Skip to main content

Bli friskare genom att förbättra ditt vattenintag

Våra fem hälsopelare för ett långt och friskt liv är så enkla att de lätt förbigås. Särskilt om de inte appliceras på rätt sätt. I denna artikel tittat vi på effekten på vår hälsa av vårt vattenintag.

Dricker du tillräckligt med vatten för din kropps hälsa?

Enligt läkaren Dr. F. Batmanghelidj i sin bok ”Din kropp skriker efter vatten”, så kan många av våra välfärdssjukdomar så som ryggsmärta, ledvärk, högt blodtryck, astma, allergier, magsmärtor, depression, övervikt och sömnbesvär tillskrivas till stora delar att vi intar för lite vatten, fel proportioner av närsalter och aminosyror, samt för lite rörelse i förhållande till vår livsstil.

Genom att dricka rent vatten i tillräckliga mängder och på rätt sätt med ett balanserat salt och näringsintag kan de flesta sjukdomssymtom reverseras enligt honom. Faktum är att de flesta av ovan sjukdomar kan ses som resultatet av långvarig uttorkning och de anpassningar kroppen då sätter in för att klara av sina viktigaste funktioner. Att betrakta många av våra symtom som tecken på kronisk uttorkning ger ett annat perspektiv. 

Inom kiropraktiken tittar vi till tre källor till minskad hälsa, det är fysiska belastningar, mental & emotionell stress samt kemisk stress. Vattenbrist i kombination med mineralobalanser ses som kemisk stress på vår organism och leder till otaliga konsekvenser för hur vår kropp fortsätter att lösa essentiella processer i kroppen.

Jag har genom åren sett värdet av förbättrat vattenintag vid kronisk stress, magsmärtor och ryggbesvär, oftast sedda i kombination. Många med ryggbesvär har besvär med magen & tarm och vice versa, så genom att korrigera ryggen med kiropraktik och dricka tillräckligt med vatten med rätt närsalter sker en snabbare förbättring.

Hur mycket vatten behöver vi då?

Vi behöver få i oss runt fyra liter vatten varje dag och huvudparten av den volymen bör komma från vätskerik mat i form av grönsaker och frukt. Övrigt vatten ska komma från rent vatten utan tillsatser, och det är svårare att få tag på än man kan tro.

Mängden rent vatten som behöver dricka beror på flera faktorer, en viktig är vår vikt. Vi behöver dricka ca 0.3 dl per kilo kroppsvikt och om tränar så behöver vi lägga till ca 3 dl per halvtimme som tränar. 

OBS! Att dricka juicer, läskedrycker, svart te och kaffe räknas inte som ”rent” vatten. Särskilt eftersom flera av dessa har vätskedrivande funktion.

Vatten kvalitet gör skillnad

Vi mår också bra av att se till att vattnet håller ett basiskt pH-värde på ca 8, vårt kranvattens pH-värde ligger ofta runt pH 7. Ett högre pH-värde stödjer och balanserar den syrabildande livsstilen och kosten vi har idag. Ett enkelt sätt att göra vattnet mer basiskt är att tillsätta citron. Testa och se vad det gör för dig.

Dessutom är det av värde att jonisera sitt vatten. Det skapar vatten som har hög oxidation och reduktions potential (ORP), genom att ”ladda” vattnet blir det till en kraftig antioxidant.

Joniserat vatten skapas med hjälp av elektrolys och är vanligt i den japanska befolkningen. Vattnet är mjukare, återfuktande, fullt av syre, pH-balanserande och en kraftig antioxidant. 

Det enklaste och bästa sättet är att få i sig bra vatten är att rena sitt eget vatten hemma med en vatten renare som även förbättrar pH värde samt höjer ORP. Jag rekommenderar alla att ha ett filter hemma som tar bort åtminstone så mycket som möjligt av olika kemikalier och läkemedelsrester.

Hur mycket salt behöver vi?

För varje två liter vatten som dricker så bör ta en halv tesked salt. Det finns idag otaliga sorters salt, välj helst salter med fler mineraler än enkom natriumklorid, vanligt koksalt med tillsatt jod får vi oftast i oss tillräckligt utav om vi äter mat ute. Välj därför att ha hemma Himalaya salt eller Djuphavs salt som Celtic Sea salt.

Tips är att börja och sluta dagen med att dricka 0.5 liter vatten och lägga en 1/4 tesked salt direkt på tungan. Om gör det på kvällen innan sänggående så förbättrar det sömnkvaliteten.

Hjälp till själv hjälp

Kiropraktorer har av tradition alltid arbetat med hälsopromotion (att främja och utveckla hälsan som livsstil, istället för att enkom arbeta med hälsa när vi vill bli kvitt symtom) genom att stödja och ge råd i livsstilsförändringar. Utan eget ansvar för den egna hälsan är detta stöd inte möjligt.

Vår grundsyn är att kroppen är ämnad att ha hälsa och frånvaro av hälsa är ett tecken på att vi fått för mycket eller för litet av saker som vår organism inte klarat av att fullt ut anpassa sig till på annat sätt än det tillstånd som nu råder i kroppen. Över tid leder det till störningar i hur vår organism kommunicerar och reglerar funktioner, det vi kallar en kiopraktisk subluxation. Genom att få assistans att korrigera dessa subluxationer, denna uppbundna energi och information, kan organismen åter börja fungera mer optimalt med färre kompensations processer aktiva. 

Bästa resultat för vår hälsa får vi när vi arbetar själva med stöd att göra nödvändiga korrigeringar av våra fem hälsopelare samtidigt som ökar vår förmåga, genom kiropraktik, till att självreglera de subluxationer som stör vårt system från att fungera som önskat.

Jag har arbetat som kiropraktor sedan 1996 och ser fortsatt hur många som söker mig missar att ge sina kroppar det basala fundamentet för en god hälsa. Det är dessa förutsättningar som möjliggör för att kroppen skall kunna läka inifrån och ut. Det är fem grundläggande hälsopelare som vi behöver beakta om vi tillgodoser de för vår kropps behov, det är att tänka, andas, dricka & äta, rörelse och sömn/återhämtning på korrekt sätt. Om tillgodoser de på ett sätt som stödjer vår kropps funktion på bästa sätt så frodas vår kropp och vi kan skörda dess överskottsenergi för att vara mer LevAnde och bidra än mer till en bättre värld. Det är detta som jag delar med mig utav här på Welledge blogg och i min bok.

I min bok kan man utvärdera sitt nervsystem och genom relevanta tips och övningar stärka de fem hälsopelarna utifrån det egna behovet; genom att förbättra tänkandet-, andning-, dricka & äta rätt, rätt rörelse och sömn. Beställ min bok här:

Din hälsokälla är Du – Utveckla dina fem hälsopelare av Martin Fransson

 

Tips:

Dr. F. Batmanghelidj  bok ”Din kropp skriker efter vatten”

Vattenrenare finns det otaliga på marknaden en som använder på Welledge är 
Clearly of Sweden

 


Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.