Skip to main content

Beröring – en ”rörelse-väg” till läkning

Något som ligger nära rörelse är be-röring. Kraften i beröring har man vetat om i alla tider, och särskilt mycket har kommit fram under de senaste årens forskning. Mycket forskning, inte minst här i Sverige, har t ex visat på effekten av lätt beröring för att lugna våra nervsystem. Kiropraktikens fader DD Palmers motto för det han gjorde var ”Förena kroppen med själen”, och det sker till stor del när vi ger varandra beröring. Har du någonsin varit i samma rum som någon du var sexuellt attraherad av? När denne någon berör en erogen zon smälter alla dagens bekymmer undan, ditt sinne blir blankt och du fylls av välbehag. Vi vet ju hur vi alla bär på områden som håller högre spänning än vad situationen kräver, områden som över tid kan göra ont, värka och göra oss stela. Lika viktigt som det är att hitta och reglera dessa områden, lika viktigt är det att vi ökar vår förmåga att hitta de områden där vi känner oss hela och trygga, områden som är resurser för oss. Dessa källor till trygghet är ”helogena” zoner, de är tillgångszoner kopplade till helhet och hälsa. Beröring på de här områdena får balanserande effekter på din hjärna, din ryggrad och ditt nervsystem. Det är det vi arbetar med på Welledge, en form av Kiropraktik som kallas Network Spinal Analysis. Upplevelsen av ett spänt område i ryggen kan bero på att det området är låst i försvar. Energi är upplåst och alltså inte tillgängligt för att leva, den är investerad i att skydda oss från upplevd fara, för att överleva. Rätt beröring hjälper en kropp som sitter fast i stress och försvarshållning att, via kontakt med tillgångszonerna, skifta tillbaka till tillstånd av trygghet, avspänning, tillväxt och, allra främst, till fri, tillgänglig energi som leder till läkning och utveckling. Den här sortens beröring på rätt kontaktpunkter stöder hjärnan och kroppen att utveckla nya strategier för att självreglera sina spänningar. Det gör så att dessa områden förvandlas från försvar till trygghet och tillväxt. Detta gör att vi blir allt bättre på att effektivare anpassa oss till stress.
Så hur går det till när en så lätt beröring gör så stor skillnad för vår hälsa och vårt välbefinnande? Genom att lätt beröra en tillgångszon (som fungerar som en port till att låta oss ”tappa in” i våra resurser för självreglering) påminns den högre delen av vår hjärna om ett område som den inte var uppmärksam på. Den kan då reglera spänningen i området så att den upp- bundna energin blir tillgänglig och användas till annat. När man tar kontakt med de här zonerna – precis som när en erogen zon blir berörd – släpper kroppen sitt försvar och vi inser att vi är trygga. Hjärnan lär sig nya strategier: Plötsligt fördjupas andningen, spänning släpper från axlar och rygg. En önskan om att vilja röra på sig och sträcka ut kroppen kan dyka upp. Över tid utvecklas nya strategier för att andas och röra på sig, samt för att korrigera spänning. Dessa strategier är alla tecken på att ett lättare skifte skett från försvar till trygghet, och att snabbare anpassning till stress och förändring inträtt, vilket understödjer tillväxt framför försvar. Då kan vi ha framgång i allt fler sammanhang, även i sådana som tidigare utlöste försvar i onödan. Ovan artikel är ett utdrag ur min bok ”Din hälsokälla är Du”, läs mer här  boken_bild_avatar

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.