Skip to main content

Hur det lilla gör stor skillnad i hur du mår

Det lilla som gör den stora skillnaden.

Vi vet ju hur vi alla bär på områden som håller högre spänning än vad situationen kräver, områden som över tid kan göra ont, värka och göra oss stela. Lika viktigt som det är att hitta och reglera dessa områden, lika viktigt är det att vi ökar vår förmåga att hitta de områden där vi känner oss hela och trygga, områden som är resurser för oss.

Dessa källor till trygghet är ”helogena” zoner, de är tillgångszoner kopplade till helhet och hälsa. Beröring på de här områdena får balanserande effekter på din hjärna, din ryggrad och ditt nervsystem.

Upplevelsen av ett spänt område i ryggen kan bero på att det området är låst i försvar. Energi är upplåst och alltså inte tillgängligt för att leva, den är investerad i att skydda oss från upplevd fara, för att överleva. Rätt beröring hjälper en kropp som sitter fast i stress och försvarshållning att, via kontakt med tillgångszonerna, skifta tillbaka till tillstånd av trygghet, avspänning, tillväxt och, allra främst, till fri, tillgänglig energi som leder till läkning och utveckling.

Den här sortens beröring på rätt kontaktpunkter stödjer hjärnan och kroppen att utveckla nya strategier för att självreglera sina spänningar. Det gör så att dessa områden förvandlas från försvar till trygghet och tillväxt. Detta gör att vi blir allt bättre på att effektivare anpassa oss till stress.

Kiropraktorer med vidareutbildning i Kiropraktorsystemet Network Spinal Analysis som vi är certifierade i på Welledge har just kompetensen att hitta och arbeta med dina ”helogena” zoner.

 

Så hur kan en så lätt beröring gör så stor skillnad för vår hälsa och vårt välbefinnande?

Genom att lätt beröra en tillgångszon (som fungerar som en port till att låta oss ”tappa in” i våra resurser för självreglering) påminns den högre delen av vår hjärna om ett område som den inte var uppmärksam på. Den kan då reglera spänningen i området så att den uppbundna energin blir tillgänglig och användas till annat.

Vi ser tecken på att ett lättare skifte skett från försvar till trygghet, och att snabbare anpassning till stress och förändring inträtt, vilket understödjer tillväxt framför försvar. Då kan vi ha framgång i allt fler sammanhang, även i sådana som tidigare utlöste försvar i onödan.

Nedan video är en bra illustration på hur det lilla kan göra stor skillnad, särskilt när det förstärks

Tänk vad som blir effekten av det lilla som förstärks 29 gånger!!!

Det lilla som gör den stora skillnaden är det som är grunden i det vi gör när vi arbetar på Welledge.

Och det är det som kiropraktiken har som fundament. Nedan följer Kiropraktikens utvecklares tankar…

B.J. Palmer, “THE BIG IDEA”

A slip on the snowy sidewalk, in winter, is a SMALL thing. It happens to millions. A fall from a ladder, in the summer, is a SMALL thing. That also happens to millions. The slip or fall produces a subluxation. The subluxation is a SMALL thing. The subluxation produces pressure on a nerve. That pressure is a SMALL thing. The pressure cuts off the flow of mental impulses. That decreased flowing is a SMALL thing. That decreased flowing produces a dis-eased body and brain. That is a BIG thing to that man. Multiply that sick man by a thousand, and you control the physical and mental welfare of a city. Multiply that man by a million and you shape the physical and mental destiny of a State. Multiply that man by one hundred thirty million, and you forecast and can prophesy the physical and mental status of a nation.

Now comes a man. Any one man is a SMALL thing. This man gives an adjustment. The adjustment is a SMALL thing. The adjustment replaces the subluxation. That is a SMALL thing. The adjusted subluxation releases pressure upon nerves. That is a SMALL thing. The released pressure restores health to a man. That is a BIG thing to that man. Multiply that well man by a thousand, and you step up physical and mental welfare of a city. Multiply that well man by a million, and you increase the efficiency of a State. Multiply that well man by one hundred thirty million, and you have produced a healthy, wealthy, and better race for posterity. So adjustment of the subluxation, to release pressure upon nerves, to restore mental impulse flow, to restore health, is BIG enough to rebuild thoughts and actions of the world.

The idea that knows cause, that can correct cause of dis-ease, is one of the biggest ideas known. Without it, nations fall;  with it, nations rise.

The idea is the BIGGEST I know of.

~Dr. B.J. Palmer


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.