Skip to main content

Bygg upp din kapacitet till lycka och motståndskraft mot stress

Jag tror inte det finns någon person som inte upplever de negativa effekterna av stress från tid till annan. Vissa hanterar emellertid stress mer effektivt, eller återhämtar sig från stressiga händelser snabbare än andra. Vissa är kroniskt stressade och faller lätt in i strategier som ångest, ilska, depression, överväldigande, ledsenhet, spänningar med smärta och många andra typer av symtom. Effektiv stresshantering och känslomässig reglering beror på förmågan att flexibelt anpassa sitt fysiologiska gensvar till en förändrad miljö. Denna flexibilitet kallas även motståndskraft (resilience) och kan mätas via hjärtfrekvensvariation (HRV). Lär dig i denna artikel hur du mäter din motståndskraft mot stress och hur du tränar upp din kapacitet till att må bra genom ökad motståndskraft samt effektivare återhämtning från stress. Jag är övertygad om att vi alla vill må bra och vara på topp i alla livets olika skeden och kunna ge vårt bästa och njuta av tillvaron till max.  Hur mår vi då? Detta är några kännetecken som utmärker när vi är på tio i topp: Lycklig och mår bra, livs lust, starkt immunsystem (läker snabbt), snabb återhämtning, positiv attityd, Aktiv livsstil, hög stresskontroll, fokuserad och närvarande, frisk, ”ungdomlig”, flexibel och socialt engagerad. Vem vill inte ha det?…. Vad behöver vi ha på plats för att öka våra chanser för mer av det? En bra förutsättning är att vi har en god balans i vårt nervsystem och hur väl det svarar an på olika situationer vi möter. Om vår hjärna och nervsystem är ur balans minskar våra chanser för att må bra. Vi har kort och gott låg motståndskraft mot stress. Vi kan träna och mäta vårt nervsystems förmåga att vara i de nödvändiga tillstånden, du kommer snart veta hur. Komihåg att stress kan definieras som belastningar (fysiska, emotionella, mentala, psykosocial och själsliga) som kräver vår fysiologi svarar an (vår stress respons) på ett sätt som gör att vi anpassar oss på ett uppbyggligt sätt för vårt hälsa. Det vi kallar stress är där för att vi skall kunna möta tillvarons förändringar på ett flexibelt och utvecklande sätt, så vi går starkare ut varje stress vi möter. Hur ser då ett flexibelt motståndskraftigt system mot stress ut som frodas? Ett flexibelt nervsystem har några mätbara komponenter, här tar jag upp två: * Balans mellan sympatiska (vår inre gas, arousal system, ”fight & flight”) och parasympatiska (”rest & digest”, feed & breed”) grenar i det autonoma nervsystemet vilket kan mätas med b la hjärtfrekvensvariation (HRV). * Kapaciteten och möjligheten att bära olika elektriska impulser i hela kroppen, så kallade kraftnivåer i nervsystemet och HRV mätningen. * Balans och god samverkan mellan hjärnans olika delar och dess koordination av övriga kroppens olika system, vilket kan mätas med EEG (hjärnans elektriska aktivitet). Här på Welledge mäter vi detta med vår utrustning och olika tester (vårt främsta kan du läsa mer om här). Vi mäter dessa 2 grenar i det autonoma nervsystemet via balansen på HRV:s två aspekter; LF (Sympatisk / kamp eller flykt) och HF (Parasympatisk / vila, läkning och matsmältning). Medan en hälsosam balans mellan LF och HF-effekten är ett förhållande mellan 1: 1 och 2: 1, finner många kunder att deras LF-respons är konsekvent 5x, 10x och till och med 20x större än deras HF-svar! Dessa avläsningar indikerar kronisk stress. Det goda nyheterna är …. … att kan träna sitt nervsystem att öka sitt HRV (och resiliency) och mäta sina framsteg via HRV. Nerven som styr lugn och ro responsen och graden av återhämtning är Vagusnerven. Det är den kranialnerv som kontrollerar hjärtats parasympatiska innervering och verkar för att sänka hjärtfrekvensen. Vagal innervation påverkar HRV och därför är HRV en god indikation på ”Vagal Tone” Ju högre HRV, desto starkare är Vagustonen. Högre HRV är en indikation på en individs förmåga att ”motverka stress” genom att medla den sympatiska kontrollen över nervsystemet och hjärtfrekvensen. Så här höjer du din Vaguston…
