Skip to main content

Dina ryggbesvär en källa till en bättre hälsa

Orsaken till vår ohälsa

Stress ger Subluxationer som resulterar i symtom och ohälsa. Låt oss förklara vad vi menar. Vill vi komma i balans krävs det att vi tar hand om oss själva. Vi behöver omvårdnad. Och det som behöver vårdas är vårt nervsystem. Nervsystemet är grunden till vårt välmående. Det är i vårt nervsystem våra erfarenheter lagras, och det är dit vi ska gå när vi vill omförhandla det vi lärt oss, tagit för givet, och skapa något nytt. Det är nervsystemet som behöver omskolas om vi vill frigöra oss från stress, nå balans och skapa hälsa. 

Lär dig hur din ryggradsfunktion kan vara en källa till hur du mår.

Subluxationer

 Om vi kommer ur balans och inte klarar att anpassa oss till den stress vi utsätts för, uttrycker vår kropp det på några för oss inom kiropraktiken välkända sätt som vi kiropraktorer kallar subluxation. Subluxation är ett samlingsnamn för tre aspekter av hur ditt system gestaltar sig när det är ur balans. Vi kiropraktorer tittar på alla tre för att skapa en förståelse för hur ditt nervsystem och din kropp fungerar tillsammans. De tre aspekterna av subluxation är:

Energi ineffektivitet i ditt system (dyspones). När du använder mer eller mindre energi än vad situationen kräver t ex ligger med spända muskler trots att du borde vara avspänd. Ett annat exempel är när du står på två vågar med ett ben på vardera och lägger mer vikt på ena sidan trots att du tror att du står i balans. Du kan testa det genom att att gå med häl till tå som om du gick på lina medan du blundar.
Obalans i ditt autonoma nervsystem (dysautonomia). Dina symtom förstådda utifrån regleringen av ditt autonoma nervsystem. Varje symtom kan förstås utifrån en förståelse av om ditt nervsystem fungerar överaktivt eller underaktivt. Så fort har något av nedan symtom i stressbarometern som ett kroniskt symtom.
Ökad eller minskad rörlighet i leder och muskler (dyskinesia). De platser som ömmar och är stela när vi undersöker ryggen, tillföljd av att ryggen håller mer spänning än nödvändigt.

En subluxtion kan även beskrivas som ett område med ”nedsatt ljus” (sub=under, lux=ljus dvs mindre ljus). När flödet av information hämmas mellan hjärnan och övriga kroppen så kan vi betrakta det som att det är mindre upplyst för våra system att samverka på bästa sätt. Informationen som skall flöda i nervtrådarna störningsfritt precis som datan i en fiberoptisk kabel (ljuskabel), är påverkad.

En subluxation uppstår när vi kommer ur balans och inte klarar att anpassa oss och återgå till balans i förhållande till den stress vi exponerats för.

Hur reagerar då kroppen fysiologiskt vid en stressrespons? Titta på stressbarometern, åkommorna där är ett resultat av en bibehållen kronisk stressrespons av de annars normala kortvariga fysiologiska responserna vid stressanpassning.

I fastlåst stressfysiologi är hälsa och läkande sällan möjligt och vår livskvalitet och vårt välbefinnande minskar drastiskt. Enligt många stressforskare är bibehållen stressrespons skälet till så mycket som 95 % av all ohälsa. 

Som kiropraktorer har vi en förståelse för relationen mellan vår ryggradsfunktion, stress och vår hälsa.

Kiropraktikens premisser: 

1. Ditt nervsystem (hjärnan, ryggmärgen och nerverna) kontrollerar och koordinerar allt i kroppen och sinnet. 

2. När ditt nervsystem fungerar obehindrat och utan störning, är din kropp, till 100%, koordinerad, självläkande, självreglerande och hälsosam. 

3. När det finns subluxationer (störningar på nervsystemet) som hämmar nervsignalerna (som störning på din mobil) fungerar du inte till 100%, och din hälsa och välbefinnande blir nedsatt. 

4. Subluxationer orsakas av vår oförmåga att anpassa oss konstruktivt till livets tre stora stressfaktorer; kemisk, mental och fysisk stress. 

5. Om subluxationer inte blir reglerade har det en nedsättande effekt på vår hälsa och välbefinnande, vilket i förlängningen leder till funktionsstörningar, nedbrytning och sjukdomar. 

6. Ett av våra mål är att hitta subluxationer och assistera ditt nervsystem att självreglera dem och orsaken till dem så att du kan börja läka dig själv på alla plan. 

7. Kiropraktorer är utbildade att hitta och korrigera subluxationer. 

Nedan bild är på inga sätt nån absolut sanning, utan ger en indikation om möjliga samband. Relaterat till hur ryggraden och nervsystemets funktion samverkar.

