Skip to main content

Utveckla din Avslappningsreflex

Precis som det finns en stressrespons som gör att vi klarar av utmaningar och eventuella faror så finns det även en avslappningsrespons så vi kan komma ner i varv och återhämta oss och läka snabbare. Lär dig hur att träna den i denna video.

Avslappningsresponsen är ett fysiskt tillstånd av djup vila som förändrar de fysiska och känslomässiga reaktionerna på stress och en motvikt till ”kämpa eller fly” responsen på stress.

Avslappningsresponsen är det tillståndet av upplevd säkerhet som förbättrar vår förmåga att själv-reglera och göra kloka beslut, återhämta oss och läkningen optimeras.

Dr Herbert Benson myntade begreppet ” The Relaxation response” som en motvikt till ”the fight-and flight response”.

Den första publicerade studien om meditation där Avslappningsresponsen definierades var av Dr. Benson: och Dr. Robert Keith Wallace 1971, ”A wakeful hypometabolic fysiologic state” i American Journal of Physiology

Om du vill boka en tid för en konsultation för att få hjälp med dina stressrelaterade besvär.
Klicka på nedan bild.

Boka tid


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.