp som sitter fast i stress och försvar att skifta tillbaka till tillstånd av trygghet, avspänning, tillväxt och, allra främst, till fri, tillgänglig energi som leder till läkning och utveckling.

Gud bor i ett välreglerat nervsystem. – Peter Levine

Den här sortens beröring på rätt kontaktpunkter stöder hjärnan och kroppen att utveckla nya strategier för att självreglera sina spänningar. Det gör så att dessa områden förvandlas från försvar till trygghet och tillväxt. Detta gör att vi blir allt bättre på att effektivare anpassa oss till stress.

Genom att lätt beröra en tillgångszon, som jag som kiropraktor är tränad att identifiera, (som fungerar som en port till att låta oss ”tappa in” i våra resurser för självreglering) påminns den högre delen av vår hjärna om ett område som den inte var uppmärksam på. Den kan då reglera spänningen i området så att den uppbundna energin blir tillgänglig och användas till annat. 

När man tar kontakt med de här zonerna, på rätt sätt, släpper kroppen sitt försvar och vi inser att vi är trygga. Hjärnan lär sig nya strategier: Plötsligt fördjupas andningen, spänning släpper från axlar och rygg. En önskan om att vilja röra på sig och sträcka ut kroppen kan dyka upp. Över tid utvecklas nya strategier för att andas och röra på sig, samt för att korrigera spänning och ackumulerad stress.

Dessa strategier är alla tecken på att ett lättare skifte skett från försvar till trygghet, och att snabbare anpassning till stress och förändring inträtt, vilket understödjer tillväxt framför försvar. Då kan vi ha framgång i allt fler sammanhang, även i sådana som tidigare utlöste försvar i onödan.

 

Ovan text är ett utdrag ur min bok Din hälsokälla är Du – utveckla dina fem hälsopelare 
Och bli gladare, vitalare och mer LevAnde


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.