Subluxationskarta

Verktyg för egen kraft 

Om du frågar människor vad kiropraktorers primära uppgift är, så svarar de flesta; ”fixa dåliga ryggar eller ta bort ryggsmärta”. Och visst, det kan vara en effekt av en kiropraktisk behandling. Det som många missar är att en kiropraktisk livsstil innebär så mycket mer. Målet med en kiropraktisk livsstil är helt enkelt att du skall få en långsiktigt god hälsa istället för att vara beroende av återkommande punktinsatser för att få bukt med symptom som skapas av en ohälsosam livsstil.

Vi har valt att fokusera oss på Welledge på Kiropraktor systemet Network Spinal Analysis (NSA) för att förflytta dig och din kropp från nuvarande grad av stress och obalans, där läkning är svår, till balans och tillväxtfysiologi, där läkning kan ske med större lätthet och effektivitet.

Kiropraktor systemet vi arbetar utifrån

Ett annorlunda perspektiv vi har, kontra det mesta annat där ute som du kan testa, är att vi även fokuserar på det som fungerar bra och stärker och utvecklar det friska och vitala, så att dina subluxationer kan självreglera sig..

Vi använder oss av mjuka specifika justeringar, kontakter med lätt beröring, utanpå dina kläder, längs din ryggrad som leder till förbättrad kommunikation mellan din hjärna och resten av din kropp och möjliggör nya strategier. Ditt nervsystem lär sig något nytt, därför ser vi det mer som en träning och omskolning mer än en behandling (som vill främst återställa).

Våra justeringar hjälper kroppen som sitter fast i stress och försvarshållning att, via specifika kontakter på tillgångszonerna, ankra tillbaka till tillstånd av trygghet, avspänning, tillväxt och allra främst till fri, tillgänglig, energi för läkning och utveckling.

Hjärnan och kroppen stödjs med hjälp av de här kontakterna för att utveckla nya strategier för självreglering av sina spänningar; att förflytta sig från försvar till trygghet och att allt effektivare anpassa sig till stress för att lättare skifta från försvar till tillväxt. 

Så hur kan en så lätt beröring göra en så stor skillnad för vår hälsa och vårt välbefinnande? 

Genom att lätt kontakta en tillgångszon för ett ögonblick, påminns den högre delen av vår hjärna om ett område som den inte var uppmärksam på och kan då reglera spänningen i området så att den uppbundna energin blir tillgänglig.

Man tar kontakt med dessa zoner – med specifika lätta kontakter – då släpper kroppen sitt försvar och vi inser att vi är trygga. Hjärnan lär sig nya strategier. Plötsligt fördjupas andningen, spänning släpper från axlar och rygg. En önskan om att vilja röra på sig och sträcka ut kroppen kan dyka upp. 

Över tid utvecklas nya strategier för att andas och röra på sig samt korrigera spänning, genom de olika nivåerna vi arbetar.

De är alla tecken på en lättare skiftning från försvar till trygghet och snabbare anpassning till stress och förändring, vilket understödjer tillväxt framför försvar. Då kan vi ha framgång i allt fler sammanhang, även i sådana som tidigare utlöste försvar i onödan. 

Fenomenet som sker när kroppen självreglerar sig utifrån att det så att säga stäms till de områden som fungerar bra, kallas en entrainment. Det är samma fenomen som gör att fåglar flyger i flock, fiskar simmar i stim. Vi vill främja att vår biologi modellerar och stämmer sig till de områden som har de kvalitéer som vill utveckla mer utav, så som avspändhet och rörlighet med tillhörande lugn och vitalitet. Precis som i övriga livet där vi vill lära oss från de som är duktiga på något. 

Forskning indikerar:

”NSA har direkt effekt på självupplevd hälsa, välbefinnade och livskvalitet (wellness). Forskning har visat att denna effekt är dubbelt så stor som den som kommer av en hälsosam livsstil (motion, riskundvikande, optimala kostval). Network har också en stor indirekt effekt på välbefinnandet, genom att den främjar hälsosamma livsstilsval.” 

RH Blanks PH D. Department of Anatomy and Neurobiology University of California Irvine 

För dig som lider av stressproblematik och har någon eller några av ovan problem. Låt oss undersöka dig för att se om vi kan hjälpa dig med dina hälsoutmaningar. Kontakta oss på info@welledge.se och ange stressprogram. 
Så bokar vi en tid för dig eller klicka å nedan och boka direkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela gärna denna artikel vidare till de du känner som behöver oss.

Lär dig mer i  videon i nedan länk.

 


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.