Din inställning skapar den förändring du väljer

Vi ska undersöka hur vi genom att ställa frågor kan skifta våra presuppositioner (våra på förhand gjorda antaganden) för att ge oss ökad frihet. Att må bra eller inte må bra är inte frågan, det är hur vi förhåller oss till hur vi mår som gör skillnaden till hur väl vi klarar livets skiftande känslor och tankar.
Börja med att ställa dig följande frågor innan du går vidare: • Vilka tillstånd vill du ha mer utav i ditt liv? • Vilken värdegrund tjänar dig att uppnå de? För att tydliggöra detta, studera nedanstående frågor och koncept och undersök vad som passar för dig att använda. Att själv välja sina sanningar, vad väljer du? Om det är så att jag upplever livet som allt annat än lätt, glädjerikt och härligt, och om det fortgår över tid och jag egentligen vill något annat, beror det troligen på att det är något jag inte kan vara öppen för eller medveten om. Hade jag varit det hade jag kunnat välja annorlunda. Vad är det då som jag gjort så sant, att om jag släppte taget om det skulle jag få tillgång till mitt grundtillstånd av lätthet, glädje och härlighet oberoende omständigheter? Det är värt att stämma av huruvida det är saker som gör igen och igen som i sanning inte känner vill göra. Känslan är inte med. Och om det är saker som vill göra som väljer att inte göra som egentligen borde göra. Där känslan är med. När vi inte har samstämmighet mellan det vi gör och det vi känner så leder det över tid till lidande och att vi mår dåligt.
Har du någon gång varit med om något som du tyckte, när du var mitt upp i det, var det jobbigaste du varit med om, men när du såg tillbaka på det insåg att det kanske var en av de mest lärorika erfarenheter du gjort? Något du inte skulle vilja byta ut mot något annat i världen? För mig har det vid upprepade tillfällen visat sig vara precis så. Jag ger ofta exemplet när jag själv kände att jag inte kunde fortsätta arbeta som jag gjorde i min gamla verksamhet som kiropraktor. Det berodde inte på att verksamheten inte var bra, utan på att jag visste att jag kunde erbjuda något annat. Något som låg mig varmare om hjärtat eftersom det gett mig själv så mycket mer. Något där det var större samstämmighet mellan vad jag kände och det jag gjorde. Det var då jag skapade Welledge. Det är delar av detta som jag delar med mig av i min bok. För mig blev det sant att jag lider bara när det är ett gap mellan det liv jag lever och det liv jag tror att jag är ämnad att leva. Genom att ställa frågor till mig själv kan jag överbrygga det gapet. Jag kan i frågan utforska om olika idéer är sanna eller inte. Frågan kan visa mig hur jag skapar samstämmighet så att det jag är, gör och skickar ut i verkligheten är i samklang med hela mig. Jag tror att allt i livet kommer till oss med lätthet, glädje och härlighet. När vi upplever att så inte är fallet, att livet tvärtom bjuder på motgångar och motstånd, kan vi ställa oss frågan Vad är det jag inte är villig att ta emot just nu? Att fullt ut känna efter i stunden vad som är sant för just dig. Att se på livet som något som kommer till oss med lätthet innebär inte att livet inte kan kännas tufft, ensamt och hopplöst. Men den bästa frågan då är enligt mig Vad är det som är helt rätt med detta? Och Hur blir det bättre än så här?
Din inställning skapar förändring Hur vi väljer att förhålla oss till det vi upplever är det som skapar förändring. Detta är en livsnyckel som återkommer i otaliga vishetstraditioner. Låt oss därför utforska några förhållningssätt som kan hjälpa dig skifta din inställning till olika saker i ditt liv. Det finns två sätt att leva ditt liv. Antingen med inställningen att ingenting är ett mirakel, eller med inställningen att allting är ett mirakel. – Albert Einstein
  1. Ett perspektiv som främjar ett tillstånd av tillåtande gentemot sig själv och andra är att tänka Det är en intressant synpunkt eller Det är intressant att jag har den här intressanta synpunkten om…. Detta skapar en tillåtande inställning till det som är utan att man blir dömande. Dömande begränsar våra möjligheter att ta emot det livet bjuder.
  2. För att i slutet av dagen lämna allt som gjorts bakom dig och skapa en känsla av expansion kan du säga Allt som jag trodde jag var idag och som jag har skapat idag ger jag nu upp och släpper taget om och Allt som mina relationer gav upphov till idag ger jag nu upp och Allt som mitt arbete gav och förde med sig ger jag nu upp.
Att släppa alla idéer om hur saker är och inte är öppnar upp för möjligheter som annars skulle vara otillgängliga. Den vackraste erfarenhet vi kan ha är den mystiska. Det är den grundläggande känslan som står att finna i all sann konsts och innovations ursprung. – Albert Einstein
Ovan är ett utdrag ur min bok ”Din hälsokälla är Du” som du kan beställa just nu via denna länk

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.
    Hitta oss på sociala medier

    Copyright Welledge ©
    web by Marc Neander