Skip to main content

Essentiella ingredienser för Hälsa

Kiropraktik påverkar via ryggraden funktionen av hjärnan och nervsystemet.

God hälsa utgår från flera essentiella faktorer. Dessa kan ses som de fem hälsopelarna; tänka-, andas-, äta-, röra sig- och sova & vila rätt. Som du kan lära dig om i min Bok –Din Hälsokälla är Du.

Vi behöver friheten att frigöra uppbyggd fysisk, emotionell och mental stress på ett konstruktivt sätt. Att nervsystemet fungerar störningsfritt. Om någon av dessa ingredienser saknas så leder det till en nedsatt hälsopotential.

Ingen av ovan ingredienser för hälsa kan ersätta någon annan. Tillräckligt med vila och sömn kan inte ersätta behovet av frisk luft. Likväl som träning och bra näring kan inte ersätta behovet av Kiropraktik. Felaktigt så antar en del att de kan hoppa över sitt behov för kiropraktik genom att delta i träningsprogram och/eller dieter. Bra träning och kost kompletterar ett Kiropraktiskt omhändertagande, men det kan inte ersätta behovet av kiropraktiska justeringar enligt vår erfarenhet.

Faktum är att Welledge Kiropraktik förstärker effekterna av övriga bra saker du gör för dig själv. Och de bra sakerna du väljer gör att kan arbeta mer progressivt med att utveckla din potential med stöd av Kiropraktik. En av de främsta anledningarna till att jag som Kiropraktor själv väljer att få Kiropraktik helst varje vecka.

Welledge Tonal Kiropraktik bygger på en Global Holistisk modell för att evaluera alla kroppens system reglerat av NeuroSpinala systemet, så som ett globalt dynamiskt system och fascilitera dess process för att själv-reglera sig mer effektivt. För att på så sätt återvända till helhet, helhet är hälsa.

Welledge fokuserar på proaktivt läkande och välbefinnande och att förbättra din funktion, välbefinnande och prestanda.

När vi lever så som vi var designade så är kroppen själv-korrigerande. Vi har dock skapat ett samhälle där vårt sympatiska nervsystem (fight and flight) är påslaget långt mer än vad vi är designade för. Troligtvis mår vi bäst om inte vi spenderar mer än 15-20% av vår tid med detta system i dominans och max 30%. Tyvärr lever de flesta med ett överaktivt nervsystem och spenderar allt för lite tid i effektiv återhämtning, själv-reglering och läkning.

Det har varit mer förändring av våra livsvillkor som kräver anpassning varje decennium under 1900-talet än under 1000-tals år innan dess. Eftersom vi har skapat en livsstil där våra kroppar har för lite utrymme och glömt sin förmåga att självreglera stress (subluxationsmönster), så behöver vi kiropraktik för att understödja och fascilitera denna inneboende förmåga.

När vi över lång tid spenderar mer tid i överlevnadsfysiologi än återhämtningsfysiologi, så bidrar det till att våra kroppar bryts ner snabbare än vad kroppen hinner regenereras. Och ohälsa blir en följd av denna livsstil. Vi behöver enligt min mening kiropraktik kontinuerligt till följd av att vi har under ett helt liv byggt upp ogynnsamma mönster i nervsystemet och övriga system i kroppen. Och att vi ständigt till följd av vår livsstil bygger upp nya lager av oförlöst stress i kroppen.

Vi har därmed ett kontinuerligt behov av Tonal Kiropraktik och ett kiropraktiskt omhändertagande genom hela livet, från vaggan till graven.

Vi behöver såväl ett Kiropraktiskt omhändertagande som att stärka våra fem hälsopelare och minimera onödiga stressorer. Dessa kompletterar och förstärker varandra, vilket ger dig ett mer fullödigt uttryck för din Hälsa så du kan ha en än mer LevAnde tillvaro.

Enligt en studie…

Ingen övre gräns på fördelarna med Welledge Kiropraktik
En studie som genomfördes av University of California, Irvine College of Medicine indikerade förbättringar på alla undersökta livsområden. Den visade på att 76% av de 2 818 patienterna självrapporterade bedömningar visade statistiskt signifikant förbättring i dessa kategorier av hälsa och välbefinnande; fysisk, känslomässig, stress och livsuppskattning samt deras övergripande livskvalitet. Även hos de som valt denna form av kiropraktik i mer än 3 år föreföll det inte finnas något tak för deras förbättringar.

Deltagarna var mer tillfreds med jobb, kärleksliv och viktiga relationer än tidigare. De uppgav också att de hade fått en mer positiv uppfattning av sin kropp. Sammanfattningsvis kunde forskarna konstatera att det hade bidragit till en påtaglig ökning av hälsobefrämjande aktiviteter och en minskning av riskbetonade och hälsonedbrytande beteenden.

Många går till oss regelbundet när de inte längre har symtom för att de upplever hur gott det gör. Du kommer själv få upptäcka vad som sker för dig när din fysiologi optimeras och utvecklar din inneboende potential. Du kan läsa mer om resultat på vår hemsida.

Våra resultat talar för sig själva. Visst får vi otroliga resultat med muskel- och skelettbesvär, dock kommer cirka 80% av våra patienter till oss för systemisk obalans i hälsan kopplat till kronisk stress.

Är detta av intresse för dig så tror jag du passar för Welledge Kiropratiska omhändertagande och kan uppnå de resultat du önskar med vårt stöd.

Boka då en konsultation här nedan och skriv gärna vad du vill uppnå i meddelande.

Varmt välkommen!

Boka tid

Martin Fransson

Jag grundade Welledge 2005 med syfte att skapa en kultur för människor att utvecklas mot nya nivåer av livskapacitet och fira sin nya potential. Min ambition är att göra utveckling med kiropraktik spännande och låta vårt samhälle frodas med optimerad neurologisk funktion och effektiv stresshantering. Jag blev klar kiropraktor 1996 efter ett år vid Odense Universitet och fyra år vid Anglo European College of Chiropractic. Jag var verksam i Huddinge centrum och Aspudden från 1996 till 2007. Jag har specialiserat mig på mjuka kiropraktiska tekniker som många uppskattar som söker mig. Främst använder jag Network Spinal Analysis (NSA), Bio Geometric Integration (BGI), SOT (Sacro Occipital Technique). Jag håller ofta föredrag och utbildar människor och grupper kring hur att förbättra hjärnan och övriga kroppens funktion vid stress och återhämtning/läkning. I mitt arbete är stress en resurs istället för hinder där jag ofta inkluderar i mina program biofeedback och stresstoleranstester för att åskådliggöra och träna de som söker mig i sin förmåga att självreglera de bakomliggande obalanserna som yttrar sig som symtom. Jag har gett ut boken Din hälsokälla är Du -utveckla dina fem hälsopelare, som du kan läsa mer om och beställa här. http://thewelledgebooks.se

    Vi rekommenderar att du tar kontakt med oss för att få en bedömning om vi kan hjälpa dig.