  1. Blunda och slappna av i ansiktet, låt dig själv le och le mot dina inre organ.
  2. Lägg märke till din andning och börja förlänga din utandning så du känner att det känns lugnare inombords. Din utandning för vara 2-3 gånger längre än din inandning.
  3. Fokusera din uppmärksamhet på det som känns bra och skönt inombords.
  4. Vad kan du vara tacksam för just nu i din kropp och i ditt liv. Håll det i din uppmärksamhet.
Ta denna typen av minipauser flera gånger om dagen. Ju längre stund du gör de dess mer effekt skördar du. Det räcker bok med några minuter för att saker skall skifta till det bättre för de allra flesta. För att förstärka och effektivare uppnå önskade tillstånd… Din hjärna i välbefinnande och återhämtning De flesta vet att en EEG mäter olika frekvenser av elektrisk hjärnaktivitet. Alfa hjärnfrekvenser är associerade med avslappning, fokus och koncentration och förbättrad inlärningsförmåga; Theta frekvenser med drömlös sömn, kreativitet och visionär meditationsupplevelser; och Deltafrekvenser med djup sömn, tillgång till det omedvetna sinnet och karisma och övertygelse. Man tror att när hjärnan är i tillstånd där dessa hjärnvågsmönster genereras, vanligtvis endast under sömnen hos de flesta, repareras nervsystemet och kroppen och återhämtar sig från tidigare stress. Tyvärr befinner sig många allt för korta perioder till och med under sömn i dessa nödvändiga tillstånd, vilket leder till kroniska stress tillstånd med påföljande hälsoeffekter. Vi kan dock skifta detta så att vår hjärna befinner sig oftare och mer effektivt i dessa tillstånd och vi till det har en högre HRV. BrainTap är en av de saker vi använder för att förbättra HRV och försätta hjärnan i de tillstånd som främjar hälsa och välbefinnande i kombination med kiropraktik. BrainTap innehåller olika program b la stresshanteringsprogram, som med hjälp av hypnotiskaguidningar, specialdesignat ljud och ljus skapar balans i vår hjärna och nervsystem BrainTap träning är ett effektivt sätt att komma ner i varv, hantera smärta och stress såväl som arbeta med olika prestation och hälsomål. 20 minuter med BrainTap glasögonen kan motsvara ca tre – fyra timmars sömn. Brain Tap kan användas oavsett ålder, i hemmet, idrottshallen eller på arbetsplatsen. Välkommen in till oss, för att uppleva effekten! I ett nötskal och tips… * Varje person har stress * Kronisk stress kan leda till allvarliga hälsoproblem som kronisk smärta, utbrändhet, hjärtsjukdomar, högt blodtryck, ångest, depression och andra sjukdomar * HRV är förknippad med nervsystemets flexibilitet * En hög HRV är en indikation på ett hälsosamt fjädrande nervsystem som kan hantera en mängd olika situationer * Biofeedback och Meditation har vetenskapligt bevisats att minska stress, ångest och öka känslomässigt välbefinnande * BrainTap sessioner accelererar dramatiskt fördelarna med meditation. Kom in till Welledge för att testa full utrustning med vägledning eller Testa BrainTap sessioner mot stress gratis i 7-dagar.  * Mät din egna HRV och följ din utveckling med SweetbeatLife app För dig som vill ha mer… Kom in till oss på Welledge och mät din förmåga att försätta din fysiologi i de tillstånd som främjar att du är tio i topp där vi mäter: * Din HRV och EEG mer noggrant så kan ge dig en rekommendation för hur du kan förbättra din motståndskraft mot stress. * Hållningen analyseras, ryggradens funktion och din balans undersöks av kiropraktor, eftersom dessa  speglar våra resurser för att vara på topp. Boka tid här Boka tid Lär dig fler sätt att varva ner: Fyra saker du kan göra för att varva ner effektivare Lär dig stresshanterings tips Program –Från stressad till lugn på 12-veckor

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.